อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

สะพานนริศดำรัส

พุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 00.00 น.

ใครที่เคยสัญจรผ่านไปที่หน้าวัดสระเกศ ถนนจักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร น่าจะสังเกตเห็นสะพานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองมหานาคที่มีชื่อว่า สะพานนริศดำรัส หรือ สะพานดำ ที่มาที่ไปของชื่อสะพานนี้มีความน่าสนใจอย่างไร ผู้เขียนได้รวมความจากพจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม ซึ่งนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เป็นผู้เรียบเรียง และราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์เผยแพร่ มาเสนอในวันนี้แล้ว ดังนี้

สะพานนริศดำรัสสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๔๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกับ “สะพานอาวาศวิจิตร” ข้ามคลองวัดสระเกศ และ “สะพานโสมนัศนาครา” ข้ามคลองวัดโสมนัส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสะพานนริศดำรัสนี้เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยมีนามคล้องจองกันว่า สะพานโสมนัศนาครา สะพานอาวาศวิจิตร และ สะพานนริศดำรัส เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือพระองค์เจ้าจิตรเจริญ ซึ่งทรงเป็นต้นราชสกุลจิตรพงศ์ และยังทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ กระทรวงพระคลัง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงวัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานนริศดำรัสเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ พร้อมกันนี้ก็ได้มีการเปิดสะพานและถนนอื่น ๆ ด้วย (สะพานและถนนดังกล่าวได้แก่ สะพานเฉลิม ๔๗ สะพานอาวาศวิจิตร สะพานโสมนัศนาครา สะพานเทวกรรมรังรักษ์ ถนนจักรพรรดิพงษ์ ถนนอุณากรรณ และถนนบูรพา) ปัจจุบันสะพานนริศดำรัสได้รับการบูรณะใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ แล้ว เป็นสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก จารึกนามว่า สะพานนริศดำรัส ซึ่งเขียนต่างกับเมื่อครั้งที่พระราชทานนามว่า “สะพานนริศรดำรัส”.

อารยา ถิรมงคลจิตคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0