อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

วิกฤติของปรัชญาไทย

ปรัชญาไทย (ThaiPhilosophy) มีหรือไม่ เป็นคำถามที่แต่ก่อนไม่สู้จะมีใครสนใจถาม ไม่สู้จะมีใครสนใจรับฟัง และไม่สู้จะมีผู้หาคำตอบ บางคนตอบอย่างง่าย ๆ ที่สุดว่าไม่มี เมื่อตอบว่าไม่มีก็ไม่ต้องรับผิดชอบ อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 00.00 น.

ปรัชญาไทย (ThaiPhilosophy) มีหรือไม่ เป็นคำถามที่แต่ก่อนไม่สู้จะมีใครสนใจถาม ไม่สู้จะมีใครสนใจรับฟัง และไม่สู้จะมีผู้หาคำตอบ บางคนตอบอย่างง่าย ๆ ที่สุดว่าไม่มี เมื่อตอบว่าไม่มีก็ไม่ต้องรับผิดชอบคิดต่อหรือคิดตอบปัญหาที่มีผู้อยากจะถามต่อ แต่ผมเองยืนยันว่ามีและผมเขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง 1 เล่ม ชื่อว่า “ปรัชญาไทยฉบับบุกเบิก” พิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเซนต์ จอห์น แต่ขายไม่สู้ได้เพราะไม่สู้มีผู้สนใจรู้ว่ามีปรัชญาไทย และหน้าตาเป็นอย่างไร ในที่สุดมหาวิทยาลัยอยากจะโละทิ้งเพราะไม่มีที่เก็บผมเสียดายจึงจ่ายเงินสดไปตามจำนวนเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยและเอามาเก็บไว้ในห้องเก็บของที่บ้านรอชั่งกิโลขายหลังการลาอาชีพของผม น่าเสียดาย!

บางคนตอบค่อนข้างง่ายว่า “ก็พุทธปรัชญาไงล่ะคือปรัชญาไทยก็คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาตั้ง 95% น่ะ” ก็ดูจะยอมรับง่ายดี แต่คนอินเดียเขาคงไม่ยอมเพราะเขาถือว่าพุทธปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธปรัชญาเถรวาท หากเป็นพุทธปรัชญามหายานเขายอมให้เป็นของปรัชญาจีน และปรัชญาพุทธเซนเป็นของปรัชญาญี่ปุ่น ผมบอกไว้ในหนังสือของผมว่า เรามีพุทธปรัชญาไทยแต่ต้องอ้างความคิดของพระเถระและนักปราชญ์ของเราที่กล้าตีความเพิ่มเติมจากเดิมที่รับเข้ามาในประเทศจึงจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นปรัชญาไทย

อย่างไรก็ตามเราต้องแยก “ปรัชญาไทย” กับ “ปรัชญาในประเทศไทย”ปรัชญาทุกอย่างที่มีผู้เขียนและสอนหรือเผยแพร่กันในประเทศไทยเรียกได้ว่าปรัชญาในประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่เนื้อหาจะเป็นปรัชญาของที่ใดก็ได้แต่ปรัชญาไทยต้องเป็นความคิดใหม่ของคนไทยที่มีสัญชาติไทย แม้จะอยู่ต่างประเทศและเขียนเป็นภาษาอะไรก็ได้ เหมือนปรัชญาแอฟริกันเขาก็รวมความคิดของชาวแอฟริกันที่เขียนเป็นภาษาตะวันตกและอาจจะสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในยุโรปหรืออเมริกา ปรัชญาไทยอาจจะเป็นความคิดเกี่ยวกับพุทธปรัชญา ปรัชญาอิสลาม ปรัชญาคริสต์และปรัชญาสากลระบบใดก็ได้ ขอให้เสนอความคิดใหม่และเป็นคนสัญชาติไทยเป็นผู้เสนอ ผมได้ลองเสนอไว้เป็นตัวอย่างในหนังสือของผม แต่น้อยคนจะรู้

เรามีราชบัณฑิตประเภทวิชาปรัชญาอยู่ 7 ท่าน และภาคีอีก 6 ท่านเราเป็นห่วงวิธีคิดของคนไทยในประเทศไทยครับ เพราะไม่ชอบอ่านเรื่องของปรัชญากันและเราก็หวังกันอย่างมากว่า หลังวิกฤติการเมืองครั้งนี้ไม่ว่าใครจะได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการปฏิรูปการเมืองคงจะไม่ลืมให้การศึกษาปรัชญาเพื่อฝึกคนไทยให้คิดได้ในระดับสากลปรัชญาไทยหากจะมีก็ต้องให้เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาสากลและพุทธปรัชญาไทยหากจะมีก็ต้องให้เป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาสากลและเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาสากลด้วยนั่นคือต้องเสนอและขยายผลด้วยระบบปรัชญาสากลได้มิฉะนั้นจะถูกโดดเดี่ยวเดียวดายกลางอากาศ ในราชบัณฑิตย สถานเราคิดถึงเรื่องนี้และหาโอกาสประชา สัมพันธ์อยู่ ขณะนี้เรากำลังช่วยกันทำสารานุกรมปรัชญาสากลเป็นหลักปรัชญาศึกษาในภาษาไทยมีโครงการเขียนตำราปรัชญาไทยให้เป็นสากลและขณะนี้เผยแพร่ปรัชญาภิรมย์ในวารสารต่วยตูนหรรษา ให้เข้าถึงปรัชญาด้วยภาษาง่ายเป็นต้น และอีกส่วนหนึ่งก็คือ สนง.ใต้ร่มพระบารมีกำลังจัดโครงการเผยแพร่การทำดีมีสุขด้วยสารานุ กรมฉบับประชาชนให้ประชาชนทั่วไปรู้จักคิดอย่างมีความสุขด้วยปรัชญาและจริยธรรมภาษาง่ายที่ผู้สนใจรู้ทั่วไปจะเข้าถึงได้ จะเปิดเว็บไซต์ให้ใช้ได้ในเร็ว ๆ นี้โปรดคอยรับฟังข่าวดี ระหว่างนี้มีโครงการอบรมวิทยากรโครงการนี้ผู้สนใจจะเป็นวิทยากรระดับชาวบ้าน หรือไม่สนใจเป็นวิทยากรแต่สนใจรับฟังเฉย ๆ ก็เข้าร่วมสัมมนาได้ ในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคมนี้ โปรดโทรฯจองที่นั่งได้ที่คุณสุ โทร. 0-2267-2607 หรือ อ.กีรติ 08-6045-5299.

ศ.กีรติบุญเจือ  ราชบัณฑิตคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0