อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 25 กันยายน 2558

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 02.22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558....สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมโครงการประชุมเสวนาการบริหารสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 20 แห่ง เข้ารับการอบรม โดยมีนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ และนายจักรี สุจริตธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมฯ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น เมื่อวันก่อน......ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ประชุมผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกรมประมง กลุ่มจังหวัดที่ 15 ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน และกลุ่มจังหวัดที่ 16 ประกอบด้วย น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่....พิธีเปิดงานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 ระดับประเทศ โดยมี ดร.วิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืด อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลาน้ำจืด และปลาบู่ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี.....นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร ร่วมประชุมเสวนาเดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ สกลนครเมืองโคเนื้อคุณภาพของอาเซียน ณ ห้องประชุมโรงแรมพีซีพาเลซ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันก่อน.....

ทิด ทางไทยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 561