อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ต้องตรวจสอบวัดใหญ่ "จัดการศพ"แพงเกินไปไหม?

การจัดงานศพในวัดใหญ่แต่ละครั้ง เจ้าภาพต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร? แล้วนำรายได้ไปทำอะไรบ้าง? หรือว่าวัดกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้มโหฬาร ไม่ได้เป็นที่พึ่งของชุมชนรอบวัดอีกต่อไป พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.


ตั้งแต่อายุผมเข้าเลข 4 มานี้ ตั้งใจอยู่เสมอว่าจะใช้ชีวิตเพื่อให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น ไม่ให้ระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก “ผูกมัด” กับการใช้ชีวิตกระทบกับความเป็นมนุษย์จนเกินไป แต่ก็พึงเข้าใจได้ว่าความคิดแบบนี้ หลายคนอาจจะยังไม่พร้อมหรืออาจจะไม่เห็นด้วย

เพราะมนุษย์เรามักถูกความโลภ ความไม่พอดี เข้าครอบงำจิตใจอยู่เสมอๆ มักมีข้ออ้างในการที่จะหาเงินเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากัน แต่พึงพิจารณาเสมอๆ ว่า “มนุษย์เราอายุสั้นนัก” มีเงินก็ไม่ได้หมายความว่า “ชีวิตจะมีสุขเสมอไป” ฉะนั้นตอนหลังๆ มานี้ผมมักใช้เวลาว่าง ทำงานทุ่มเทกับมูลนิธิ ช่วยเหลือคน ทำงานจิตอาสา ขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรม กับพรรคพวกที่มีจิตใจตรงกัน และที่เห็นจะออกงานบ่อยตอนนี้ก็คือ “งานศพ”ผมเห็นงานศพในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร มักมีบริษัทรับเหมาจัดงานศพผุดขึ้นราวดอกเห็ด จัดการศพครบวงจร ตั้งแต่นำศพออกจากโรงพยาบาล แจ้งขอใบมรณบัตร นิมนต์พระนำศพไปวัด ติดต่อวัดเพื่อติดตั้งงานศพ ซื้อโลง บริการอาหารว่าง ข้าวต้ม จัดดอกไม้หน้าโลงศพ จัดดอกไม้ผูกผ้าหน้าเมรุ รวมทั้งลอยเถ้ากระดูก อะไรพวกนี้บริษัทรับเหมางานศพจัดการให้หมด ขอเพียงเจ้าภาพมีเงิน

เมื่อเงินเป็นตัวชี้นำแบบนี้ พระคุณเจ้า วัด สัปเหร่อวัดก็เอาด้วย คนจนไม่มีสิทธิ์เผาศพในวัดใหญ่ๆ ในกรุงเทพมหานครและตัวเมืองใหญ่ วัดไม่ได้เป็นที่พึ่งของชุมชนรอบวัดและคนจนแบบอดีตอีกต่อไป วัดใหญ่ๆ บางวัดกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้จากการจัดการงานศพอย่างมโหฬารและก็ตรวจสอบไม่ได้ว่า...“วัดนำรายได้จากงานศพนี้ไปทำอะไรบ้าง?” ผมขอนำข้อมูลจาก เว็บไซต์ ThaiPublica.org ที่เขาไปสำรวจข้อมูลจัดงานศพเมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้วว่าการจัดงานศพในวัดที่มีชื่อเสียง วัดใหญ่แต่ละครั้ง เจ้าภาพจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร แต่ข้อมูลนี้ขอออกตัวเสียก่อนว่า “เป็นเฉพาะวัดใหญ่บางวัดในกรุงเทพมหานครเท่านั้น” และการจัดงานศพก็อยู่ที่เจ้าภาพว่าระยะเวลาตั้งศพกี่วัน 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน แล้วแต่จะเลือก

ค่าใช้จ่ายงานศพในกรุงเทพมหานคร 7 วัด ได้แก่ 1. วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร 2. วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร 3. วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 4. วัดเสมียนนารี (พระอารามหลวง) 5. วัดหัวลำโพง (พระอารามหลวง) 6. วัดตรีทศเทพวรวิหาร 7. วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

สรุปรายจ่ายแบบย่อ มีดังนี้

วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร ถ้าจัดงาน 3 คืน ประมาณ 60,000 - 90,000 บาท 5 คืน ประมาณ 80,000 - 120,000 บาท และ 7 คืน ประมาณ 100,000 - 150,000 บาท, วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร ค่าใช้จ่ายจัดงาน 3 คืน ประมาณ 50,000 บาท 5 คืน ประมาณ 60,000 บาท และ 7 คืน ประมาณ 70,000 บาท, วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถ้าเจ้าภาพเลือกจัดงาน 3 คืน ประมาณ 60,000 บาท 5 คืน ประมาณ 80,000 บาท และ 7 คืน ประมาณ 100,000 บาท, วัดเสมียนนารี (พระอารามหลวง) จัดงาน 3 คืน ประมาณ 40,000 บาท งาน 5 คืน ประมาณ 60,000 บาท และถ้า 7 คืน ประมาณ 70,000 บาท,

วัดหัวลำโพง (พระอารามหลวง) จัดงาน 3 คืนมีใช้จ่ายประมาณ 60,000 บาท ถ้า 5 คืน ประมาณ 80,000 บาท และ 7 คืน ประมาณ 100,000 บาท, วัดตรีทศเทพวรวิหาร จัดงาน 3 คืน ประมาณ 40,000 บาท 5 คืน ประมาณ 60,000 บาท และ 7 คืนประมาณ 80,000 บาท และสุดท้าย วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ถ้าเจ้าภาพเลือกจัด 3 คืน ประมาณ 50,000 บาท 5 คืน ประมาณ 70,000 บาท และ 7 คืน ประมาณ 90,000 บาทอันนี้ข้อมูลเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ตอนนี้คิดว่าบางวัดคงเพิ่มราคาจัดงานศพแล้ว และบางวัดราคานี้ไม่ได้หมายความว่าศาลาจะว่างนะครับ บางวัดไม่มีศาลาว่างอีกต่างหาก บางวัดราคาศาลามีแอร์กับไม่มีแอร์ก็ต่างกัน ผมว่าอนาคตดีไม่ได้วัดบางวัดอาจคิดราคา “พระสวด” ต่างกันก็เป็นได้

สกิดเพื่อ “เตือนสติ” พระคุณเจ้าทั้งหลายพิจารณาสังขารให้มากๆ ครับว่า “มนุษย์เราอายุสั้นนัก” อย่าให้เงินมาทำลายความดีงามในความเป็น “พระภิกษุ” ของเราไปเท่านั้นเอง...
…...................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย เปรียญ10 : riwpaalueng@gmail.com
ขอบคุณภาพจาก malakranflower.com,cyberspaceandtime.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 36