อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

สะพานชื่อนี้มีมาอย่างไร

อังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 00.00 น.

ขณะเผชิญกับการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนน นอกจากการฟังเพลงหรือพูดคุยกับเพื่อนร่วมทางเพื่อบรรเทาความตึงเครียดแล้ว การได้ลองสังเกตชื่อสะพาน ชื่อถนน หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รอบตัวไปด้วย ก็ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินขึ้นมาได้เช่นกัน นอกจากจะทำให้ลืมความแออัดบนท้องถนนไปได้บ้างแล้ว ท่านอาจได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมไปโดยไม่รู้ตัวด้วย วันนี้ได้รวบรวมเรื่องชื่อสะพานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญ ๒ สะพาน จากพจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม ซึ่งนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เป็นผู้เรียบเรียง และราชบัณฑิตยสถานซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์เผยแพร่ มาเสนอ ดังนี้

สะพานเนาวจำเนียร เป็นสะพานข้ามคลองบางหลวงในทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพฯ-นครปฐม ตั้งชื่อตามนามสกุลของนายมงคล เนาวจำเนียร ซึ่งเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างสะพานนี้นายมงคล เนาวจำเนียร สำเร็จการศึกษาวิชาวิศวกรรมโยธาจากประเทศอังกฤษ เดิมนายมงคลรับราชการในกรมรถไฟ ต่อมาย้ายไปปฏิบัติราชการที่กรมทางหลวง และได้เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างสะพานนี้

สะพานนรรัตนสถาน เป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุงตอนปากคลองบางลำพู ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เดิมเป็นสะพานโครงเหล็ก มีโครงเหล็กโค้งอยู่ด้านบน เรียกว่าสะพานเหล็กโค้ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๒ และพระราชทานนามว่า “สะพานนรรัตนสถาน” เพราะอยู่ใกล้บ้านของเจ้าพระยานรรัตรราชมานิต (โตมานิตยกุล) เจ้าพระยานรรัตรราชมานิต

เป็นข้าหลวงเดิมในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้รับราชการตั้งแต่เป็นมหาดเล็กหุ้มแพรจนถึงเป็นจางวางมหาดเล็กนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้กำกับช่างทอง และกำกับกรมพระสุรัสวดีด้วยเจ้าพระยานรรัตรราชมานิตได้รับราชการด้วยความจงรักภักดีและใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยานรรัตรราชมานิตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ เจ้าพระยานรรัตรราชมานิตเป็นต้นสกุลมานิตยกุล และถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔ ขณะอายุ ๗๑ ปี.

อารยา ถิรมงคลจิตคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0