อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ สู่เทวสถานมรดกแผ่นดิน

ตำนานว่า พระพิฆเนศ เป็นโอรสแห่งพระศิวะมหาเทพและพระแม่ปารวตี เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 04.54 น.

โบราณว่าไว้ พระพิฆเนศ พระพิฆเนศวร หรือ พระคณปติ เป็นเทพสำคัญองค์หนึ่งของศาสนาฮินดู ได้รับการศรัทธาและเคารพมากในฐานะเทพเจ้าแห่งความรู้ มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนงและฝ่าฟันอุปสรรคได้ทั้งปวง สังเกตเห็นได้จากการทำพิธีกรรมทุกหนทุกแห่ง มักจะมีการบวงสรวงองค์พระพิฆเนศก่อนเสมอ

พระพิฆเนศ หรือ พระคณปติ มีรูปกายเป็นมนุษย์ผู้ชาย รูปร่างอ้วนเตี้ย พุงพลุ้ย มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว กายสีแดง บางแห่งว่าผิวเหลือง นุ่งห่มสีแดง มีสี่กร พระหัตถ์หน้าขวาถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายถือขันน้ำมนต์ ทำจากกะโหลกศีรษะมนุษย์ พระหัตถ์หลังขวาถือตรี พระหัตถ์ซ้ายถือบาศ (บ่วง) มีหนูเป็นพาหนะและสนิทสนมกันมาก

ตำนานว่า พระพิฆเนศ เป็นโอรสแห่งพระศิวะมหาเทพและพระแม่ปารวตี เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง เมื่อพิจารณาความหมาย รูปกายที่อ้วนพีหมายถึง อุดมสมบูรณ์ ด้วยเศียรที่เป็นช้าง แสดงถึงผู้มีปัญญามาก ดวงตาที่เล็ก ทำให้สามารถมอง แยกแยะสิ่งถูกผิดได้ฉับไว หูและจมูกที่ใหญ่มโหฬารย่อมหมายถึง มีสัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศนั่นเอง

สำหรับความเชื่อของคนไทย พระพิฆเนศวรได้รับยกย่องให้เป็นที่เคารพสักการะในฐานะบรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามแบบของศาสนาพราหมณ์ที่สถาปนาพระพิฆเนศวร คือเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีการศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้ง ในฐานะบรมครูผู้ประสิทธิ์ประสาทปัญญาและความสำเร็จ ส่งผลให้กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี ดังจะเห็นหน่วยงานราชการ กรมศิลปากรและมหา วิทยาลัยศิลปากร ที่ยึดถือพระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์ประจำองค์กร

นับเป็นนิมิตหมายอันดีและเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มผู้ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ มีผู้นำคือ นายจักรินทร์ โกศัยดิลก หรือ ตุ้ย เอ็กซเรย์ หมอดูตำรับสแกนกรรม และคณะได้มีแนวคิดจัดสร้างเหรียญพระพิฆเนศ (เทพแห่งความสำเร็จ) ปางประทานพร เป็นเหรียญเป็นรูปวงกลม ตรงกลางมีองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่นั่งประทับอยู่บนดอกบัว โอบล้อมรอบด้วยพระพิฆเนศองค์เล็ก ด้านหลังสลักคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์พระพิฆเนศคือ โอม

คณะผู้จัดสร้างเหรียญพระพิฆเนศรุ่นนี้จำลองต้นแบบจากนิมิตของ ตุ้ย เอ็กซเรย์ เพื่อต้องการให้เป็นสะพานบุญนำรายได้ไปก่อสร้างเทวสถานประดิษฐานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้เป็นมรดกของแผ่นดินที่บริเวณรังสิตคลอง 3-4 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และจะเปิดให้ผู้ศรัทธาแวะเวียนไปสักการะกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว รวมทั้งนำรายได้บางส่วนไปถวายบูรณะวัด ช่วยเหลือโรงเรียน โรงพยาบาล คนพิการและผู้ด้อยโอกาส บำรุงพระพุทธศาสนา อีกด้วย

เหรียญรุ่นนี้ดีครบเครื่องแห่งยุครุ่นหนึ่ง เนื่อง จากผ่านพิธีกรรมตามตำรับโบราณจารย์และพิธีพราหมณ์มาแล้ว ครั้งแรกในเดือน พ.ย. 2558 ในเวลาต่อมาคณะผู้จัดสร้างได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกเป็นวาระที่สอง ณ วัดป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สัน กำแพง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 3 ธ.ค. 2558 ได้รับเมตตาเป็นกรณีพิเศษจาก พระครูวิสุทธิเขมรัต (พระอาจารย์เกษม) เจ้าอาวาสวัดป่าตึง รวมทั้งพระเกจิคณาจารย์เรืองพระเวทย์สายล้านนามากมาย รวมทั้งศิษย์ในสายของ พระครูจันทสมานคุณ (ครูบาหล้า จันโทภาโส) หรือครูบาหล้าตาทิพย์ อดีตอริยะสงฆ์รูปสำคัญแห่งล้านนา ท่านเคยร่วมก่อสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพกับนักบุญแห่งล้านนาครูบาศรีวิชัย ซึ่งปัจจุบันท่านมรณภาพสังขารไม่เน่าเปื่อย

พระพิฆเนศรุ่นนี้หากใครมีไว้บูชาติดตัวย่อมเป็นสิริมงคลที่สุด ช่วยเหลือเกื้อหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำ บันดาลโชคลาภ เจริญลาภยศสรรเสริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ผู้ใดสนใจร่วมเป็นสะพานบุญเป็นกำลังสำคัญร่วมการก่อสร้างเทวสถานประดิษฐานองค์พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จให้ลุล่วงโดยเร็ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08-8638-3332, 08-0465-3632 กุศลแรงดีนัก.

อาราธนานังคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 456