อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
ผลไม้สิงคโปร์ ตอนที่ ๒
จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 01.21 น.

ผลไม้สิงคโปร์ ตอนที่ ๒

สิงคโปร์ยังมีถนนผลไม้ (水果街 shuǐguǒjiē) ที่ เกลั่ง (芽龙路 yálónglù) ซึ่งมีความยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตร สองข้างของถนนเส้นนี้มีซอยแยกออกไปมากถึง ๔๔ ซอย ตามซอยต่าง ๆ

การรู้ดิจิทัล
พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 01.21 น.

การรู้ดิจิทัล

ในโลกยุคดิจิทัล (digital age) ที่ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์เทคโนโลยี อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์พกพา สามารถทำให้ข้อมูลสารสนเทศทุกอย่างเชื่อมโยงกันได้เกือบทุกที่ในโลก แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเกิด ความต่างของการเข้าถึงดิจิทัล (digital divide) หรือ ช่องว่างทางดิจิทัล (digital gap) ได้ 

การถอดบทเรียน
พุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 01.21 น.

การถอดบทเรียน

หลายคนอาจเคยได้ยินกันมาว่า “จำไว้เป็นบทเรียน” เพื่อที่ความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วจะได้ไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก แต่ก็ไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้เสมอไปเพราะเราก็ยังคงได้ยินกันอยู่ว่า “ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย”

ผลไม้สิงคโปร์ ตอนที่ ๑
อังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 01.21 น.

ผลไม้สิงคโปร์ ตอนที่ ๑

สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก มีพื้นที่จำกัด พื้นดินทุกตารางนิ้วได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ สิงคโปร์จึงไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับการเพาะปลูกพืชผักและผลไม้ พืชผลทางการเกษตร พืชผักผลไม้ของสิงคโปร์จึงมีราคาแพงมาก

ผลไม้เวียดนาม ตอนที่ ๒
จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 01.21 น.

ผลไม้เวียดนาม ตอนที่ ๒

 ผลไม้ที่สำคัญของเวียดนามยังมีอีก ได้แก่  - măng cụt มัง กุต คือ มังคุด - thanh long ทัญ ล็อง แปลตามตัวว่า ลิ้นมังกร ไทยเรียกว่า แก้วมังกร bòn bon บ่อน บอน คือ ลางสาด - vải หวาย คือ ลิ้นจี่

ผลไม้เวียดนาม ตอนที่ ๑
ศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 01.21 น.

ผลไม้เวียดนาม ตอนที่ ๑

แหล่งปลูกผลไม้มากที่สุดในเวียดนามอยู่ในบริเวณเขตภูเขาทางตอนเหนือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงทางภาคเหนือ บริเวณภาคกลางริมฝั่งทะเลและบนที่ราบสูง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงทางภาคใต้ ในบริเวณภาคเหนือและที่ราบสูงสามารถปลูกผลไม้เมืองหนาวได้

วิทยาลัยชุมชน
พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 01.21 น.

วิทยาลัยชุมชน

นอกจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีสถาบันการศึกษาสถาบันหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากคือ วิทยาลัยชุมชน (community college) ที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
พุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 01.21 น.

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง

ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คือต้องมีความสนใจและใฝ่เรียนรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก็จะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน ในวันนี้จึงได้นำคำ มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (specialized university)