อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ปัญหาต้อเนื้อ

มีคนไข้เป็นโรคต้อเนื้ออยู่ในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ดวงตา แต่ไม่ได้ทำให้ตามัว ยกเว้นว่าไปบังตาดำจะทำให้การมองเห็นลดลง คนไข้ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด อาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 00.00 น.

ในปัจจุบันโรคต้อลมและต้อเนื้อยังเป็นปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะเกษตรกร คนที่ทำงานกลางแจ้ง โดนลมโดนฝุ่นเป็นประจำ

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า โรคต้อมีทั้ง ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน ปัจจุบันมีการรณรงค์การผ่าตัดต้อกระจกให้คนไทยไปมากพอสมควรแล้ว ดังนั้นปัญหาที่ยังเหลืออยู่คือต้อเนื้อ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเยื่อบุตาโดนลม โดนฝุ่นหรือแสงแดดจ้ามาเป็นเวลานานมีการหนาตัว จากเยื่อตาขาวเข้าไปในตาดำ ซึ่งประเทศในเขตร้อน หรือประเทศเกษตรกรรม เช่น ประเทศไทย จะมีปัญหาต้อลมและต้อเนื้อเยอะมาก

ต้อลมจะอยู่ตรงตาขาวยังไม่เข้าตาดำ คือ เป็นระยะต้น ๆ แต่พอโดนลมโดนฝุ่นเยอะจะลุกลามเข้าไปในตาดำ มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ เรียกว่า ต้อเนื้อ คาดว่าคนไทยประมาณ 70-80% มีปัญหาต้อลมหรือต้อเนื้อ โดยเฉพาะคนที่ทำงานกลางแจ้ง โดนลม โดนฝุ่นเป็นประจำพบต้อลมและต้อเนื้อเกือบ 100%

มีคนไข้เป็นโรคต้อเนื้ออยู่ในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ดวงตา แต่ไม่ได้ทำให้ตามัว ยกเว้นว่าไปบังตาดำจะทำให้การมองเห็นลดลง คนไข้ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน อย่างล่าสุดไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล ที่ จ.อุบลราชธานี คนมาตรวจตาเยอะมาก พบว่าโรคต้อที่เป็นปัญหาคือโรคต้อเนื้อซึ่งพบมากกว่าโรคต้อ กระจก

หากยังเป็นน้อย คือเป็นแค่ต้อลม วิธีการรักษา คือ จักษุแพทย์จะให้ยาหยอดตาแก้เคือง แนะนำ ให้หลีกเลี่ยงลม ฝุ่น และแสงแดดจ้า เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้ต้อเนื้อลุกลามทำให้เกิดการอักเสบ แต่ถ้าเป็นต้อเนื้อเข้าไปในตาดำค่อนข้างมาก 2-3 มิลลิเมตรแนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัดลอกต้อเนื้อออก

ปัญหาในการรักษา คือ คิวผ่าตัดยาว ทำให้คนที่เป็นต้อเนื้อไม่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด แค่หยอดยาเท่านั้น เนื่องจากคนเป็นเยอะ การรักษาจะเป็นแบบประคับประคอง เพราะจักษุแพทย์มีไม่เพียงพอ

ทั้งนี้หากเป็นต้อเนื้อแล้วไม่รักษาทิ้งไว้ จะทำให้การมองเห็นแย่ลง อาจทำให้เกิดสายตาเอียง เกิดการอักเสบ ตาแดงมาก อักเสบ ปวด เคือง

ที่แย่ไปกว่านั้น คือ อาจไปบังการมองเห็น ถ้าปล่อยให้เป็นเยอะมาก แม้ได้รับการผ่าตัดก็จะไม่ทำให้การมองเห็นดีขึ้น เนื่องจากจะเกิดแผลเป็นที่ตาดำ คือต่อให้ลอกต้อเนื้อออกการมองเห็นก็จะไม่กลับมาดีเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นคนที่เป็นต้อเนื้อควรจะได้รับการตรวจว่าสมควรได้รับการผ่าตัดหรือไม่ และภายหลังผ่าตัดลอกต้อเนื้อออกจะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้

ปัจจัยที่ทำให้เป็นซ้ำ คือ พฤติกรรมไม่เปลี่ยน โดนลม โดนฝุ่น หรือแสงแดดจ้ามาก สำหรับคนอายุน้อย เช่น อายุไม่ถึง 40-50 ปี ถ้าลอกต้อเนื้อแล้วมักจะกลับมาเป็นซ้ำอีก แต่ถ้าทำในคนอายุ 60 ปีขึ้นไปแล้วมักจะไม่เป็นซ้ำเพราะว่าเนื้อเยื่อไม่ดี

อย่างไรก็ตามในวันที่ 29 ส.ค. ศูนย์ตาธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน ได้จัดโครงการต้อเนื้อเพื่อผู้สูงวัย โดยจะให้บริการลอกต้อเนื้อฟรี 50 ราย ดังนั้นผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2926-9957 ในวันเวลาราชการ.

นวพรรษ บุญชาญ : รายงานคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0