อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เหตุเกิดภาคใต้!! คุณพระช่วยจริงๆ

น้ำท่วมภาคใต้คราวนี้เป็นที่ปลาบปลื้มสำหรับชาวบ้านที่เห็นภาพพระสงฆ์เข้ามาช่วยเหลือดูแลคนในชุมชน เพราะหน่วยงานรัฐดูแลไม่ครอบคลุมและต้องมีงบประมาณ แต่ท่านเจ้าอาวาสสามารถอนุมัติเงินวัดช่วยเหลือได้ทันที พุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.


ภาพทางสื่อทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ อาจไม่ปรากฎ กรณีพระภิกษุเกือบทุกระดับในจังหวัดภาคใต้ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม  อาทิ เปิดศาลาวัดให้เป็นที่พักพิง ทำอาหารไปแจกจ่ายให้กับคนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม หรือแม้กระทั้งพระท่านเดินแจกของอาหารแห้งตามบ้านเรือนต่างๆ ในขณะที่วัดบางวัดในกรุงเทพมหานครก็ไม่น้อยหน้า ได้นำสิ่งของไปบริจาค ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบกับปัญหาอุทกภัยด้วยเช่นกัน

ในอดีตการเกื้อกูลกันระหว่าง “พระ” กับ “ชาวบ้าน” ก็แบบเป็นนี้ ไม่ทิ้งกัน คอยดูแลซึ่งกันและกัน พระเตือนโยมได้ พระไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ พระประสานให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ พระเป็นหมอรักษาโรคได้ ในขณะที่โยมเห็นพระทำผิดก็กล่าวตักเตือนด้วยความเป็นกัลยาณมิตรได้

สมัยนี้พระกับโยมในหมู่บ้านทิ้งระยะห่างกันมาก เจ้าอาวาสบางวัดไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในหมู่บ้านที่ตนเองเป็นอาวาส จิตสำนึกรักชุมชนคนในหมู่บ้านก็น้อยลง เพราะท่านมาจากอีสานบ้าง ภาคใต้บ้าง บางทีพระก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งญาติโยมในหมู่บ้าน มีญาติโยมต่างถิ่นมาอุปถัมภ์มาดูแล การบริจาคสร้างศาลา สร้างโบสถ์ก็คนต่างถิ่น ทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าอาวาสก็ “เหินห่าง” การเกื้อกูล การตรวจสอบ การดูแลซึ่งกันและกันก็จางหายไปไม่เหมือนดั่งอดีตผมเป็นลูกศิษย์ของพระเกจิของจังหวัดกาญจนบุรี คือ “หลวงพ่อลำใย” เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า หลวงพ่อเป็นพระเกจิ เป็นพระนักพัฒนาจริงๆ สมัยเป็นพระ ผมเคยติดตามท่านอยู่ช่วงหนึ่ง เกือบทุกวันท่านจะต้องออกจากวัดตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อไปกิจนิมนต์และก็กลับมาช่วงค่ำๆ บางทีก็มืดๆ ซึ่งตอนนั้นท่านก็มีอายุ 70 กว่าปีแล้ว

เมื่อกลับมาก็จะมีประชาชนในหมู่บ้านบ้าง จากห่างไกลบ้างมาพูดคุย มาให้เป่ากระหม่อมบ้าง บางรายก็เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือบ้าง กว่าจะได้จำวัดก็ดึก ท่านเป็นพระที่เมตตามาก ท่านได้เงินมาไม่ได้ไปให้ญาติพี่น้องหรือใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเลย ท่านไปนำไปสร้างโรงเรียน สร้างสถานีอนามัย สร้างหอสมุด ไปสร้างวัดที่ประชาชนบริจาคที่ดินไว้ สร้างถนน หรือแม้กระทั้งสร้างบ้านพักคนชรา ท่านเป็นนักพัฒนาอุทิศตนให้กับชาวบ้าน ให้กับพระพุทธศาสนา แม้ตอนมรณภาพท่านก็เสียชีวิตบนธรรมาสน์

มีวันหนึ่งเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่าง “วินรถตู้” สมัยก่อนหมู่บ้านลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ยังไม่เจริญเท่าทุกวันนี้ มีรถตู้ท่าเดียว ทีนี้มีการทะเลาะกัน และจะมีคนเปิดอีกวินรถตู้อีกท่าหนึ่งซึ่งวิ่งทับเส้นกัน จึงทะเลาะกัน คนคุมวินทั้ง 2 ท่านี้จึงมาหา “หลวงพ่อลำใย” เพื่อให้ท่านไกล่เกลี่ย เพื่อให้ท่านระงับข้อพิพาท เมื่อพูดคุยกับหลวงพ่อแล้ว สุดท้ายทั้ง 2 ฝ่ายก็สบายใจไม่ทะเลาะกันอีกต่อไป

ปัญหาของพระสงฆ์ทุกวันนี้ เหตุที่เหินห่างจากชาวบ้านและชาวบ้านเหินห่างจากพระ ก็เพราะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างหากิน ต่างคนต่างทำงาน ไม่มีความเกื้อกูล ไม่มีความช่วยเหลือกันเหมือนในอดีต

การเกิดน้ำท่วมภาคใต้คราวนี้ จึงเป็นที่ปลาบปลื้มสำหรับชาวพุทธและชาวบ้านที่เห็นภาพ “พระสงฆ์เข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาดูแลคนในชุมชนของตนเอง” เพราะถึงอย่างไร รัฐบาลก็ดี หน่วยงานภาครัฐก็ดี หากจะให้เข้าไปช่วยเหลือ เข้าไปดูแลคงไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการทำงานของราชการ จะต้องมีกฎระเบียบ มีคำสั่ง มีงบประมาณ แต่พระท่านไม่ต้อง เพราะท่านเจ้าอาวาสสามารถอนุมัติเงินส่วนตัว เงินวัดช่วยเหลือได้ทันท่วงที

บางทีคณะสงฆ์เองก็อาจจะต้อง “ทบทวน” บาทบาทของตนเองว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คณะสงฆ์จะต้องกลับไปอยู่วัด อยู่กับชาวบ้าน มากกว่าอยู่กับระบบราชการ มากกว่าอยู่กับเส้นสายอำนาจ

เพราะสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่เส้นทาง “สมณเพศ” แน่ๆ


…...................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 4.09K