อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

เก็บตกข่าวฮา ประสาทหาร วันที่ 27 ธันวาคม 2557

เก็บตกข่าวฮา ประสาทหาร เสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 เวลา 02.46 น.

......สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านพบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์เก็บตกข่าวฮาประสาทหาร ตรงกับวันเสาร์ที่ 27 ธ.ค. 2557 ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ทุกคนกำลังจะเฉลิมฉลองปีใหม่กันอย่างมีความสุข ดังนั้นในการแถลงผลงานของรัฐบาลช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้บอกไว้ตอนหนึ่งว่า ช่วงปีใหม่ใครมีเรื่องอาวุธสงคราม มีการทำร้าย มีคดีความ ผมบอกฝ่ายกฎหมายให้ดำเนินการทันที ใช้กฎอัยการศึกใช้กฎหมายทุกอัน เพราะในช่วงที่คนทั้งประเทศมีความสุขจะทำแบบนั้นไม่ได้ เจ้าหน้าก็ต้องระมัดระวัง เกิดในเขตใคร ถ้าจับไม่ได้ต้องโดน ดังนั้นปีใหม่ต้องไม่มีเหตุ ข้าราชการทุกคนต้องช่วยกัน อย่าปัดภาระความมั่นคงมาให้ทหาร

......ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม ในการประชุมสภากลาโหม ก็ได้กำชับให้กำลังพลดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และใช้เจ้าหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุข ส่วนที่มีความเป็นห่วงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางเจ้าหน้าที่ก็มีความเป็นห่วง และเสียสละโดยเฉพาะเวลาวันหยุดที่จะต้องอยู่กับครอบครัวมาทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมทั้งดำเนินการทุกอย่างตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ สำหรับมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปตามปกติ เพราะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกวันในการดูแลประเทศชาติและพื้นที่ รวมถึงประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย แต่ทุกอย่างต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สมบูรณ์มากขึ้น

......นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เติมความสุขให้คนไทยจากใจทหาร” เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ประชาชน ใน 3 โครงการหลัก 51แผนงาน อาทิ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาอาชีพ การช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาอาชีพ การให้บริการทางการเเพทย์และกิจกรรมบันเทิงภายในสัปดาห์นี้ โดยได้ให้กำลังพลร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ศาสนสถาน และ แหล่งชุมชนทั่วประเทศ 395 แห่ง ตั้งจุดบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางน้ำทั่วประเทศ เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหารทั่วประเทศ และเปิดให้บริการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร

......ขณะที่กองทัพบกโดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก ได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 16 แผนงาน มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการบรรเทาความเดือดร้อนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมระยะยาว และที่สำคัญเพื่อเป็นการเติมความสุขให้กับประชาชน ซึ่ง แผนงานทั้ง 16 เรื่องครอบคลุมใน 3 ลักษณะ คือ 1. การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. การช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาอาชีพ และ 3. การให้บริการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน การเพิ่มมาตรการของด่านตรวจจุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดน เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเข้า-ออกตามด่านตรวจและพื้นที่ชายแดน การก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 37 เส้นทาง การจัดระเบียบรถสาธารณะ จักรยานยนต์รับจ้างและรถตู้ ในพื้นที่ กทม. เน้นสร้างความปลอดภัย ขจัดผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามกฎหมาย และโครงการคืนคนดีสู่สังคมในศูนย์วิวัฒน์พลเมืองที่ฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศกว่า 6,000 คนในปี 2558

......การให้บริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางน้ำ 243 จุด ในช่วงวันหยุดเทศกาล ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2558 บริเวณหน้าค่ายทหารและเส้นทางคมนาคมสำคัญ เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหาร 58 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าชมโดยไม่คิดค่าบริการระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2558 การเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหารให้ประชาชนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ในระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2558 การจัดกิจกรรมแสดงดนตรีโดยหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และแผนงานสุดท้ายคือการจัดทำโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ

......ในส่วนของกองทัพอากาศ ได้จัดจุดบริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะตามเส้นทางการสัญจร โดยมีทีมแพทย์พร้อมหน่วยช่วยเหลือ รวมถึงการดูแลรถให้กับประชาชน การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศ อีกทั้งได้มีการเตรียมเลือดจากโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้กำลังพลทุกนายสละโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งได้มีการเตรียมการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่หากเกิดเหตุขาดแคลนในบางกรุ๊ปเลือดก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลหรือประชาชนสามารถมาเข้ามาช่วยเหลือได้ สำหรับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ในพื้นที่กองทัพอากาศนั้นได้ดูแลอยู่ตลอดเวลา ในช่วงของวันหยุดยาวก็เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นโดยจัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ (สห.ทอ.) ดูแลลาดตระเวนตรวจตรามากขึ้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและโจรกรรม.

“รหัสมอร์ส”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0