อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

จากวันเด็กถึงวันครู

สิ่งที่สะท้อนถึงความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อครู เริ่มจากการพัฒนาศิลปะในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็ก ให้มีความน่าสนใจและชวนติดตาม การให้การบ้านต้องคำนึงถึงในเชิงคุณภาพมากกว่าในเชิงปริมาณ ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.


การจัดงาน “วันเด็ก” ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ส่วนการจัดงาน “วันครู” นั้นมีกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ดังนั้นการจัดงานวันเด็กและงานวันครูในปีนี้จึงจัดใกล้กันมากห่างกันเพียง 2 วันเท่านั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักนานๆ ปีถึงจะมีสักหน

งานวันเด็ก” ที่จัดขึ้นเร็วที่สุดในรอบปีจะตรงกับ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม ส่วนงานวันเด็กที่จัดขึ้นช้าที่สุดในรอบปีจะตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงรอบสัปดาห์ในเดือนมกราคมของแต่ละปี

งานวันเด็ก” เป็นวันที่เด็กมีความสุขและมีความทรงจำอันน่าประทับใจกับประสบการณ์ที่ได้รับ เพราะไปสถานที่แห่งไหนที่มี “การจัดงานวันเด็ก” ก็ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองและอบอุ่นจากผู้ใหญ่ ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานรื่นเริงตลอดทั้งวัน เด็กเล็กจะได้รับการแจกลูกโป่ง ตุ๊กตาและของเล่นส่วนเด็กโตจะได้เข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ได้รับของรางวัล ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่เด็กจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าจาก “งานวันเด็ก” ส่วน “งานวันครู” เป็นวันที่ครูมีกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การประกอบพิธีทางศาสนา การประชุม การมอบรางวัลแก่ครูที่มีผลงานดีเด่น การพบปะสังสรรค์กัน

ผลสำรวจความคิดเห็นของ กรุงเทพโพลล์ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,209 คน พบว่าเรื่องที่เด็กๆ อยากบอกกับคุณครูมากที่สุด คือ อยากให้คุณครูสอนสนุกๆ จะได้ไม่ง่วงในชั้นเรียน (คิดเป็นร้อยละ 55.8) อยากให้คุณครูให้การบ้านและงานน้อยลง (คิดเป็นร้อยละ 48.9) อยากให้คุณครูสอนและอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ (คิดเป็นร้อยละ 47.9)

สิ่งที่สะท้อนถึงความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อครูจากผลการสำรวจของ กรุงเทพโพลล์ ในครั้งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เริ่มจากการพัฒนาศิลปะในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กให้มีความน่าสนใจและชวนติดตาม การให้การบ้านและงานแก่เด็กจะต้องคำนึงถึงในเชิงคุณภาพมากกว่าในเชิงปริมาณการถ่ายทอดวิชาความรู้จะต้องคำนึงถึงความเข้าใจของเด็กในชั้นเรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกันพร้อมกับอธิบายให้ชัดเจนหรือยกตัวอย่างประกอบ จะให้ดีควรจัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนแบบสื่อสาร 2ทาง เปิดโอกาสให้เด็กถามและตั้งข้อสังเกตได้

ส่วนเรื่องที่เด็กอยากบอกพ่อแม่และผู้ปกครองมากที่สุด คือ อยากให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ (คิดเป็นร้อยละ 53.1) ไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกัน (คิดเป็นร้อยละ 41.5) ไม่อยากให้พ่อแม่เปรียบเทียบกับลูกคนอื่น (คิดเป็นร้อยละ 40.5)

สิ่งที่สะท้อนถึงความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อพ่อแม่ และผู้ปกครองจากผลการสำรวจของ กรุงเทพโพลล์ ในครั้งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อพ่อแม่ และผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน เริ่มจากการแบ่งเวลากับบุตรหลานมากขึ้นโดยมีกิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอพ่อแม่ควรจะระงับยับยั้งในการแสดงอารมณ์ที่ขุ่นมัวต่อหน้าลูก เพราะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจลูก ไม่ควรนำลูกไปเปรียมเทียบกับลูกคนอื่น เพราะว่าเด็กมีความรู้ ความสามารถและความถนัดที่ต่างกัน ประการสำคัญควรเสริมสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองแก่เด็ก จะทำให้เด็กรู้สึกตนเองมีคุณค่า

วันเด็ก” เป็นวันสำคัญที่ควรจะมีอยู่ในจิตใจของครู พ่อแม่และผู้ปกครองทุกวัน ไม่ใช่วันธรรมดาที่ผ่านไปเพียงวันๆ หนึ่งอย่างไร้ความหมาย เพราะว่าเด็ก คือ
“อนาคตของชาติ” ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง คือ “ปัจจุบันของเด็ก” อย่าได้ลืมเลือนกันเป็นอันขาด!!

......................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 97