อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

หนังสือ "ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙"

เชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมสั่งจอง หนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙” ที่ได้รับการยกย่องว่างดงาม และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.59 น.


สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมสั่งจอง หนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙” หนังสือ ที่ได้รับการยกย่องว่างดงาม และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ

ภายในเล่มประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์สมัยทรงพระเยาว์ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภาพวาดและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ภาพพระราชกรณียกิจ และการทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทย กว่า ๒๐๐ ภาพ พร้อมทั้งพระราชประวัติที่สมบูรณ์ จากงานนิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พิมพ์สี่สีอย่างดี จำนวน ๓๑๒ หน้า เย็บกี่ปกแข็ง บรรจุในกล่องผ้าไหมสวยงาม พร้อมใบรับรองกรรมสิทธิ์ จัดทำขึ้นตามจำนวนที่สั่งจอง ตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง จากเสียงเรียกร้องของคนไทยผู้มีความจงรักภักดี และมีความประสงค์ที่จะเก็บบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ไว้ในความทรงจำ

สนใจสั่งจองได้ที่ www.24catalog.com, www.booksmile.com, www.dmgbooks.com หรือร้าน ซีเอ็ดบุ๊คส์เซ็นเตอร์ ร้านนายอินทร์ ร้านบีทูเอส ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ พิเศษ!! สั่งจองหนังสือก่อน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รับหนังสือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ติดต่อสอบถามโทร ๐๒-๖๘๕-๒๒๕๕คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23