อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย ตอนที่ ๒
อังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 01.21 น.

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย ตอนที่ ๒

bunga raya บู งา รา ยา หรือดอกชบา สีแดงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติมาเลเซียนั้น มีลักษณะที่ดูเผิน ๆ คล้ายดอกกุหลาบ มีกลีบดอก ๕ กลีบ สีแดงสดสวยงาม เรียงกันอยู่โดยรอบฐานดอก มีก้านเกสรยาวพ้นกลีบดอกออกมาเห็นได้อย่างชัดเจน

ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ ตอนที่ ๒
ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 01.21 น.

ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ ตอนที่ ๒

ดอกกล้วยไม้มิสโจเกียม Vanda Miss Joaqium ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ นอกจากจะมีความหมายโดยรวมดังได้กล่าวมาแล้วว่า “ผ้าดิ้นสีสันสวยงาม คงอยู่ชั่วกาลนาน”  ชาวสิงคโปร์ยังได้นำดอกไม้ประจำชาตินี้ไปเปรียบเทียบกับความเป็นชาติสิงคโปร์

ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ ตอนที่ ๑
พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 01.21 น.

ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ ตอนที่ ๑

ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์คือ ดอกกล้วยไม้มิสโจเกียม Vanda Miss Joaqium มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Papilionanthe teres (ชื่อพ้องคือ Vanda teres) x Papilionanthe hookeriana (ชื่อพ้องคือ Vanda hookeriana) ในวงศ์ Orchidaceae หรือเรียกกันทั่วไปว่า กล้วยไม้สิงคโปร์ (Singapore Orchid)

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม ตอนที่ ๓
พุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 01.21 น.

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม ตอนที่ ๓

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคนเวียดนามมีความผูกพันกับดอกบัวหลวงเนื่องจากได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมาโดยตลอด จึงเป็นแรงบันดาลใจแก่กวีให้สร้างสรรค์กวีนิพนธ์มากมาย

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม ตอนที่ ๒
อังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 01.21 น.

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม ตอนที่ ๒

ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม เป็นพืชที่มีอายุเก่าแก่มานานแล้ว ขึ้นอยู่ในโคลนตมและมีน้ำหล่อเลี้ยง ก้าน ใบ และดอก ชูขึ้นเหนือน้ำ ในตอนกลางคืนดอกบานจะหุบและบานอีกในยามรุ่งอรุณ พอถึงตอนกลางวันก็จะส่ง กลิ่นหอม เป็นเหตุทำให้ได้รับสมญานามว่าเป็นดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม ตอนที่ ๑
จันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 01.21 น.

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม ตอนที่ ๑

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม (Quốc hoa Việt Nam ก๊วก ฮวา เหวียต นาม) คือ hoa sen ฮวา แซน เป็น ดอกบัวสีแดงอมชมพู ซึ่งก็คือปทุม หรือ ปัทมา หรือ บัวหลวง ภาษาอังกฤษเรียกว่า lotus ชื่อวงศ์ทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า nelumbonaceae

พหุวิทยาการ
ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 01.21 น.

พหุวิทยาการ

ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เสนอเรื่องสหวิทยาการไว้ โดยให้ความหมายและยกตัวอย่างศัพท์ที่มีคำว่าสหวิทยาการประกอบด้วย ฉบับนี้ขอเสนอเรื่องของ พหุวิทยาการ เนื่องจากมีผู้สงสัยและสอบถามมาว่า สหวิทยาการกับพหุวิทยาการต่างกันอย่างไร

สหวิทยาการ
พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 01.21 น.

สหวิทยาการ

คำว่า สหวิทยาการ ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่พจนานุกรมฯ ให้ความหมายของคำ สห- ไว้ว่า ด้วยกัน, พร้อม, ร่วม, ร่วมกัน, (ใช้ประกอบหน้าคำอื่น) เช่น สหประชาชาติ สหพันธ์สหรัฐ และให้ความหมายของ วิทยาการ ว่า ความรู้แขนงต่าง ๆ เช่น ปัจจุบันวิทยาการต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก ดังนั้นสหวิทยาการน่าจะมีความหมายในทางการนำความรู้แขนงต่าง ๆ มาใช้ ร่วมกัน