อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 22 กันยายน 2558

อังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 02.22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.. 2558..... ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2557/2558 และเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หมู่ที่ 3 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษไชยชาญ หมู่ที่ 7 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 ต.ศรีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เมื่อวันก่อน..... นายเสนอ ชูจันทร์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ชั้น4 กรมส่งเสริมสหกรณ์..... สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการกรอกสมุดบันทึกการทำการประมง” โดยมี ผู้ควบคุมเรือ ไต๋เรือ และชาวประมง จำนวน80 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช.....สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ พื้นที่โครงการฝายคลองคอกช้าง แยกขวา พร้อมระบบส่งน้ำ..... ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ได้จัดกิจกรรมในเรื่องการจัดทำบัญชีรับและจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในระหว่างตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก กลุ่มจักสานไม้ไผ่ การเลี้ยงปลา การทำปุ๋ยหมัก ผักสวนครัว และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ประเภทปาล์มน้ำมัน ณ บ้านคอกช้าง ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง อีกด้วย.....

ทิด ทางไทยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 746