อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ทำความรู้จัก ทีมโฆษกทบ.

นับถึงนาทีนี้หลายคนคงคุ้นหน้า ทีมงานโฆษกกองทัพบก ที่ทำหน้าที่สลับผลัดเปลี่ยนกัน ชี้แจงและอ่านประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คงน่าสนใจไม่น้อยหากเราจะเข้าไปทำความรู้จักกับประวัติของทีมงานทั้ง 3 ท่าน อาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 02.48 น.

นับถึงนาทีนี้หลายคนคงคุ้นหน้า ทีมงานโฆษกกองทัพบก ที่ทำหน้าที่สลับผลัดเปลี่ยนกัน ชี้แจงและอ่านประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คงน่าสนใจไม่น้อยหากเราจะเข้าไปทำความรู้จักกับประวัติของทีมงานทั้ง 3 ท่าน

1. พ.อ.วินธัย สุวารี หรือ “เสธ.ต๊อด” นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 30 และจบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 41 ปัจจุบันทำหน้าที่รองโฆษกกองทัพบก รับผิดชอบชี้แจงงานเรื่องสถานการณ์บ้านเมือง งานการเมือง และความคืบหน้าของงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประเด็นร้อนแรงเร่งด่วน  นอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงในบท  “สมเด็จพระเอกาทศรถ” จากภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง หรือที่น้อง ๆ สื่อมวลชนเรียกกันว่า “พี่นิ่ม” รองโฆษกกองทัพบก รับผิดชอบชี้แจงการดำเนินงานของกองทัพบก โดยเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆที่กองทัพบกดำเนินการ ทั้งเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โครงการต่าง ๆ ที่กองทัพบกดำเนินการร่วมกับประชาชนและประเทศเพื่อนบ้าน

3. พ.อ.วีรชน สุคนธปฏิภาค หรือ “เสธ.โหน่ง” นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 และจบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 33  ตำแหน่งปัจจุบันเป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนข่าวทหารบก ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกกองทัพบก รับผิดชอบแถลงข่าวภาคภาษาอังกฤษ และชี้แจงงานด้านการต่างประเทศ  เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษจึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลแขกต่างประเทศที่มาเยือนกองทัพบกอีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0