อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

5 ข้อควรปฏิบัติสำหรับไซต์งานก่อสร้าง

ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและมีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งการก่อสร้างเหล่านั้นได้นำมา ซึ่งปัญหาการปิดกั้นทางน้ำไหลสาธารณะ พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.52 น.

         ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและมีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งการก่อสร้างเหล่านั้นได้นำมา ซึ่งปัญหาการปิดกั้นทางน้ำไหลสาธารณะ รวมทั้งได้ก่อมลพิษด้านอากาศเกิดฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากเพราะการก่อสร้างบางจุดไม่ได้มีการปิดล้อมพื้นที่หรือดำเนินการอย่างถูกวิธี ซึ่งตามกฎหมายก่อสร้างอาคารได้กำหนดไว้ดังนี้  1. ในการก่อสร้างผู้รับเหมาจะต้องควรจัดอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อและตัวถังรถก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง 2. จัดทำรั้วทึบแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบสถานที่ก่อสร้างและมีสิ่งปกคลุมทางเดินสำหรับป้องกันวัสดุตกหล่นลงในที่สาธารณะด้วย 3. จัดทำทางเข้าออกเพียง 1 ช่องทางโดยใช้ยางแอสฟัลต์ หรือคอนกรีตปูบริเวณทางเข้า-ออกด้วยทางเข้าออกต้องไม่กีดกันช่องทางน้ำไหล และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำหรือกีดขวางช่องทางน้ำสาธารณะ 4. อาคารก่อสร้างที่ติดกับที่สาธารณะ ผู้ก่อสร้างต้องดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า ถนน การผสมคอนกรีต การไสไม้ หรืองานที่ทำให้เกิดมลพิษ 5. ควรทำในห้องที่มีหลังคาหรือมีผ้าคลุม และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้านด้วย หากไม่ดำเนินการหน่วยงานท้องถิ่นสามารถสั่งระงับการก่อสร้างจนกว่าผู้รับเหมาจะปฏิบัติตามจึงจะสามารถกลับมาทำงานต่อได้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 53