อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
'กรมส่งเสริมการเกษตร'เปิดสอบ เข้ารับราชการ210อัตรา
อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.25 น.

'กรมส่งเสริมการเกษตร'เปิดสอบ เข้ารับราชการ210อัตรา

"กรมส่งเสริมการเกษตร" เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 210 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

สปก.เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 72 อัตรา
จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.34 น.

สปก.เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 72 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 72 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 13 ส.ค. 62

'ศาลปกครอง'เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา
พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.28 น.

'ศาลปกครอง'เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

"สำนักงานศาลปกครอง" เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62

'กรมสรรพาวุธทหารบก'เปิดสอบเป็นพนง.ราชการ 70 อัตรา
จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.52 น.

'กรมสรรพาวุธทหารบก'เปิดสอบเป็นพนง.ราชการ 70 อัตรา

"กรมสรรพาวุธทหารบก" เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 70 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 ก.ค. 62

'สนง.ส่งกำลังบำรุง' เปิดสอบขรก.ตำรวจ 22 อัตรา
อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.34 น.

'สนง.ส่งกำลังบำรุง' เปิดสอบขรก.ตำรวจ 22 อัตรา

"สำนักงานส่งกำลังบำรุง" สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการจำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. - 2 ส.ค. 62

'การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค'เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 70 อัตรา
จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.49 น.

'การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค'เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 70 อัตรา

"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 70 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 ก.ค. 62

กปภ.เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 88 อัตรา
อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.52 น.

กปภ.เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 88 อัตรา

"การประปาส่วนภูมิภาค" เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 88 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ก.ค. 62

'สขช.'เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 60 อัตรา
อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.37 น.

'สขช.'เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 60 อัตรา

"สำนักข่าวกรองแห่งชาติ" เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 62

สป.วธ.เปิดรับสมัครสอบ เป็นพนง.ราชการ 55 อัตรา
จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.31 น.

สป.วธ.เปิดรับสมัครสอบ เป็นพนง.ราชการ 55 อัตรา

"สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม" เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62

พช.เปิดสอบรับราชการ เป็นพัฒนากร 78 อัตรา
ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.02 น.

พช.เปิดสอบรับราชการ เป็นพัฒนากร 78 อัตรา

"กรมการพัฒนาชุมชน"เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 62