อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ที่มา'คทาครุฑ'พระราชทาน ความภูมิใจ'แตรวงวัดสุทธิ'

แต่สิ่งที่นำความภาคภูมิมาสู่คณะครู นักเรียน บุคลากร และศิย์เก่า รร.วัดสุทธิฯ คือ “คทาครุฑพระราชทาน” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นคทาประจำวงดุริยางค์ รร.วัดสุทธิฯ หนึ่งเดียวในสยาม เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น.

ความภูมิใจลึกๆ ของ วงดุริยางค์ รร.วัดสุทธิวราราม ที่อีกหลายคนอาจไม่รู้ เมื่อ พ.ศ.2507 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีกระแสพระราชดำรัส ทรงชมเชยการแสดงว่า “แตรวงวัดสุทธิวรารามดีมาก”

โดย 3 วันหลังจากนั้นมีหนังสือทางราชการ ส่งถึงอาจารย์ใหญ่ รร.วัดสุทธิฯ (ตำแหน่งในสมัยนั้น) จากกรมพลศึกษา (ปัจจุบันย้ายไปสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) โดย นายกอง วิสุทธารมณ์ อธิบดีกรมพลศึกษา ลงวันที่ 30 พ.ย. 2507 เรื่องชมเชย แตรวงของลูกเสือ ความว่า...ตามที่โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือจัดแตรวงของลูกเสือ ไปร่วมการแสดงกายบริหารของโรงเรียนสตรีวิทยา เนื่องในงานกรีฑานักเรียนประจำปี ในวันที่ 27 .. 2507 ณ กรีฑาสถานแห่งชาตินั้น ปรากฏว่าการแสดงได้เป็นไปอย่างดียิ่ง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ได้มีพระราชดำรัสกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทรงชมเชยว่าแตรวงวัดสุทธิวรารามดีมาก

แต่สิ่งที่นำความภาคภูมิมาสู่ คณะครู นักเรียน บุคลากร และศิย์เก่า รร.วัดสุทธิฯ คือ “คทาครุฑพระราชทาน” จาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นคทาประจำวงดุริยางค์ รร.วัดสุทธิฯ หนึ่งเดียวในสยาม

.อนุพงษ์ อมาตยกุล อดีตนักเรียนดุริยางค์ (พ.ศ.2514-2518) และหัวหน้าผู้ฝึกสอนวงดุริยางค์สุทธิฯ ในช่วง 2529-2537 เล่าให้ฟังว่า โดยปกติส่วนยอดของ “คทา” ในสมัยนั้นเป็น “สิงห์เหนือมงกุฏ” สัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อังกฤษ และเครื่องแต่งกายของแตรวง รร.วัดสุทธิฯ ก็ใช้เป็น “ชุดลูกเสือ” รุ่นพี่ในยุคนั้น จึงเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนส่วนยอดของคทาให้เป็น “ครุฑ” สัญลักษณ์ประจำพระมหากษัตริย์ไทย

จากคำบอกเล่าของ .แสวง บุตรน้ำเพชร ในฐานะ 'ครูแตร' ผู้ฝึกสอนและควบคุมวงคนแรก ความว่า...

'เราอยู่เมืองไทยก็น่าจะใช้ตัวครุฑเป็นสัญลักษณ์' นักเรียนดุริยางค์ในสมัยนั้น ได้ไปพบ “ตัวครุฑ” ที่ร้านค้าย่านบางขุนพรม จึงได้รวบรวมเงินกันไปซื้อ เพื่อจัดสร้างเป็นคทาประจำวงดุริยางค์วงแรกของโรงเรียนทั่วประเทศ โดยนำออกใช้ครั้งแรกในการประกวดแตรวง การชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ สวนลุมพินี ในพ.ศ. 2504

ด้วยฤทธานุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรง บินได้รวดเร็ว มีสติปัญญาเฉียบแหลม “รูปครุฑกางปีก” จึงนำมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ดังที่ปรากฏอยู่ในดวงตราหรือพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ประจำแผ่นดิน ประจำราชวงศ์ และประจำรัชกาล เป็นต้นด้วยเหตุนี้ใน พ.ศ.2510 ทุกคนในวงดุริยางค์ได้เห็นตรงกันว่า มีความไม่เหมาะสม หากใช้คทาครุฑเช่นดังคทาทั่วไป คือการใช้ควงหรือโยน จนบางครั้งคทาครุฑตกลงบนพื้น ซึ่ง “เป็นการไม่บังควรยิ่ง” จึงปรับแต่งแบบคทาใหม่ให้เป็นแบบใช้อัญเชิญนำหน้ากองเกียรติยศเท่านั้น และด้วยตัวครุฑอันมีที่มาจากการใช้เบ้าหล่อเดียวกับครุฑที่ประดับหน้ารถยนต์พระที่นั่ง

“อ.แสวง” จึงได้ปรึกษา “อ.จรูญ เทียมศักดิ์” ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น เห็นตรงกันว่า “ครุฑ” เป็นของสูง หากจะนำมาใช้สมควรต้องได้รับพระบรมราชานุญาตพระราชทานลงมา จึงนำ “คทาครุฑ” ใส่พานขอเข้าพบ “นายแก้วขวัญ วัชโรทัย” อดีตเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้อนุเคราะห์รับเป็นธุระดำเนินการ กำหนดนัดหมาย 10 วัน

ช่วงระยะเวลาเพียง 10 วัน ชาวดุริยางค์ฯ ต่างใจจดใจจ่อ จนกระทั่งได้รับข่าวดีจาก นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ทราบว่า “ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้นำคทาครุฑออกใช้งาน ในลักษณะการนำขบวนกองเกียรติยศ เพื่อรับเสด็จได้ตามความประสงค์ที่ได้ขอไว้”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นสิริมงคลอันสูงสุด นำความปลื้มปิติยินดี สร้างความภูมิใจแก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร รร.วัดสุทธิวรารามเป็นอย่างยิ่ง


 

#ถวายสักการะพระปิยมหาราช วงดุริยางค์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ครบรอบ 60 ปีพร้อมอันเชิญคทาครุฑพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์โดย Phinya Kornnisapukig บน 22 ตุลาคม 2016


ภาพความสง่างามของ “คทาครุฑหนึ่งเดียวในสยาม” ได้ปรากฏแก่สายตาประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2510 เป็นครั้งแรก อันเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ “คทาครุฑพระราชทาน” ถูกอัญเชิญนำขบวนกองเกียรติยศในพิธีสวนสนาม “วันลูกเสือแห่งชาติ” ที่สนามศุภชลาศัย อย่างเป็นทางการครั้งแรก
 
อ.อนุพงษ์ ยังเล่าถึงภาพความทรงจำ ครั้งเมื่อปี 2536 ได้มีโอกาส พร้อมกับท่าน อ.แสวง บุตรน้ำเพ็ชร เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หลังเสร็จพิธีทรงเสด็จฯเยี่ยมชมหอเกียรติยศของ รร.ทรงตรัสขึ้นทันทีเมื่อทรงเสด็จฯ ถึงหอเกียรติยศว่า “วันนี้มาขอดูคทาครุฑของท่านพ่อ” โดยมี อ.แสวง และ อ.อนุพงษ์ ร่วมกันรายงานความเป็นมาถวายพระองค์ท่าน จากนั้นท่านได้ทรงเจิม และทรงพระสุหร่าย “คทาครุฑ” นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งในวันนั้น

นับแต่นั้นมา “คทาครุฑพระราชทาน” ได้ถูกอัญเชิญเพื่อใช้ในการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จฯแทนพระองค์ ในงานต่างๆ นับร้อยครั้ง
 
วงดุริยางค์รร.วัดสุทธิวราราม จึงเป็นวงดนตรีวงแรก และวงเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติยศอันยิ่งนี้

ชาววงดุริยางค์ ภาคภูมิใจเกียรติยศอันสูงสุดนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน แม้ในช่วงหลังมิได้มีโอกาสอัญเชิญออกรับเสด็จฯ แต่ทุกวันที่ 23 ต.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็น "วันปิยะมหาราช" วงได้อัญเชิญคทาครุฑออกนำหน้าขบวน เพื่อเดินจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปยังพระบรมรูปทรงม้า เพื่อถวายบังคม พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ นับเป็นวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งวงดุริยางค์ และครบรอบ 48 ปีในการได้รับพระราชทาน "คทาครุฑ" พร้อมทั้งเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัย แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันนั้นด้วย

หน้าที่อันทรงเกียรติสูงสุดของเหล่านักเรียนวงดุริยางค์ ถูกถ่ายทอดผ่านความภาคภูมิใจของ “ชาววัดสุทธิ” รุ่นแล้วรุ่นเล่า เพราะ “คทาครุฑพระราชทาน” เสมือนเป็นคทาประจำองค์พระมหากษัตริย์ วงดุริยางค์วัดสุทธิฯ พร้อมอัญเชิญออกนำหน้ากองเกียรติยศ เพื่อรับเสด็จฯ องค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงค์จักรี ทุกพระองค์ เพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่วงดุริยางค์ และ รร.วัดสุทธิวรารามสืบไป.


ขอบคุณภาพ : Pongsak Thummavutichai, หอจดหมายเหตุโรงเรียนวัดสุทธิวราราม, Suthiwararam Concert & Marching Band, Phinya Kornnisapukig, Itsared Jack Phetpradit….................................
คอลัมน์ : รายงานพิเศษ
โดย “ทวีลาภ บวกทอง”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 3.48K