อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

เชิดชูแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู 2555

อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 00.00 น.

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถือวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ และในปีนี้ พ.อ.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แถลงรายละเอียดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 รวมถึงเผยรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 และรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

พ.อ.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ กล่าวว่า กิจกรรมงานวันแม่ในปีนี้มีความพิเศษกว่าปีก่อนๆ โดยจะเริ่มกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 4-12 ส.ค. อาทิ การจัดคอนเสิร์ตรวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ, คอนเสิร์ตรวมพลคนรักแม่, คอนเสิร์ตคิดถึงแม่, การเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ผู้ต้องขังหญิงและผู้ตกงาน และในวันที่ 12 ส.ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ส่วนผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 มีแม่ได้รับรางวัล 214 คน แบ่งเป็นส่วนกลาง 5 ประเภท จำนวน 105 คน ได้แก่ แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ, แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อาทิ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี, คุณหญิงลักขณา แสงสนิท, พนิดา เทพกาญจนา, เยาวเรศ ชินวัตร, สุดจิตต์ ภูมิจิตร แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร, แม่ของผู้เสียสละ

อาทิ รศ.ดร.รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ และแม่ผู้เป็นเกษตรกร ส่วนแม่ที่ได้รับรางวัลจากภูมิภาค 2 ประเภท จำนวน 109 คน ได้แก่ แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด และแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ด้านรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ เผยว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ โดยมีคุณสมบัติคือให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ, ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่, ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่, ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล, บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม มีจำนวน 85 คน จาก 330 คน แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา, ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, นักร้อง นักแสดง ศิลปิน อาทิ ณเดชน์ คูกิมิยะ, แก้ว-จริญญา ศิริมงคลสกุล จากวงเฟย์ ฟาง แก้ว และ โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, สื่อมวลชน อาทิ นิลาวัณย์ พาณิชรุ่งเรือง จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7, มีสุข แจ้งมีสุข, วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ประชาชนทั่วไป อาทิ ชุติมา ดุรงค์เดช มิสไทยแลนด์ ยูนิเวิร์ส ปี 2552 และลูกกตัญญูประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

สำหรับผู้ได้รับรางวัลแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี กล่าวว่า คำว่าแม่ดีเด่นเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้รับรางวัลนี้ แต่เพราะความโชคดีที่มีแม่ผู้ประเสริฐ (ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร) ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง นอกจากการดูแลเลี้ยงดูลูกเอง ยังคิดถึงลูกคนอื่น ๆ ที่ด้อยโอกาสกว่า โดยให้ความช่วยเหลืองานเพื่อสังคมมาโดยตลอด จากตัวอย่างดังกล่าวจึงได้กลายเป็นแนวทางที่ยึดถือมาใช้ในชีวิตที่ต้องคำนึงถึงผู้อื่น รวมทั้งดูแลลูกชาย 3 คน ให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0