อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ไล่บี้หนี้กยศ.

ปัญหาการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.เมื่อเรียนจบทำงานแล้วไม่ยอมจ่ายหนี้คืนกองทุนฯ ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 02.05 น.

น่าตกใจว่ามีถึง 2 ล้านคน เป็นเงินกว่า 52,000 ล้านบาท เงินจำนวนนี้หากผู้ที่กู้จ่ายหนี้คืนกองทุนฯ เงินส่วนนี้จะสามารถเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ศึกษาเล่าเรียนจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน รัฐบาลไม่ต้องมารับภาระในการตั้งงบเพื่อมาสนับสนุนกองทุนฯ ซึ่งรัฐบาลเองมีภาระในโครงการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการจำนวนมาก

การออกร่างพ...กองทุนเพื่อการศึกษาให้สามารถแก้ปัญหาการติดตามชำระหนี้ของกองทุนฯ โดยครึ่งหนึ่งของผู้กู้ยืมเป็นข้าราชการ

โดยกฎหมายดังกล่าว ได้เปิดให้มีการจ้างสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลเข้ามาบริหารเงินและตามทวงหนี้

ที่สำคัญต่อจากนี้ไปผู้กู้ยืมต้องยินยอมให้กองทุนฯ เข้าถึงข้อมูลของผู้กู้ตั้งแต่การทำสัญญา

และเมื่อผู้กู้เข้าทำงานในหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ได้นายจ้างต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองทุนฯตรวจสอบได้

หากเป็นหนี้กองทุนฯ ให้อำนาจนายจ้างสามารถหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมในลำดับเดียวกับหนี้ค่าภาษีอากรซึ่งเปิดให้หักแต่ไม่ให้กระทบต่อการดำรงชีวิต

เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่พยายามให้มีการชำระหนี้กองทุนฯ หลังจากที่ก่อนหน้าใช้วิธีประนีประนอมมาตลอด ตั้งแต่การไม่คิดค่าปรับ ลดดอกเบี้ยให้ แต่ไม่ได้ผล

เพราะคนเหล่านี้คิดแค่ว่าเดี๋ยวรัฐก็ตั้งงบให้กองทุนฯและยกหนี้ให้ผู้กู้เรียนเอง และมีนักการเมืองหลายคนแนะนำในลักษณะนี้ จึงเกิดการชักดาบไม่ยอมจ่ายหนี้

ต่อจากนี้ไปการทวงหนี้ของกองทุนฯ จะมีความเข้มข้นมากขึ้น

จริง ๆ แล้วควรเริ่มตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะให้มีคนค้ำประกันที่ต้องเป็นคนในครอบครัว เพื่อให้มีความรับผิดชอบกับหนี้ที่สร้างโอกาสทางการศึกษา

เพื่อให้ผู้กู้ยืมให้โอกาสกับผู้อื่นเหมือนที่เคยได้รับ และความรับผิดชอบต่อเงินส่วนรวมของประเทศ ที่สร้างอนาคตให้คนในชาติ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 846