อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร เสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 02.22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.. 2558.... ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จำนวน 24 สหกรณ์ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะเรื่องการจัดทำเว็บไซต์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเองต่อไปได้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน.... นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานประชุมการพิจารณาแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา และติดตามความก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนการใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง การหาจุดรับน้ำที่อยู่สูงกว่าคลองสำแล และสร้างแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปา ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน.... นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ที่สถาบันอาหาร สะพานพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ.... ปิดท้ายที่ ประวิทย์ ขุนพรหม เกษตรอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร ที่ หมู่ 9 ตำบลส้มป่อย และ หมู่ 12 ตำบลด่าน เพื่อนำข้อมูลกลับมาพัฒนาระบบการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น..แบบนี้คนเป็นนายคงสบายใจได้นะครับ....

ทิด ทางไทยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 671