อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

ปั่นปลูกแบบ‘มิยาวากิ’ สร้างเชียงรายสีเขียว

กิจกรรมในครั้งนี้โตโยต้าได้มอบจักรยานจำนวน 95 คันให้กับเทศบาลนครเชียงราย จัดทำจุดจอดจักรยานไว้ 4 จุดคือ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนตุงและโคม วัดเชตุพน และสวนสาธารณะหนองปึ๋ง อาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 03.13 น.

ในวันที่ลมหนาวมาเยือนพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ก่อนเทศกาลปีใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย เปิดตัวโครงการ โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงราย ขึ้นโดยใช้จักรยานเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างเมืองสีเขียว เพื่อเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวช่วยลดโลกร้อน

กิจกรรมในครั้งนี้โตโยต้าได้มอบจักรยานจำนวน 95 คันให้กับเทศบาลนครเชียงราย จัดทำจุดจอดจักรยานไว้ 4 จุดคือ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนตุงและโคม วัดเชตุพน และสวนสาธารณะหนองปึ๋ง ถือเป็นข่าวดีว่านักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านต้องการปั่นจักรยานชมเมือง หรือไปธุระต่าง ๆ มาขอยืมจักรยานตามจุดจอดดังกล่าว (ยกเว้นสวนตุงและโคม)

ในเมืองเชียงรายยังไม่จัดทำเส้นทางจักรยานชัดเจนแต่การจราจรที่ไม่คับคั่งมาก การปั่นอย่างระมัดระวังก็ทำให้การท่องเที่ยวชมเมืองด้วยจักรยานได้บรรยากาศและได้ออกกำลังกายไปในตัว เห็นว่าในเมืองมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นฉำฉา อายุนับร้อยปีกระจายอยู่โดยทั่ว

วันเปิดงานเหล่าผู้บริหาร วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย พร้อมด้วย สุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงรายนำชมรมจักรยานประชาชนและ นร.ร่วมปั่นจักรยานจากอาคารเทิดพระเกียรติไปยังสวนสาธารณะหนองปึ๋งเป็นระยะทาง 10 กม.เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณดังกล่าวภายใต้หลักการปลูกป่านิเวศยั่งยืนตามแนวคิดของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ

ดร.สิรินทร์ แก้วละเอียด ผู้เชียวชาญปลูกป่านิเวศ มิยาวะกิ กล่าวว่า วิธีการปลูกเริ่มตั้งแต่การปรับพื้นที่หน้าดินให้เหมาะสม โดยสร้างเนินดินเป็นแนวปลูก (Mound) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวดินช่วยในการระบายน้ำและอากาศ และอุดมด้วยแร่ธาตุ โดยจัดความหนาแน่นในการปลูกที่ 3-4 ต้น ต่อตารางเมตร ด้วยการปลูกแบบสุ่มไม่เป็นแนวตรงเนื่องจากความต้องการแสงแดดจะเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ในด้านความสูงในระยะ 3 ปีแรก และทำให้มีการคัดเลือกตามธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอด

ก่อนปลูกนำต้นกล้าไปจุ่มน้ำก่อนเพื่อให้รากเก็บความชุ่มชื่นไว้ แล้วใช้ฟางคลุมเปรียบเสมือนพรมเก็บความชุ่มชื้นไว้ และยังช่วยป้องกันวัชพืช เช่นเดียวกันสามารถไปประยุกต์ปลูกต้นไม้ในบ้านเรือนได้

แนวทางการปลูกป่ายั่งยืนตามแนวของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ หรือมิยาวะกิ เน้นต้องใช้พันธุ์ไม้พื้นเมืองของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการคืนธรรมชาติให้กับท้องถิ่น และง่ายต่อการดูแลรักษา พื้นที่ปลูกของหนองปึ๋งใช้ไม้36 ชนิด อาทิ ต้นยางนา ตะเคียน หว้า เลือกทั้งไม้โตเร็วโตช้าสลับกันไป จะมีบางต้นที่ตายเรียกว่าไม้เสียสละ เพื่อให้ไม้ที่แข็งแรงกว่าอยู่รอด ดังนั้นการปลูกป่าแบบมิยาวากิจะสร้างป่าได้รวดเร็วมากกว่า 10 ปีเมื่อเทียบกับป่าทั่วไป

ในชุมชนเมืองทุกจังหวัดมีการขยายตัวของการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง ต้องตัดไม้ออก หรือรุกไปในพื้นที่ธรรมชาติ แต่จังหวัดเชียงรายมีการจัดการเรื่องของการดูแลป่าและต้นไม้ไว้ด้วยพลังชุมชน

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บอกถึงสาเหตุการเลือกพื้นที่จ.เชียงรายทำกิจกรรมโตโยต้าเมืองสีเขียวว่า ที่นี่มีป่าผืนสุดท้ายในเมืองและที่สำคัญชุมชนยังอนุรักษ์ได้ นอกจากป่าแล้ว ชาวบ้านยังร่วมกันฟื้น ฟื้นฟูลำน้ำแม่กกน้อย ซึ่งเชื่อมกับคลองน้ำสายเล็ก ๆ ผ่านเมืองได้ขุดลอก ขุดบ่อจะช่วยเก็บกักน้ำก่อนไหลเข้าสู่เมือง ที่ผ่านมาในตัวเมืองเชียงรายประสบปัญหาน้ำท่วมหนัก โดยสถาบันสวล.ส่งผู้เชี่ยวชาญมาดูให้ เป็นเส้นทางดักน้ำไม่ให้เข้าไปในเมือง จ.เชียงรายจึงถือเป็นจังหวัดแรกที่เริ่มเปิดตัวเมืองสีเขียวไปก่อนในระยะต่อไปจะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่าบริษัท ได้ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรามายาวนานถึง 10 ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

อีกทั้งยังช่วยสร้างการรับรู้ให้กับโรงเรียน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ให้ทราบถึงปัญหาภาวะโลกร้อน โดยดำเนินการภายใต้ 4 แนวทางคือ การเดินทางอย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง การลดขยะในเมือง การประหยัดไฟฟ้า

ตลอดเวลาดำเนินโครงการได้เกิดโครงการลดภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรมแล้วกว่า 1,897 แห่ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 11,000 ตันคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0