อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

ถนนตีทอง-ถนนตะนาว

ถนนตีทอง-ถนนตะนาว พุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 03.30 น.

ถนนสายต่าง ๆ ที่เราใช้สัญจรกันอยู่ในทุกวันนี้ นอกจากมีกระบวนการสร้างที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนแล้ว ชื่อของถนนสายต่าง ๆ ก็มีความเป็นมาแตกต่างกันไป บ้างก็เป็นชื่อทั่วไปแต่มีความหมายที่ดี บ้างก็เป็นชื่อบุคคลสำคัญหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับถนนสายนั้นเรื่องน่ารู้ที่รวมความมานำเสนอในวันนี้หยิบยกมาจากพจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม ซึ่งนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เป็นผู้เรียบเรียง และราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งอธิบายที่มาของชื่อถนน ๒ สายไว้อย่างน่าสนใจถนนสายแรกมีชื่อว่า ถนนตีทอง เริ่มตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนบำรุงเมืองในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนสายนี้ตัดผ่านย่านของชุมชนที่มีอาชีพทำทองคำเปลว จึงเรียกชื่อถนนนี้ว่า “ถนนตีทอง”ปัจจุบันนี้ถนนตีทองเป็นถนนยาว ๕๒๕ เมตร ต้นถนนจดถนนบำรุงเมืองก่อนถึงลานเสาชิงช้า หัวมุมถนนด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของวัดสุทัศนเทพวราราม ด้านตะวันตกของถนนมีซอยซึ่งยังเหลือชื่อว่าเป็นแหล่งทำทองคือ ซอยเฟื่องทอง

ถนนอีกสายหนึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากถนนตีทอง มีชื่อว่า ถนนตะนาว เป็นถนนในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ถนนสายนี้เริ่มต้นจากถนนบำรุงเมืองที่สี่กั๊กเสาชิงช้า ตรงไปตัดข้ามถนนราชดำเนินกลางที่สี่แยกคอกวัว ไปจดแยกที่ถนนบวรนิเวศ ถนนสิบสามห้าง และถนนตานีบรรจบกัน เมื่อแรกสร้างถนนตะนาวเป็นส่วนหนึ่งของถนนเฟื่องนคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖–๒๔๐๗ชื่อถนนสายนี้ตั้งตามชื่อบ้านตะนาวที่ถนนตัดผ่าน จึงเรียกกันว่า ถนนบ้านตะนาว หรือ ถนนตะนาวมีผู้สันนิษฐานถึงที่มาของชื่อถนนสายนี้ไว้ ๒ ทาง ทางหนึ่งสันนิษฐานว่า บ้านตะนาว เป็นบริเวณที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้ชาวตะนาวศรีที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งถิ่นฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่อีกทางหนึ่งมีผู้สันนิษฐานว่า ถนนสายนี้คงตัดผ่านบริเวณที่ขายเครื่องหอมเนื่องจากคำว่า “ตะนาว” หมายถึง กระแจะเครื่องหอมชนิดหนึ่ง.

อารยา ถิรมงคลจิตคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0