อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ อังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 02.02 น.

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่รัฐบาลชุดใหม่ ไม่ต้องสงสัยว่า มีใครแอบสืบทอดอำนาจไว้

เป็นเพียงหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 54 ชื่อ “สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” (สรอ.) ใช้ภาษาอังกฤษ Electronic Government Agency : (EGA) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีหน้าที่ขับเคลื่อนงานรัฐบาลอิเล็ก ทรอนิกส์ สนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ ช่วยเติมเต็มและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

เมื่อวันที่ 24–26 เม.ย. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน e Gov Day ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อนำบริการ e-Service ของภาครัฐ ไปแสดง ทำคนทั่วไป ได้เห็นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศกันเป็นจำนวนมาก

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า การที่รัฐบาลมีนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล และมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิตอลอย่างเป็นระบบ จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 10 ด้านที่สำคัญในประเทศไทย ภายใน 2 ปีนี้ ได้แก่ 1. อินเทอร์เน็ตในประเทศ จะได้รับจัดสรรใหม่ ภาครัฐจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกแห่ง ข้อมูลพื้นฐานจากบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน จะนำไปใช้ได้ทันที 2. ภาครัฐจะใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน เป็นพื้นฐานกว่า 50% ระบบใหญ่ ๆ ของภาครัฐจะมีการใช้งานผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง อย่างสมบูรณ์ 3. งบประมาณด้านไอที และการจัดซื้อระบบไอทีของภาครัฐ จะเปลี่ยนไป เน้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นถึง 50% การจัดซื้อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เครือข่ายจะลดลง

4. ภาครัฐจะแบ่งปันข้อมูลแบบมาตรฐานเข้าสู่ระบบเปิดที่ทุกคนเข้าใช้ได้ 5. แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของภาครัฐจะมีให้บริการประชาชนมากกว่า 500 โปรแกรม 6. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data จะมีองค์กรใหม่ของภาครัฐเข้ามาจัดการ และจะมีผู้เชี่ยวชาญดาต้าภาครัฐ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้ 7. ภาครัฐจะเริ่มเกิด Internet of Thing (IOT) หรือทุกสิ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เอง

8. จุดให้บริการของภาครัฐจะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องแทนคน ในรูปตู้คีคอส เวนดิ้งแมชชีน หรือเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งจะลดขั้นตอนและลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้มาก 9. ประชาชนจะเก็บข้อมูลธุรกรรมกับภาครัฐต่าง ๆ ไว้กับตัว ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น เก็บในฮาร์ดดิสก์ส่วนตัว หรือบนคลาวด์ และดึงมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ

10. แอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ของภาครัฐ จะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Payment Gateway และระบบอื่น ๆ ของภาคเอกชน

สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ เรื่องใหม่ ดร.เสก อธิบายว่า เป็นสิ่งที่จะเกิดในเร็ววัน ซึ่งจะทำให้บริการภาครัฐเปลี่ยนไป

โดยเกิดขึ้นทั้งระบบ ไม่ใช่ค่อยเป็น

ค่อยไปกับหน่วยที่มีความพร้อม รัฐบาลอิเล็ก ทรอนิกส์ ไม่ได้เป็นบริการใหม่ที่ประชาชนต้องเรียนรู้ หรือก้มหน้าก้มตาปฏิบัติตาม ดังเช่นที่เป็นมา แต่เป็นการปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่มีอุปกรณ์ส่วนตัว ที่สะดวกในการใช้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งภาคเอกชนนำหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สื่อสารผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ให้หน่วยราชการจัดทำแอพพลิเคชั่น บนมือถือ เพื่อให้ประชาชน รวมถึงเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลสำคัญโดยง่าย

ฟังแล้ว ดูแล้ว เห็นแนวโน้มของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศที่จะปรับปรุงบริการให้ประชาชนเข้าถึง ใช้งานได้ง่าย ก็รู้สึกยินดี

และจะดียิ่งขึ้น ถ้ารัฐพัฒนาทุกระบบให้เข้าถึงง่าย ไม่ต้องเสียเวลาอยู่กับเอกสารที่สืบค้น ตรวจสอบยากยิ่ง

จะซื้อที่ดินสักแปลง ควรให้ตรวจสอบผ่านมือถือได้ ว่าเป็นที่มีเอกสารสิทธิที่รับโอนได้ ไม่ใช่ป่าสงวน หรือที่ ส.ป.ก. ที่จะโดนกรมป่าไม้มาทุบบ้าน ยึดคืนที่ และมีคดีอาญาเป็นของแถม

งานสำคัญชิ้นนี้หรืออีกหลาย ๆ ชิ้นที่กำลังจัดการ ถ้าจะต้องใช้เวลาอยู่ต่ออีก 2–3 ปี ก็ดูจะมีเหตุมีผลนะ.

วีระพันธ์ โตมีบุญ
veeraphant@dailynews.co.thคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0