อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวัน “งดสูบบุหรี่โลก” เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ รณรงค์ให้ประชาชนลดเลิกสูบบุหรี่ที่ทำลายสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 00.00 น.

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวัน “งดสูบบุหรี่โลก” เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ รณรงค์ให้ประชาชนลดเลิกสูบบุหรี่ที่ทำลายสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ ซึ่งทุก ๆ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ร่วมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ตลอดมาเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ โดยกระตุ้นย้ำเตือนให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ที่ทำร้ายคนสูบและควันบุหรี่ก็ทำร้ายผู้ที่อยู่ใกล้แม้จะไม่สูบบุหรี่ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตยาสูบ พ.ศ. ...เป็นของขวัญสำหรับวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2558 นี้

สาระสำคัญของ ร่าง พ...ดังกล่าว มุ่งเน้นสกัดกั้นมิให้มีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ห้ามร้านขายบุหรี่แบ่งแยกมวนขาย ผู้ซื้อบุหรี่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีจากเดิมที่ได้กำหนดไว้แค่ 18 ปี ห้ามบริษัทจำหน่ายบุหรี่ไม่สามารถนำเงินไปส่งเสริมการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เพราะถือว่าเป็นการโฆษณาทางอ้อม พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ห้ามสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น เช่น สถานที่ราชการ สถานที่ที่จะสร้างอันตรายให้กับผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวของรัฐบาลได้รับคำชื่นชมจาก 721 องค์กรที่ห่วงใยสุขภาพของประชาชนคนไทย

เป็นไปไม่ได้ในโลกของความจริงที่จะห้ามทุกประเทศผลิตบุหรี่ เนื่องจากแต่ละประเทศยังมีความจำเป็นต้องมีรายได้จากภาษีบุหรี่เช่นเดียวกับภาษีสุราที่นำมาช่วยสังคมประเทศชาติในทางอ้อมที่ประชาชนอาจจะไม่รู้เลยในบางเรื่อง ดังนั้นไม่ควรมองข้ามเพราะเงินจากรายได้บุหรี่ก็มีประโยชน์ต่อประเทศในบางเรื่องเช่นกัน ไม่ควรปล่อยให้ไหลออกไปให้ต่างประเทศได้ประโยชน์ หรือปัญหาชาวไร่ยาสูบที่จะอาจได้รับผลกระทบ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นรัฐบาลย่อมทราบดีแล้ว เพราะฉะนั้นการเตรียมการแก้ไขปัญหาเอาไว้จะเป็นการดีที่สุด เพื่อให้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ฉบับใหม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด

อย่างไรก็ดีการที่รัฐบาลได้มีการปรับปรุงแก้ไขจากกฎหมายบุหรี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่มอบให้เยาวชนไทย และก็ให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนให้ สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างราบรื่น ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะมีสถิติอันน่าตกใจที่มีผู้ป่วยจากสาเหตุบุหรี่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลปีละ 52,000 ล้านบาท และทำร้ายประชาชนคนจนที่ต้องเจียดเงินไปซื้อบุหรี่มาสูบไปทั้งหมด 7,678 บาทต่อปี ดังนั้นเราขอสนับสนุนเช่นกัน เพราะจะเป็นการส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในประเทศและสังคมโดยรวม.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0