อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เปิดโลกทัศน์เกษตรแฟร์60 โชว์นวัตกรรมประกอบอาชีพ

ผู้ที่ไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ไม่ควรพลาดชมในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งมีนิทรรศการ“ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.


งานเกษตรแฟร์ประจำปี 2560 “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ จึงยังมีเวลาเหลืออีกเพียง 3 วันเท่านั้น ผู้ที่เคยไปมาแล้วแต่ยังเที่ยวชมไม่ทั่วถึง และผู้ที่ยังไม่เคยไปจึงควรหาเวลาไปงานนี้เพื่อเปิดโลกทัศน์และเก็บเกี่ยวความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่างๆ พื้นที่การจัดงานแบ่งออกเป็น 15 โซน ได้แก่

โซน A เกียรติภูมิแผ่นดินไทย (บริษัทจำหน่ายพันธุ์ไม้ เครื่องจักรกลการเกษตร)
โซน B แผ่นดินถิ่นพอเพียง (ต้นไม้)
โซน C ร้อยเรียงรักเรา (สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์)
โซน D ข้าวในนาปลาในน้ำ (ตลาดน้ำ)
โซน E อร่อยแดนดินถิ่นไทย (สินค้าบริโภค)
โซน F ทรัพย์ในดินสินในน้ำ (ผักสด ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป)
โซน G มะขามหวานไทยดวงใจงานเกษตร (มะขามหวาน)
โซน H เครื่องเทศถิ่นไทย (หอม กระเทียม พริกแห้ง ข้าวสาร)
โซน I ร่มเย็นเป็นสุข (โดมแอร์ มูลนิธิราชวงศ์ ผ้าไหม เครื่องประดับ)
โซน J เกษตรศาสตร์ใต้ร่มพระบารมี (ผลิตภัณฑ์จากการประกวดในงานเกษตร และ KU Outlet, KU Farm)
โซน K ร้อยคนล้านความคิด ร้อยชีวิตล้านความฝัน (สินค้า OTOP)
โซน L ล้านคนไทยใจเป็นหนึ่ง (องค์การการเกษตร ตลาดเกษตรกรและสมก.)
โซน M รวมไทยใจเป็นหนึ่ง (บริษัท ห้าง ร้าน สินค้าอุปโภค - บริโภค)
โซน N Food Truck (สานฝันเกษตรยุคใหม่ Food Truck)
โซน O อิ่มอร่อยทั่วถิ่นไทย (ศูนย์อาหาร)ผู้ที่ไปเที่ยวชม “งานเกษตรแฟร์” ไม่ควรพลาดชมการจัดงานภายใน อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้นิทรรศการ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ฐานข้อมูลสืบสานปณิธานองค์มหาภูมิพลมหาราช ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ การจัดทำสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ

นวัตกรรม
“ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” ได้คัดสรรจำนวน 104 ผลงาน 9 โซน เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกี่ยวกับน้ำ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมจากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยนักวิจัย 59 เรื่อง

อาทิ แอพพลิเคชั่น นิล 4.0 เครื่องสีข้าวครัวเรือนพร้อมพา วัสดุก่อสร้างจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง EMARBLE และที่นั่งรูปไข่ที่ทำจาก MEARBLE ผงเชื้อและสารออกฤทธิ์สำเร็จรูปเพื่อป้องกันโรคกล้วยไม้ เครื่องทำน้ำค้าง เอนไซม์ขอดเกล็ดปลา เครื่องผ่าปลากกะตักสมรรถนะสูง เป็นต้น การสาธิตผลงานนวัตกรรม ที่จะจัดแสดงสาธิตอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องผลิตก้อนเห็ดเกษตรสกลนคร 1 เครื่องโรยเมล็ดโรยดินบนถาดเพาะกล้าแบบอัตโนมัติ การเลี้ยงไส้เดือน เทคโนโลยีที่เหมาะสมในระบบเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเฝ้าข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจ และวางแผนการตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นต้น

การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่สามารถนำออกไปประกอบเป็นอาชีพเสริมทั้งด้านเกษตร อาหาร ศิลปะ เช่น การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การทำเกษตรอินทรีย์ การทำจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยไข่-ปุ๋ยจานด่วน ลาบปลานิลแดดเดียว ฯลฯ และการสาธิตวิชาชีพด้านการเกษตร อาหาร งานประดิษฐ์ เช่น การปลูกมะนาวนอกฤดู ต้นอ่อนไมโครกรีน การทำปลานิลหยอง ผัก-โครงการหลวงดองปรุงรสบรรจุขวด เฉาก๊วยนมสด-น้ำผึ้งจิตรลดา การทำดอกดาวเรือง กุหลาบ กล้วยไม้ ลิลลี่ตลอดจนการจำหน่ายสื่อความรู้ด้านการเกษตรและวิชาชีพ การจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ จากการประกวดในงานเกษตรแฟร์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 ผลิตภัณฑ์จาก KU Farm Ku Outlet เช่น ผลิตภัณฑ์ไก่เคยูเบตง ผลิตภัณฑ์จากสถานีวิจัย ผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง การแปรรูจากงานวิจัย ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของ Scrap Shop น้ำปลาหวานสูตร KU ต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื้อโคขุนพันธุ์กำแพงแสน ฯลฯ

กิจกรรมการจำหน่ายของชมรม สโมสร และร้านอาหารของนิสิตคณะต่างๆ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลางตลาดนัด เปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร องค์กรการเกษตร มาจำหน่ายสินค้า ผลิตผลทางเกษตร เช่น ข้าวสาร มะขามหวาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป หอมกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร ต้นไม้ อุปกรณ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและของเด่นของดังจาก 8 ตลาดน้ำมาจำหน่ายด้วย
…..................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


ขอบคุณภาพจาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13