อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 22 กันยายน 2558

อังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 02.22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.. 2558..... ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2557/2558 และเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หมู่ที่ 3 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษไชยชาญ หมู่ที่ 7 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 ต.ศรีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เมื่อวันก่อน..... นายเสนอ ชูจันทร์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ชั้น4 กรมส่งเสริมสหกรณ์..... สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการกรอกสมุดบันทึกการทำการประมง” โดยมี ผู้ควบคุมเรือ ไต๋เรือ และชาวประมง จำนวน80 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช.....สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ พื้นที่โครงการฝายคลองคอกช้าง แยกขวา พร้อมระบบส่งน้ำ..... ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ได้จัดกิจกรรมในเรื่องการจัดทำบัญชีรับและจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในระหว่างตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก กลุ่มจักสานไม้ไผ่ การเลี้ยงปลา การทำปุ๋ยหมัก ผักสวนครัว และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ประเภทปาล์มน้ำมัน ณ บ้านคอกช้าง ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง อีกด้วย.....

ทิด ทางไทยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 746