อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวประดับฟ้า วันที่ 29 สิงหาคม 2558

เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 00.29 น.

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการรองรับประชาคมอาเซียนหรือเออีซี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมี พล...ดร.วุฒิลิปตพัลลภ รองผบ.ตร.เป็นกำลังหลักในการดำเนินการซึ่งได้ผลเป็นที่ยอมรับดี เพราะมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมในทุก ๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการทำคู่มือเจ้าหน้าที่ ตำรวจพนักงานสอบสวนในหลากหลายภาษาด้วยกันซึ่งทาง พล...ดร.วุฒิ ได้มอบหมายให้ ...ดร.คมสัน สุขมาก รองผบก.สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานกฎหมายและคดี เป็นหัวหน้าโครงการจัดทำคู่มือทางกฎหมายและกฎหมายสิทธิมนุษยชนคู่มือแจ้งสิทธิเป็นภาษาอาเซียน 9 ประเทศคู่มือสอบถามปากคำเป็นภาษาอังกฤษ

เรามารู้จัก ...ดร.คมสัน ว่าเป็นใคร… เกิดวันที่ 7 ต.ค.2509 ที่ จ.นนทบุรีชื่อเล่น “ป็อบ” จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ปริญญาโท รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ จบปริญญาเอกด้านครุศาสตร์ จุฬาฯและปริญญาเอกใบที่ 2 ทางด้านกฎหมาย ม.ศรีปทุม

จบการฝึกอบรมตำรวจรุ่นนบ.รบ.1 และรับราชการเป็น รองสารวัตรที่สันติบาลและเป็นนายเวร ผบก.ตำรวจสันติบาล 2สว.กก.5 บก.ส.2 5 รอง ผกก.กองสวัสดิการ ผกก.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล รอง ผบก.สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน

เพื่อนร่วมรุ่น อาทิ ...วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบก.นครศรีธรรมราช ...กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบก.ยะลา ...เสถียร บุญค้ำ รอง ผบก.ระยอง ...สง่า ธีรศรัณยานนท์ ผกก.6 ปคม.เป็นต้น

วิสัยทัศน์ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและตั้งใจทำงานให้ประชาชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม”.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 539