อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เทคโนโลยีป่วนและก้าวกระโดด
พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 01.21 น.

เทคโนโลยีป่วนและก้าวกระโดด

ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วันนี้จึงได้นำคำที่น่าสนใจคำหนึ่งมาเสนอ

พระเครื่อง
พุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 01.21 น.

พระเครื่อง

ย่อมาจากคำว่า พระเครื่องราง นอกจากมีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า พระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ ที่นับถือว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายแล้ว ในพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยังมีคำอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องอีกด้วย

ประเทศไทย ๔.๐
ศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 01.21 น.

ประเทศไทย ๔.๐

ในรอบปีที่ผ่านมา คำหนึ่งที่ปรากฏคุ้นหูกันคือ Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย ๔.๐ แต่หลายคนก็อาจยังไม่เข้าใจถึงคำนี้ จึงขอนำคำอธิบายซึ่งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดทำไว้มาเสนอ

พิกัดยา
พุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 01.21 น.

พิกัดยา

คงมีบางคนที่เห็นชื่อเรื่องในวันนี้แล้วนึกสงสัยและเข้าไปค้นความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งให้คำนิยามของ พิกัดยา ไว้ว่า การกำหนดจำนวนตัวยาไทยเข้าเป็นกลุ่มเป็นพวก

เพลงชาติสิงคโปร์
อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 01.21 น.

เพลงชาติสิงคโปร์

หลังจากสิงคโปร์ตกเป็นเมืองในครอบครองของอังกฤษอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๘ หรือ ค.ศ. ๑๙๓๙-๑๙๔๕) ยุติลง สิงคโปร์ได้ใช้เพลงชาติของประเทศอังกฤษเป็นเพลงชาติของตน

เครือข่ายสังคม
ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 01.21 น.

เครือข่ายสังคม

เครือข่ายสังคม ในความหมายทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันก็คือ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรในสังคมที่มีความเห็นใกล้เคียงกัน มีการติดต่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน แต่คำนี้ยังมีความหมายที่น่าสนใจในทางภาษาศาสตร์ด้วย ดังที่พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ฉบับราชบัณฑิตย สถาน พิมพ์ครั้งที่ ๒ อธิบายไว้ว่า เครือข่ายสังคม (social network)

การประกันคุณภาพการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 01.21 น.

การประกันคุณภาพการศึกษา

การธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมเป็นหลักให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คาดหวังนั้นอยู่ในระดับใด

มาตรฐานและคุณภาพ
พุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 01.21 น.

มาตรฐานและคุณภาพ

ในขณะที่มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ สิ่งที่ไม่อาจละเลยได้คือ ด้านการศึกษา คำถามหนึ่งคือ   ทำอย่างไรการศึกษาจึงจะมีมาตรฐานและคุณภาพ  วันนี้จึงได้นำบทนิยามของ “มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา” (standard and quality education)  ซึ่งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายไว้มาเสนอ