อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 25 กันยายน 2558

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 02.22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558....สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมโครงการประชุมเสวนาการบริหารสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 20 แห่ง เข้ารับการอบรม โดยมีนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ และนายจักรี สุจริตธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมฯ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น เมื่อวันก่อน......ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ประชุมผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกรมประมง กลุ่มจังหวัดที่ 15 ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน และกลุ่มจังหวัดที่ 16 ประกอบด้วย น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่....พิธีเปิดงานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 ระดับประเทศ โดยมี ดร.วิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืด อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลาน้ำจืด และปลาบู่ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี.....นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร ร่วมประชุมเสวนาเดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ สกลนครเมืองโคเนื้อคุณภาพของอาเซียน ณ ห้องประชุมโรงแรมพีซีพาเลซ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันก่อน.....

ทิด ทางไทยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 561