อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

2 นวัตกรรมฟื้นฟู "มนุษย์ล้อ" คว้ารางวัลงานวิจัยแห่งชาติ

ผู้พิการส่วนใหญ่นอกจากจะสูญเสียความสามารถทางร่างกายแล้ว ยังมีความยากลำบากในการเคลื่อนไหวโดยไม่สามารถเดินทางไปที่ไกล ๆ ด้วยตนเองได้ ในขณะเดียวกันจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการฟื้นฟูและกายภาพบำบัดในประเทศไทยก็มีอยู่จำกัด ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายสูง อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 01.01 น.

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สูงถึง 850,740 คน
        
ผู้พิการส่วนใหญ่นอกจากจะสูญเสียความสามารถทางร่างกายแล้ว ยังมีความยากลำบากในการเคลื่อนไหวโดยไม่สามารถเดินทางไปที่ไกล ๆ ด้วยตนเองได้ ในขณะเดียวกันจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการฟื้นฟูและกายภาพบำบัดในประเทศไทยก็มีอยู่จำกัด ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายสูง อันเนื่องมาจากต้นทุนในการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศที่มีราคาสูงถึง 4-10 ล้านบาท จึงส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยขาดโอกาสในการฟื้นฟูร่างกาย
        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทางการแพทย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จึงได้ประดิษฐ์ นวัตกรรมชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า นวัตกรรมที่จะทำให้การเดินทางของ “มนุษย์ล้อ” หรือผู้ป่วยที่ใช้รถวีลแชร์เปลี่ยนไป เพียงแค่ออกแรงบิดคันเร่ง และ นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงน้ำหนักบางส่วนนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต กลับมาเดินได้อีกครั้งและลงน้ำหนักเท้าได้เสมือนคนปกติ เพียง “ฝึกเดิน” บนลู่วิ่งเป็นประจำ วันละ 20-30 นาที และทั้งสองนวัตกรรมเพื่อผู้พิการยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในกลุ่มนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์และการแพทย์เพื่อคนพิการ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ เมื่อปีที่ผ่านมาอีกด้วย
          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า นวัตกรรมชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่ใช้รถวีลแชร์ให้เดินทางได้สะดวกขึ้น เพียงแค่บิดคันเร่งผู้ป่วยก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะที่ไกลขึ้น โดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยล้า แม้พื้นถนนจะมีลักษณะขรุขระหรือลาดชัน


        
นวัตกรรมนี้เป็นชุดถอดประกอบที่มีต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่ที่ล้อ จุดเด่นคือ ผู้พิการสามารถนำนวัตกรรมมาติดตั้งกับวีลแชร์คันเดิมของผู้ป่วยได้ด้วยตัวเอง เมื่อประกอบแล้วจะมีลักษณะคล้ายรถจักรยานสามล้อ พร้อมกันนี้ยังสามารถถอดประกอบ หรือพับเก็บเข้าไปในรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนลิฟต์ขนาดเล็กได้อย่างสะดวก โดยล่าสุด ทางสโมสรโรตารี่สากล ภาคใต้ ได้สั่งผลิต 40 คัน เพื่อบริจาคยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่มีความต้องการ
        
สำหรับนวัตกรรมชุดฝึกเดิน ด้วยการพยุงน้ำหนักบางส่วน ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่สูญเสียการทรงตัว เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต จากภาวะโรคหลอดเลือดสมอง ให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง เพียงผู้ป่วยขึ้นไปยืนบนเครื่องฝึกเดิน พร้อมกับรัดสายช่วยพยุงน้ำหนัก และจับราวหัดเดินให้กระชับ จากนั้น ระบบจะฝึกให้ผู้ป่วยก้าวเดินอย่างช้า ๆ คล้ายกับการเดินอยู่บนลู่วิ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นข้อต่อต่าง ๆ ทั้งข้อเข่าและข้อเท้าของผู้ป่วยเกิดความคุ้นเคย ตลอดจนมีท่วงท่าการเดินหรือการลงน้ำหนักเท้าเสมือนคนปกติ โดยผู้ป่วยควรฝึกเดินเป็นประจำ เฉลี่ยวันละ 20-30 นาที เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี นวัตกรรมดังกล่าว มีราคาต้นทุนอยู่ที่ 600,000 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาดในรุ่นใหญ่ที่มีการควบคุมซับซ้อนถึง 10 เท่า


          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลคนพิการทางการเคลื่อนไหว ตั้งแต่ปี 2537-2558 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า จำนวนผู้พิการมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี โดยข้อมูลในเดือนธันวาคม 2558 มีจำนวนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว รวมทั้งสิ้น 857,655 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบจากเดือนธันวาคม 2557 ที่มีจำนวนผู้พิการประมาณ 780,782 คน แต่ในขณะเดียวกันกลับมีเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วย ดังนั้น การออกแบบกลไกสำหรับเครื่องช่วยฝึกเดินและเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักประดิษฐ์ เพราะต้องอาศัยศาสตร์ความรู้ด้านวิศวกรรมและด้านการแพทย์รวมเข้าด้วยกัน
        
นวัตกรรมนี้ยังถือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ในการบำบัดฟื้นฟู และกระจายสู่ผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในการเข้ารับการรักษาได้อย่างทั่วถึง.

............................................................
นภาพร พานิชชาติ
napapornp@dailynews.co.th

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 188