อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 23 กันยายน 2558

พุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 02.22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 23 กันยายน พ.. 2558..... นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชสะเดา เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเป็นด่านสินค้าการเกษตรชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี นายสาโรจน์ ลักษณะวิลาศ หัวหน้าด่านตรวจพืชสะเดา บรรยายสรุปและนำชมการปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน..... ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มสมรรถนะการจัดการเครือข่ายอุตสาหกรรมปลานิลสี่ภาค ภายใต้โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง..... นายกาญจดินทร์ สระประทุม ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้ และกิจการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ สถาบัน AIT และคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศอัฟกานิสถาน ที่เข้ารับฟังบรรยายและดูงาน ณ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน..... สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายคุณภาพด้านพืช ของศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายฉลอง มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวพจนันท์ กองมาก ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.....

ทิด ทางไทยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 502