อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
จุดอ่อนแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ (4)
อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.

จุดอ่อนแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ (4)

แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวนั้น เขียนไว้ว่าในอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากหลายประเทศจะใช้การท่องเที่ยวในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ

จุดอ่อนแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ (4)
อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.

จุดอ่อนแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ (4)

แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ หลายประเทศจะใช้การท่องเที่ยวในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยของไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) ต้องอยู่ 1 ใน 24 อันดับแรกของโลก

โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร (ยลว.) เปิดประตูรั้วสู่อาเซียน
อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น.

โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร (ยลว.) เปิดประตูรั้วสู่อาเซียน

ลังนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ ในปี 62 นี้พร้อมนำพาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี สู่สังคมภายนอกอย่างสง่างาม ภายใต้แนวคิดหลักการ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน

จุดอ่อนแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ (3)
อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.

จุดอ่อนแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ (3)

ด้านการเกษตรซึ่งในบทสรุปผู้บริหารก็ระบุชัดว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ

อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น.

"รบพิเศษ 8 ประเทศอาเซียน" ผนึกแขนกระโดดร่มมิตรภาพ

ในยุทธวิธีทางการทหาร วิธีการสู้รบที่โดดเด่นนอกเหนือจากทางบกโดยกำลังพลที่เคลื่อนพลปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ การแทรกซึมทางอากาศ โดย “การกระโดดร่ม” ของพลร่มที่ถูกฝึกให้เป็นแนวหน้าในการออกรบ ถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบรรดาทหารที่ชื่อว่า “นักรบพิเศษ”

จุดอ่อนแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ (2)
อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.

จุดอ่อนแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ (2)

อาทิตย์ที่แล้วผมชี้ให้เห็นว่าในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตนั้น จุดอ่อนของแผนแม่บทฯประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ หรือ SMEs

เชียงใหม่มุ่งเป้า
อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น.

เชียงใหม่มุ่งเป้า "ฮับ" การบินอาเซียน

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ผูกเสี่ยวกับสนามบินดานังของเวียดนาม ผุดโปรเจคท์ยักษ์เป็นฮับการบินอาเซียนขยายสนามบินรองรับ 20 ล้านคนต่อปี

จุดอ่อนแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ (1)
อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.

จุดอ่อนแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ (1)

อีกไม่เกินหนึ่งเดือน เราคงจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งรัฐบาลที่แล้วได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีพร้อมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็น กรอบในการบริหารประเทศต่อไป

ม.อุบลฯเสวนาทางวิชาการ ด้านกฎหมายระดับนานาชาติ
อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

ม.อุบลฯเสวนาทางวิชาการ ด้านกฎหมายระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเสวนาวิชาการทางกฎหมายนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี

คิดแบบไทยแลนด์
อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.

คิดแบบไทยแลนด์

ในความเป็นจริงคนไทยส่วนมากรวมถึงหน่วยราชการไทยส่วนใหญ่ ยังคิดแยกส่วน คิดแบบไทยคือไทย เพื่อนบ้านคือเพื่อนบ้าน คิดถึงผลประโยชน์ของไทยเป็นหลักเหมือนเดิม