อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563
ใบส่งตัว
พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.

ใบส่งตัว

คำว่า “ใบส่งตัว”  มีนัยแฝงว่า เป็นเอกสารรับรองความจำเป็นที่คนไข้จะได้รับการรักษาต่อเนื่องระหว่างสถานพยาบาล และรับรองความผูกพันภาระค่าใช้จ่ายระหว่างกองทุนสุขภาพหรือสถานพยาบาลต้นทางกับสถานพยาบาลปลายทาง

'วัณโรค' ในโรงพยาบาล
พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.

'วัณโรค' ในโรงพยาบาล

ย่อมเห็นได้ชัดว่า จำนวนคนที่มีโอกาสติดเชื้อวัณโรคจากสถานพยาบาลแต่ละปี กว่าร้อยล้านคน  แน่นอนว่าทุกวันนี้ รพ.และสถานพยาบาลต่างๆ ล้วนมีมาตรการป้องกันบุคลากรและผู้ใช้บริการจากการติดเชื้อวัณโรค 

'วิถีการทำงาน'...แบบไม่พึงปรารถนา
พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.

'วิถีการทำงาน'...แบบไม่พึงปรารถนา

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เรียกร้อง life-work balance อย่างที่ได้ยินจากที่ชุมนุมเยาวชนในขณะนี้ หรือที่ผมได้ยินจากนักเรียนแพทย์ตั้งแต่ห้าปีมาแล้ว

ถ้ารถบัสจะชนกับรถไฟน้อยลง
พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.

ถ้ารถบัสจะชนกับรถไฟน้อยลง

สิบแปดชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งบนรถบัสปะทะรถไฟดึงดูดความสนใจได้ระยะหนึ่งเป็นแน่แท้ แล้วม่านแห่งกาลเวลาก็จะกลืนมันไปสนิทประหนึ่งไม่เคยเกิดขึ้น เพราะสังคมต้องเดินหน้าต่อไป เพราะยังมีเรื่องราวให้ใส่ใจอีกมากมาย

ยกเลิกสัญญา! สถานพยาบาล 108 แห่ง
พุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.

ยกเลิกสัญญา! สถานพยาบาล 108 แห่ง

หลังจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์เริ่มเดินนโยบายได้ไม่กี่เดือน จำนวน รพ.เอกชน ก็ทยอยถอนตัวมากขึ้น ครั้นเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินและจำนวนเม็ดเงินในสมัยรัฐบาล คสช.จำนวน รพ.เอกชนที่ร่วมมือก็เพิ่มขึ้นเด่นชัด 

ระบบเศรษฐกิจและขนส่งสาธารณะควรเป็นไปอย่างไร
พุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.

ระบบเศรษฐกิจและขนส่งสาธารณะควรเป็นไปอย่างไร

คุณค่าที่ครอบงำสังคมไทยและสังคมโลก คือ รากฐานของระบบขนส่งที่ใช้พลังงานอย่างไม่ยั่งยืน ก่อมลพิษ เน้นความรวดเร็ว สะดวกสบายส่วนตัวมากเกินเมื่อคลี่คลายไปสุดโต่ง เลยต้องแลกด้วย จราจรคับคั่งติดขัด อุบัติเหตุ

คนใกล้ชิดผู้ทรงอิทธิพล
พุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.

คนใกล้ชิดผู้ทรงอิทธิพล

คนใกล้ชิดจึงเป็นได้ทั้งกัลยาณมิตรหรือบาปมิตร การแสวงหาคนใกล้ชิดจึงมีความหมายต่อชะตากรรมของแต่ละคน วอเรน บัฟเฟต และ บิล เกตต์ ต่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน เพราะสามารถเติมเต็มส่วนขาดของกันและกันได้

ผ่านพ้น
พุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.

ผ่านพ้น"โควิด" แล้วอำนาจยังกระจุกตัว ...จะไปต่อได้ไกลแค่ไหน

อุปสรรคขั้นรากฐานในการแก้ปัญหาสาธารณสุขก็คือ การบริหารกิจการแผ่นดินแบบรวมศูนย์อำนาจ....ถ้าจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การกระจายอำนาจจึงยังเป็นโจทย์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ