อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 23 กันยายน 2558

พุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 02.22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 23 กันยายน พ.. 2558..... นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชสะเดา เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเป็นด่านสินค้าการเกษตรชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี นายสาโรจน์ ลักษณะวิลาศ หัวหน้าด่านตรวจพืชสะเดา บรรยายสรุปและนำชมการปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน..... ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มสมรรถนะการจัดการเครือข่ายอุตสาหกรรมปลานิลสี่ภาค ภายใต้โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง..... นายกาญจดินทร์ สระประทุม ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้ และกิจการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ สถาบัน AIT และคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศอัฟกานิสถาน ที่เข้ารับฟังบรรยายและดูงาน ณ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน..... สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายคุณภาพด้านพืช ของศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายฉลอง มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวพจนันท์ กองมาก ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.....

ทิด ทางไทยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 502