อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 24 กันยายน 2558

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 02.22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.. 2558.....พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมสัมมนา เรื่อง ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ..... คณะศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการจัดการและการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล..... นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมโครงการปลูกป่าศาสนาค้ำพะยุง และจักรยานยืมเรียน น้ำใจไทย ณ หนองมะแซว บ้านชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันก่อน..... ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการและผู้จัดการตลาดเกษตรกร ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์..... นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มพอเพียง และเงินกองทุนอาหารกลางวัน แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเขาส่องกล้อง ในโอกาสร่วมจัด นิทรรศการ “บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง” และถวายรายงานแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา.....

“ทิด ทางไทย”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 437