อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

'ดาวเรือง'งามอมตะทั่วไทย ดอกไม้..ที่'เป็นยิ่งกว่าดอกไม้'

“ดาวเรือง” เป็น “ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9” ดอกไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามา ธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย... พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 06.00 น.


“ดาวเรือง” หนึ่งในชนิด “ดอกไม้” ที่ประชาชนคนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีการใช้ในโอกาสต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ หลากหลาย ซึ่งนับแต่ 13 ต.ค. 2559 เป็นต้นมา... “ดาวเรือง” ได้กลายเป็นดอกไม้แห่งการน้อมรำลึกถึงองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งต่อปวงชนชาวไทย จากการที่ “ดาวเรือง” นั้น เป็น “ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9” ดอกไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามา ธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย...

 
...ดาวเรือง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tagetes erecta L. ชื่อสามัญคือ Marigolds ดั้งเดิมมีเพียงสีเดียว คือ สีเหลือง จึงมีการเรียกชื่อไม้ดอกชนิดนี้ว่า Mary’s gold ต่อมามีการเรียกเพี้ยนไปเป็น Marigolds โดยมีต้นกำเนิดจากประเทศเม็กซิโก แถบทวีปอเมริกาใต้ ชาวท้องถิ่นใช้บูชาเทพเจ้า ก่อนจะมีผู้นำไปปลูกในทวีปยุโรป และต่อมากลายเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมมากในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในเอเชียใต้จะใช้ดาวเรืองสำหรับพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ส่วนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมใช้บูชาทางศาสนาพุทธและพิธีมงคลต่าง ๆ

ในประเทศไทย มีการนำดอกดาวเรืองมาประกอบพิธีกรรมหลายต่อหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น... การนำมาไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการร้อยมาลัยจัดบายศรีตามพิธีกรรมของพราหมณ์ ก็ใช้ดอกดาวเรืองเป็นส่วนประกอบตลอดจนจะพบเห็นดอกดาวเรืองได้มากในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา-ออกพรรษา ลอยกระทง หรือแม้กระทั่งช่วงที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งก็นิยมนำดอกดาวเรืองมาร้อยเป็นพวงมาลัยใช้เป็นขวัญกำลังใจในทางการเมือง จะเห็นได้จากผู้สมัครรับเลือกตั้งมักจะได้รับพวงมาลัยดอกดาวเรืองจากชาวบ้านเพื่อเป็นกำลังใจ

ด้วยสีเหลืองอร่ามดั่งทองคำของ “ดอกดาวเรือง” คนโบราณจึงมีความเชื่อกันว่า หากปลูกดอกดาวเรืองไว้ในบริเวณบ้าน จะช่วยเสริมชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง และยังเหมือนกับมีเงินทองเหลืองอร่ามเต็มบ้านอีกด้วย ขณะที่ด้านความรัก-ครอบครัว มีความหมายถึงการเจริญรุ่งเรือง สื่อความหมายว่าให้ครอบครัวใหม่ที่เกิดขึ้นเจริญรุ่งเรือง

ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่นิยมปลูกกันทั่วไป เนื่องจากปลูกง่าย โตเร็ว และแข็งแรง ไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี  สามารถให้ดอกได้เร็วในระยะเวลาสั้น คือประมาณ 60-70 วันหลังการปลูก

รูปทรงของดอกดาวเรืองมีลักษณะกลมสวยงาม สีสันสดใสสะดุดตา กลีบดอกจัดเรียงเป็นระเบียบยึดแน่นกับฐานดอกทำให้ไม่หลุดง่าย ดอกจะบานทนนานอยู่ได้หลายวัน อายุการใช้งานนานประมาณ 7-10 วัน โดยในการปลูกดาวเรืองนั้นสามารถกำหนดระยะเวลาการออกดอกให้ตรงกับเทศกาลสำคัญได้ เป็นพืชที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล และแทบจะทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย

การปลูกดาวเรืองในประเทศไทย มีการนำเข้าพันธุ์ดาวเรืองจากต่างประเทศมาปลูกเป็นเวลานาน จนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี มีการกระจายตัวของสายพันธุ์มาก ทั้งในด้านรูปทรงดอก ขนาดดอก ลักษณะการเจริญเติบโต ตลอดจนการต้านทานต่อโรคและแมลง โดยจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกแหล่งใหญ่ มีอาทิ พะเยา ลำปาง ราชบุรี สุพรรณบุรี อุดรธานี รวมถึงสมุทรสาคร นนทบุรี และแม้แต่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็มีการปลูกดอกดาวเรืองสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน ที่เห็นกันอย่างแพร่หลาย คือ ปลูกประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม เพราะดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงาม มีอายุการใช้งานนาน จึงเหมาะที่จะปลูกเพื่อประดับอาคารบ้านเรือน และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เพลิดเพลินตา ทั้งยัง ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันแมลงได้ด้วย เนื่องจากดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุน แมลงไม่ชอบ จึงสามารถนำมาใช้เป็นเกราะป้องกันแมลงให้แก่พืชอื่น ๆ ที่ปลูกไว้ได้ด้วย นอกจากนี้รากของดาวเรืองยังมีสารแอลฟ่าเทอรีอีนิล ที่ช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้อีกด้วย

ดาวเรือง มีการปลูกเพื่อจำหน่ายดอก โดยตัดดอกขายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้ง ใช้ทำพวงมาลัยไหว้พระ หรือพวงมาลัยในงานพิธีต่าง ๆ รวมถึงนำมา ปักแจกันหิ้งพระ แจกันประกอบโต๊ะหมู่บูชา หรือแจกันโต๊ะรับแขก และการปลูกลงกระถาง หรือถุงพลาสติก เพื่อประดับอาคารสถานที่ ก็แพร่หลายทั่วไปดังที่ได้ระบุไว้แล้วในตอนต้น

ไม่เท่านั้น ดอกดาวเรืองยังสามารถนำมา ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตอาหารสัตว์ เครื่องสำอาง และยา ได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสัตว์ กลีบดอกดาวเรืองจะมีเม็ดสีที่เรียกกันทั่วไปว่าสารแซนโทฟิลล์ (Xanthophyll) ซึ่งเมื่อนำสารดังกล่าวมาผสมในอาหารสัตว์ เป็ด ไก่ จะทำให้ไข่แดงของเป็ดและไก่มีสีเหลืองสวยงาม และเป็นที่ต้องการของตลาด

นอกจากผลิตอาหารสัตว์แล้ว สารแซนโทฟิลล์ในดอกดาวเรืองยังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพ เนื่องจาก เป็นแหล่งวิตามินเอจากธรรมชาติ ทำให้ความต้องการสารแซนโทฟิลล์จากดอกดาวเรืองมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในเอกสารเผยแพร่เรื่องดาวเรือง โดย ศ.สมเพียร เกษมทรัพย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระบุไว้ว่า ผลการค้นคว้าและวิจัยพืชที่ให้สารจากธรรมชาติ พบว่า ดาวเรือง เป็นพืชที่มีประโยชน์มาก

นอกจากการใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ ทำสารไล่แมลง ยังพบว่า เป็นพืชที่ ให้สารเบตาแคโรทีนจากธรรมชาติโดยตรง ซึ่งคุณสมบัติของสารเบตาแคโรทีนนี้ จะทำหน้าที่เป็นโปรวิตามินเอ เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ เป็นแอนติออกซิแดนต์ในการป้องกันการเกิดมะเร็งในตับและปอดของร่างกาย

เนื่องจากดาวเรืองเป็นพืชที่มีความผันแปรทางพันธุกรรมสูง จึงทำให้มีความแตกต่างทั้งในด้านสายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ และปริมาณสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งในสายพันธุ์ดาวเรืองที่ให้สารเบตาแคโรทีนสูง ก็จะมีค่าของสารแซนโทฟิลล์ไม่ต่ำกว่า 18 กรัมต่อกิโลกรัมของกลีบแห้ง และก็จะมีผลต่อเนื่องต่อการให้วิตามินเอที่สูง โดยลักษณะของพันธุ์ “ดาวเรือง” ที่เป็นดอก สีส้มเข้ม กลีบใหญ่ หนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว เป็นลักษณะโดยเฉพาะที่จะให้สารเบตาแคโรทีนและสารแซนโทฟิลล์สูง ซึ่งจะแตกต่างจากดอกดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้าน และพันธุ์การค้า ที่ดอกสีเหลือง ที่ให้ปริมาณสารต่ำ

ทั้งนี้ จากข้อมูลจำเพาะ จากแหล่งต่าง ๆ ดังที่ได้แจกแจงมาแต่ต้นโดยสังเขป ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า “ดาวเรือง” เป็นอีกหนึ่งชนิด “ดอกไม้” ที่ทั้ง “มีความสวยงาม” และ “มีประโยชน์อย่างมาก”...

 
...“ดาวเรือง” ดอกไม้สีสันสดใส สวยงาม มีคุณค่า... นับจากนี้ยังจะกลายเป็น “หนึ่งในสัญลักษณ์ที่เตือนใจปวงไทยทุกหมู่เหล่าให้น้อมรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9” พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทย...

อย่างล้นพ้น...หาที่สุดมิได้...

....................
ทีมวาไรตี้


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19