อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3)

ความรุนแรงเริ่มขึ้นในปี 2491 คือ “กบฎดุซงญอ” โดยเฉพาะขบวนการแบ่งแยกดินแดน กระทั่งเหตุการณ์รุนแรง คือ ปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 เสมือนวันเสียงปืนแตกของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.


ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ผู้เขียนกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2829 ต้นรัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ยกกองทัพเข้ายึด 3 จังหวัดนี้ได้ และปรับระเบียบการปกครองหลายครั้งให้สอดคล้องกับการปกครองของไทยในสมัยต่อมา

โดยส่วนใหญ่ก็สามารถอยู่รวมกันได้ แต่ก็มีหลายครั้งที่พยายามจะก่อการกบฎแต่ก็ไม่สามารถกระทำได้ จนถึงเข้ายุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎร์ และมาถึงสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

จอมพล ป. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับญี่ปุ่น ทำให้อังกฤษซึ่งปกครองมาเลเซียอยู่ขณะนั้นไม่พอใจรัฐบาลไทย ประจวบกับรัฐบาลมีนโยบายรณรงค์ความเป็นไทยทั่วประเทศ เพื่อความทันสมัย ด้วยการพัฒนาทุกวัฒนธรรม ให้เป็นไทยเพียงอย่างเดียว ทำให้คนไทยเชื้อสายมลายู มีความไม่พอใจรัฐบาล เพราะทำให้เกิดขัดกับหลักความเชื่อทางศาสนา รวมตัวกัน สอดคล้องกับการสนับสนุนจากประเทศอังกฤษด้วย

ความรุนแรงจึงเริ่มเกิดขึ้นในปี พ..2491 คือ “กบฎดุซงญอ” จากนั้นก็มีขบวนการเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะขบวนการแบ่งแยกดินแดน จนกระทั่งเหตุการณ์รุนแรง คือ เหตุการณ์ปล้นปืนที่ กองพันพัฒนาที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ..2547 ถือเป็นเสมือนวันเสียงปืนแตกของ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้นก็มีเหตุการณ์รุนแรงเรื่อยมา และที่ผู้เขียนเล่าไปนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น จริงๆ แล้วมีอีกมากทั้งเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เช่น คดีนายสมชาย นีละไพจิตร การสังหารหมู่ที่มัสยิดไอปาแย การสังหารครูผู้ทำศาสนาอิสลาม พระที่กำลังบิณฑบาตร เป็นต้น

รวมงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2547-2558 จำนวน 234,067 ล้านบาท

ในครั้งต่อไปจะเป็นการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งอุปสรรคของปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ แต่ถ้าจะให้สามารถแก้ไขได้จะมีวิถีทางปฏิบัติเช่นไร เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางให้รัฐบาลและรัฐบาลส่วนหน้าพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

…....................................
คอลัมน์ : The Truth
โดย “ต้นฝน”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 548