อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มกราคม 2562

คลองเปรมประชากร

คลองเปรมประชากรไหลผ่านเขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก และอำเภอบางปะอิน การขุดคลองเปรมประชากรโดยตัดให้ตรงขึ้น อังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 00.11 น.

นายกรัฐมนตรีมีดำริจะให้มีการเปิดตลาดน้ำที่คลองเปรมประชากร เพื่อให้เป็นที่จับจ่ายซื้อของและที่เที่ยวแนวชม ชิม ช้อป คลองเปรมประชากรเป็นคลองที่อยู่ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล เป็นคลองขุดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2413 เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาจากคลองผดุงกรุงเกษมบริเวณหน้าวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร ไปทะลุตำบลเกาะใหญ่ แขวงกรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นระยะทาง 1,271 เส้น 3 วา (50,846 เมตร) เนื่องจากทรงเห็นว่าการเดินเรือขึ้นล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยานั้นมีเส้นทางอ้อมไปมาทำให้เสียเวลาในการเดินทางมาก

คลองเปรมประชากรไหลผ่านเขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก และอำเภอบางปะอิน การขุดคลองเปรมประชากรโดยตัดให้ตรงขึ้น ได้ประโยชน์ 2 ประการ คือ ช่วยร่นระยะทางระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์ให้สั้นลง และขยายพื้นที่การเพาะปลูกเข้าไปในบริเวณที่คลองตัดผ่านซึ่งเดิมเป็นป่ารกเต็มไปด้วยโขลงช้างเถื่อนจนไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อคลองนี้ว่า “คลองเปรมประชากร” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คลองนี้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขุดคลองและภาษีคลองใด ๆ ทั้งสิ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะขุดคลองนี้เพื่อให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกุศลให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายโดยทั่วกัน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0