อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ผิน ชุณหะวัณ : หัวหน้าคณะรัฐประหาร 2490

ผิน ชุณหะวัณ เป็นเด็กบ้านนอก เกิดที่บางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2434 พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 00.18 น.

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยที่สำคัญครั้งหนึ่งในอดีต คือการรัฐประหาร 2490 ที่ีหัวหน้าคณะชื่อ พลโทผิน ชุณหะวัณ หรือ หลวงชำนาญยุทธศาสตร์ หลายท่านอาจรู้จักชื่อผิน ชุณหะวัณ แต่น้อยคนนักที่จะทราบบรรดาศักดิ์ของท่าน เพราะท่านไม่ได้ใช้บรรดาศักดิ์หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีการยกเลิกการมี บรรดาศักดิ์ ทั้ง ๆ ที่ท่านเองก็มิได้เป็นผู้ก่อการฯแต่อย่างใด และท่านก็ใช้นามสกุลเดิมของท่านโดยมิได้เปลี่ยนเอาบรรดาศักดิ์มาเป็นนามสกุลด้วย

ผิน ชุณหะวัณ เป็นเด็กบ้านนอก เกิดที่บางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2434 มีบิดาเป็นหมอแผนโบราณ ชื่อ ไข่ และแม่ชื่อ พลับ การศึกษาของท่านนั้นก็เริ่มใกล้บ้าน อยากเป็นทหารจึงเข้าโรงเรียนนายสิบที่ราชบุรี ด้วยความที่เป็นคนหัวดีเรียนเก่ง สอบได้คะแนนดีมากของรุ่น จึงได้รับเลือกไปเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก ศึกษาจบรุ่นเดียวกับนักปฏิวัติที่ชื่อ แปลก ขีตะสังคะ หรือ หลวงพิบูลสงคราม ทว่ามิได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนทหารที่หลวงพิบูลสงครามชวนเข้าร่วมงานเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วย และวันที่มีการยึดอำนาจ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ผิน ชุณหะวัณ เป็นนายร้อยทหารบกอยู่ที่ปราจีนบุรี ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้านาย ยังได้ส่งให้มาสืบข่าวเหตุการณ์ในเมืองหลวง

ท่านมีบทบาทและได้ทำงานร่วมกับหลวงพิบูลฯ ก็เมื่อคราวเกิดกบฏบวรเดช เพราะในครั้งนั้นท่านได้เป็นเสนาธิการกองผสมของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นเพื่อสู้กับกองกำลังของฝ่ายกบฏบวรเดช กองผสมนี้มีเพื่อนร่วมรุ่นของท่านคือนายพันโท หลวงพิบูลฯ เป็นผู้บังคับการกองกำลังผสม และกองกำลังผสมนี้เองที่มีบทบาทสำคัญในการปราบกบฏบวรเดช ดังนั้นหลังปี 2476 ปราบกบฏเรียบร้อยแล้ว การทำงานในกองทัพของผินจึงก้าวหน้าเป็นอย่างดี ได้เลื่อนตำแหน่งจากเสนาธิการมณฑลทหารบก ที่ 3 เป็นรองผู้บังคับการและต่อมาเป็นผู้บังคับการมณฑลได้ใน ปี 2480 ทั้งยังได้เลื่อนยศเป็นนายพันเอก เท่ากับเพื่อนคือหลวงพิบูลสงครามที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ด้วย

อีก 3 ปีถัดมาก็ได้ออกไปเป็นรองแม่ทัพอีสาน ถึงปี 2484 ปีที่มีสงครามอินโดจีน พันเอกผิน ก็ได้เลื่อนยศเป็นพลตรี และอีกปีต่อมาก็ได้ตำแหน่งไปประจำที่สหรัฐไทยใหญ่ ณ เมืองเชียงตุง ตอนนั้นอยู่ในยุคผู้นำจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่มีคำขวัญว่า “เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย” และไทยมีบทบาทสำคัญในอินโดจีน

ครั้นมีการเปลี่ยนรัฐบาลในปี 2487 หลวงพิบูลสงครามพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ นายควง อภัยวงศ์ ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน พลโทผิน ได้ลาออกจากราชการ ไปทำนาทำสวนอยู่ที่เมืองแปดริ้ว เพียงสองปีต่อมาเมื่อนักการเมืองเล่นการเมืองขัดแย้งกันมาก พลโทผิน นายทหารนอกราชการ ที่มีบุตรเขยและบุตรชายที่ยังเป็นนายทหารประจำการ คือ พันโท เผ่า ศรียานนท์ พันตรี ประมาณ อดิเรกสาร และ ร้อยเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ จึงนำกำลังทหารบก เข้ายึดอำนาจล้มรัฐบาลของ พลเรือตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 พลโทผิน ชุณหะวัณ
ผู้เป็นหัวหน้าคณะเคยให้สัมภาษณ์ ดังที่ สุชิน ตันสกุล ได้เล่าเอาไว้ว่า

บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ อยู่ในภาวะเสื่อมโทรม จึงไม่สามารถทนดูได้....ตั้งองค์การสรรพาหาร เอาเงินมาแบ่งกัน กินกำไรกัน พูดถึงชาวนา มันเหลือทน ไปทำนาอยู่หนึ่งปี. มันเหนื่อยยากแสนสาหัส ต่างประเทศส่งจอบมาช่วยชาวนา แต่ผู้แทนกลับเซ็งลี้เอาไปขายพ่อค้าเสีย แล้วพ่อค้าก็ไปเอากำไรกับชาวนาอีกต่อหนึ่ง เป็นการทำนาบนหลังคน จึงพร้อมใจกันเริ่มก่อการรัฐประหารทันที”

เขาเล่ากันว่าในการให้สัมภาษณ์ของพลโท ผิน หลังการรัฐประหารครั้งนั้นถึงกับน้ำตาไหล จนมีผู้ตั้งฉายาท่านภายหลังว่าเป็น “จอมพลเจ้าน้ำตา” บ้าง ยังมีคำให้สัมภาษณ์ของท่านที่น่าสนใจอีกว่า

ผมทนดูเขาโกงกันไม่ไหว ดูซิคุณ เขารวยกันเป็นล้าน ๆ ผมเป็นนายพลนุ่งกางเกงปะก้น เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นเงินหมื่น”

พลโทผิน เปลี่ยนรัฐบาลเอาหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ออกไปแล้ว ก็ไปเอานายควง อภัยวงศ์ มาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลและจัดการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ ตอนต้นปี 2491 เลือกตั้งกันเสร็จนายควง อภัยวงศ์ ก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก แต่บริหารงานไปยังไม่ทันไร คณะรัฐ ประหารที่นำโดยพลโท ผิน ชุณหะวัณ ก็ได้ส่งนายทหารสี่นาย มี ..ก้าน จำนงภูมิเวท พ..ศิลป ศิลปศรชัย พล..สวัสดิ์ สวัสดิเกียรติ และ ..ละม้าย อุทยานนท์ ไปยื่นคำขาดให้นายควง ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายควงได้ตรวจสอบและแน่ใจว่าเป็นเจตจำนงของคณะรัฐประหาร จึงได้ยอมลาออกในวันที่ 8 เมษายน ปีเดียวกัน ต่อมาภายหลัง จอมพล ผิน ชุณหะวัณ ได้เขียนเล่าอย่างตรงไปตรงมาให้อ่านดังนี้

ครั้นรัฐบาลของ นายควง อภัยวงศ์ บริหารราชการแผ่นดินไปได้ 5 เดือนเศษ คณะรัฐประหารได้ประชุมกันพิจารณาว่ากิจการต่าง ๆ ไม่ก้าวหน้า ข้าราชการพลเรือนขาดวินัย ไปทำงานตามกระทรวง มีแต่สวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงตัวเดียว ตลอดจนผู้แทนราษฎรบางคนนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อเชิ้ตปล่อยชายเสื้ออยู่ข้าง นอกกางเกง เข้านั่งประชุมในสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐประหารจึงขอร้องให้ นายควง อภัยวงศ์ออกจากนายกรัฐมนตรี”

ปี 2491 นี่เองที่ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกมียศเป็นพลเอก แต่ก็ยังไม่ได้ร่วมรัฐบาล คงอยู่นอกรัฐบาลและให้ความคุ้มครองรัฐบาล เพราะในช่วงเวลานั้นรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเข้ามาแทนที่รัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ ก็ไม่มีความมั่นคง มีผู้พยายามจะล้มรัฐบาลอยู่หลายครั้ง จนเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดจี้จับตัวนายกรัฐมนตรีเป็นตัวประกัน.

นรนิติ เศรษฐบุตรคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 283