อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

สุกิจ นิมมานเหมินทร์ : หัวหน้าพรรคสหภูมิ

นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด มีบิดาชื่อ หยี และมีมารดาชื่อ จันทร์ทิพย์ ท่านเกิดที่ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 03.00 น.

พรรคสหภูมิ เป็นพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลัง “การเลือกตั้งสกปรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.. 2500 และคณะทหารที่นำโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ยึดอำนาจล้มรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม

เวลานั้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 2 ของ ปี 2500 ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พรรครัฐบาลที่ล้มไปคือ พรรคเสรีมนังคศิลา ที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคมาก่อน ส่วนพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญคือ พรรคประชาธิปัตย์ ที่มี นายควง อภัยวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค ในขณะที่คนทั่วไปนึกกันว่าคงไม่มีพรรคใดในตอนนั้นจะสู้พรรคประชาธิปัตย์ได้ ก็ปรากฏว่ามีการก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ ที่มีนักการเมืองเก่าหลายคนเปลี่ยนพรรคมาอยู่ด้วยช่วยกันสร้างพรรค ที่น่าสังเกตคือมีน้องชายต่างบิดาของจอมพลสฤษดิ์ฯ ที่ชื่อ สงวน จันทรสาขา เป็นเลขาธิการพรรค และมีนักวิชาการฝีมือดีระดับศาสตราจารย์มาเป็นหัวหน้าพรรค ท่านผู้นี้ก็คือ ศาสตราจารย์ สุกิจ นิมมานเหมินทร์ นั่นเอง

เรามารู้จักนักวิชาการผู้เป็นนักการเมืองท่านนี้กันดีกว่า นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด มีบิดาชื่อ หยี และมีมารดาชื่อ จันทร์ทิพย์ ท่านเกิดที่ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ดังนั้นท่านจึงเรียนหนังสือแต่แรกเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงเรียนชัวย่งเส็งอนุกูลวิทยา แล้วจึงมาเรียนต่อจนจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จากนั้นจึงเดินทางเข้ามาเรียนในเมืองหลวง ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ก่อนที่ทางครอบครัวจะส่งไปเรียนที่อังกฤษ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน จนจบปริญญาตรี และปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แล้วจึงเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอน มาเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางด้านวิชาฟิสิกส์ เมื่อปี 2476 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อาจารย์สุกิจ รับราชการเจริญก้าวหน้ามาด้วยดี ได้ทำหน้าที่เลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ.2483 ในช่วงเวลาสงครามมหาเอเชียบูรพา สมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้ย้ายท่านไปเป็นอธิบดีกรมอาชีวศึกษา

อาจารย์สุกิจ เข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกโดยสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกพฤฒสภาชุดแรก เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ที่กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยพฤฒสภากับสภาผู้แทนราษฎร แต่อายุของสภาชุดนี้ก็สั้น เพราะในวันที่ 8 พฤศจิกายน ปี 2490 ได้เกิดการรัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาจึงต้องพ้นจากตำแหน่ง แต่ในการเลือกตั้งทั่วไปที่ตามมาในวันที่ 29 มกราคม ปีถัดมา อาจารย์สุกิจ ก็กลับไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนที่บ้านเกิด จังหวัดเชียงใหม่ และก็ไม่ผิดหวังท่านได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร

หลังการเลือกตั้งในปี 2491 ได้ไม่นาน นายกรัฐมนตรี ควง อภัยวงศ์ ก็ถูกบีบให้ออกจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนต่อมา กลับมาเป็น หลวงพิบูลสงคราม อีกครั้ง และอาจารย์สุกิจก็ได้ร่วมรัฐบาลเป็นครั้งแรก โดยเป็นรัฐมนตรีลอย แต่ช่วยสั่งราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2492 และมีการเลือกตั้งเพิ่มเติมผู้แทนราษฎรตอนต้นเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันแล้ว หลวงพิบูลสงครามยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาล อาจารย์สุกิจยังคงได้ร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้นมีการยึดอำนาจโดยคณะทหาร สมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาจึงหมดไป แต่เมื่อมีการตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ตามมาในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 อาจารย์สุกิจ ก็เป็นคนหนึ่งในจำนวน 123 คนที่ได้รับแต่งตั้งด้วยและก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสืบมา ดังนั้นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 ท่านจึงไม่ได้ลงเลือกตั้งที่เชียงใหม่ โดยก็ยังคงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แต่การร่วมรัฐบาลคราวนี้ค่อนข้างสั้น ท่านร่วมรัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรี หลวงพิบูลสงครามหรือจอมพล ป. อยู่ต่อมาได้เพียงวันที่ 12 มิถุนายน ปี 2495 ท่านก็ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี เขาเล่ากันว่าเพราะท่านทนการแทรกแซงการทำงานในกระทรวงไม่ไหว ด้วยมีผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจต้องการความสะดวกเป็นอย่างมากในการทำกิจการ จนร่ำลือกัน เว้นว่างจากการเมืองไปห้าปี อาจารย์สุกิจก็กลับไปลงเลือกตั้งและชนะเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผู้แทนฯจนจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจ และอาจารย์สุกิจก็ได้เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคสหภูมิ

ในการเลือกตั้งในวันที่ 15 ธันวาคม ปี 2500 นั้นพรรคสหภูมิของท่านชนะที่ 1 ได้มีผู้แทนฯ ถึง 44 คน มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ผู้แทนฯ 39 คน แต่ท่านก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะอีกเจ็ดวันต่อมาจอมพลสฤษดิ์ก็จัดตั้งพรรคชาติสังคมที่มีท่านเองเป็นหัวหน้าพรรค และพรรคนี้ที่มีสมาชิกสภาทั้งสองประเภทรวมกันถึง 202 คนก็ได้จัดตั้งรัฐบาล มี พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคสหภูมิจึงจบลง และอาจารย์สุกิจก็ได้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ จนถึงเดือนสิงหาคม ปี 2501 ท่านจึงออกจากรัฐมนตรีไปเป็นทูตไทยประจำอินเดีย และต่อมาย้ายไปเป็นทูตที่สหรัฐจนเกษียณราชการในปี 2510 อีกสองปีต่อมาก็ได้มาร่วมรัฐบาลของนายกฯถนอมอีก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ได้ลาออกในปี 2514 ก่อนจอมพลถนอมจะปฏิวัติตัวเอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นายสัญญา ธรรมศักดิ์ มาเป็นนายกฯ อาจารย์สุกิจก็ได้มาเป็นรองนายกฯ และต่อมายังได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสมัชชาแห่งชาติด้วย

ศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินทร์ มีชีวิตนอกวงการการเมืองเป็นนักวิชาการและนักเขียน เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศต่อมา ท่านถึงอสัญกรรมในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ..2519 ภรรยาคนแรกของท่านคือคุณอนงค์ อิศรภักดี.นรนิติ เศรษฐบุตรคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 124