อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

มอง"สภาพป่าไม้ไทย" ผ่าน"รายงาน"ชิ้นเล็กๆ

“รายงาน”ดังกล่าวสะท้อนความเป็นจริงหลายประการ ทั้งสภาพป่าสงวนฯ และสวนป่า ว่าในขณะนี้เป็นอย่างไร สะท้อนผลงานการยึดคืนฝืนป่าและการฟื้นฟูป่า ว่าตรงตามที่โฆษณาไว้แค่ไหน พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.


ผมอ่านพบ “รายงาน” ชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีใจความปรากฏดังนี้...

“31 มค. 60”

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ตามที่ท่านอธิบดีฯ ได้สั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการร้องเรียนไปยัง ฯพณฯ รมว.ทส.ว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของ สบอ.15 บริเวณบ้านโป่งน้ำร้อน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นั้น สบอ.15 ได้สั่งการให้ส่วนฯ ฟื้นฟู สบอ.15 เข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลฯ ในเรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 ม.ค.60 และได้รายงานผลการตรวจสอบเพิ่มเติมในวันนี้ ดังนี้ครับ

วันนี้ คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย จนท.สปพ 3 ภาคเหนือ, ผอ.ส่วนฟื้นฟูฯ, ผอ.ส่วนอุทยานฯ, หน.หน่วยต้นน้ำแม่ลาวฝั่งขวา, หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย, หน.สวนป่าแม่ขะจาน, หน.FPT 23/4, ช่างรังวัด ส่วนฟื้นฟูฯ, จนท.อช.ขุนแจ, จนท.อช.ดอยหลวง, หน่วยป้องกันฯ ชร.6 แม่เจดีย์ใหม่ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบของ สบอ.15 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวา ตามแผนที่ท้ายกฏกระทรวงฉบับที่ 478 ( พ.ศ.2515) ดังนี้

- พื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่า FPT 23/4 เนื้อที่ 4,719-3-63 ไร่ จนท.ได้ตรวจสอบพบการบุกรุกแผ้วถางและยึดถือครอบครอง จำนวน 3,576-3-22 ไร่
- พื้นที่สวนป่าแม่ขะจาน ตรวจสอบต่ออีกจำนวน 3 แปลง คือ แปลงปี 2523 เนื้อที่ 507-2-97 ไร่ ถูกบุกรุกฯ ทั้งหมด แปลงปี 2525 เนื้อที่ 235-3-52 ไร่ ถูกบุกรุกทั้งหมด และแปลงปี 2536 เนื้อที่ 242-0-56 ไร่ ถูกบุกรุกฯ 140-1-18 ไร่

พื้นที่ถูกบุกรุกที่ได้ตรวจสอบในวันนี้รวมประมาณ 4,460-2-89 ไร่ และได้แจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นายชาคริต อุตรพงศ์ ผอ.ส่วนฟื้นฟูฯ สบอ.15 ผู้รายงาน
นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15 สรุปรายงานจากรายงานดังกล่าวที่ปรากฏข้างบนนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่ “สะท้อนความเป็นจริง” หลายประการ ทั้งสภาพป่าสงวนฯ และสวนป่าว่าในขณะนี้เป็นอย่างไร สะท้อนผลงานการยึดคืนฝืนป่า และผลงานการฟื้นฟูป่า หรือแก้ปัญหาเขาหัวโล้นของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ตรงความเป็นจริงที่โฆษณาไว้มากน้อยแค่ไหน ตลอดจนสะท้อนว่าต้องมีการสั่งการถึงจะมีการตรวจสอบ และเมื่อมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง ข้อเท็จจริงที่ซุ่มซ่อนไว้จะปรากฏขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพราะเป็นการตรวจสอบเพียงส่วนหนึ่ง ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจยุติเพียงแค่นี้ และเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ จึง

1. ขอขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และอธิบดีกรมอุทยานฯ ที่สั่งการให้ สอบ.15 เชียงราย ได้ตรวจสอบสภาพป่าสงวนฯ และสวนป่า เพื่อรายงานให้ได้รู้ได้เห็นว่าสภาพป่าสงวนฯ และสวนป่าที่ตรวจสอบว่าถูกบุกรุกเสียหายเกือบหมดสิ้น เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยไม่กี่เปอร์เช็นต์เท่านั้น ซึ่งอยู่ในสภาพที่ยับเยินมาก

และหากภาพรวมสภาพป่าของประเทศเป็นเช่นนี้ ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงด้วย ทุกคนทุกฝ่ายก็ต้องมาตั้งหลักกันใหม่ โดยขั้นแรกต้องหยุดพวกสร้างภาพว่าป่ายังสมบูรณ์อยู่ และเสนอรายงานที่ “คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง” แล้วเริ่มมาวางแผนทำงานบนข้อมูลใหม่ที่ตรงกับความเป็นจริง ที่สุดแล้วขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ สอบ.15 ที่ได้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่เช่นเราจะเสพข้อมูลที่ถูกบิดเบือนมาตลอด

2. ชื่นชมและให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ที่ปกป้องพื้นที่ป่าและฟื้นฟูสภาพป่าที่เหลืออยู่” แม้จะน้อยก็ตาม ซึ่งยังเชื่อว่าที่เหลืออยู่ก็เพราะเจ้าหน้าที่ดีๆ ช่วยกันปกป้องและฟื้นฟูไว้ หากวันใดคนดีๆ ที่เป็นของจริง และได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ ได้มีอำนาจวาสนามากขึ้น เชื่อว่าฝืนป่าจะได้รับการปกป้องดูแลมากขึ้นเช่นกัน...เชื่ออย่างนั้นครับ

3. ขอให้ ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมต.ทส. กรุณาสั่งการให้มีการตรวจสอบทุกป่าในพื้นที่เชียงราย และทั่วประเทศ เพื่อจะได้เห็นถึงสภาพป่า และสภาพสวนป่าของประเทศไทยว่ามีสภาพเป็นอย่างไร และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงจริงๆ ซึ่งจะนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และสั่งการได้ตรงเป้าหมาย ที่สุดแล้วก็จะแปรมาเป็น ผลงานของรัฐมนตรีและรัฐบาล ตามนโยบายที่ให้ไว้

4. ขอให้ ท่านนายกรัฐมนตรี และรมต.ทส. สั่งการให้กรมอุทยานฯ เร่งยึดคืนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ถูกบุกรุกประมาณ 6 ล้านไร่ และฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้จนครบถ้วน 100% ให้ได้เร็วที่สุด และป้องกันไม่ให้ป่าที่สมบูรณ์อยู่แล้วถูก
บุกรุกทำลาย เพื่อเป็นฝืนป่าหลักของประเทศ

5. ขอให้ ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมต.ทส. สั่งให้กรมป่าไม้ได้ประกาศว่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าไหน ซึ่งได้รับการดูแลโดย กรมป่าไม้ (ที่ไม่ใช่ป่าชุมชน) ว่ายังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ครบถ้วน ขอเพียงแห่งเดียวก็พอ เพื่อจะได้เอาไปเป็นต้นแบบในการจัดการป่าสงวนฯ ผมเองจะได้รีบไปดู และจะนำรางวัลไปมอบให้ผู้ดูแลป่าสงวนฯ แห่งนั้น เพราะผมเองได้ร้องขอมาหลายครั้งแล้วว่าอยากเห็นป่าสงวนฯ ที่สมบูรณ์สักป่า เพื่อจะได้ชื่นชมยกย่องอย่างเต็มปากเต็มคำ ถึงฝีมือของผู้บริหารที่สามารถจัดการป่าสงวนได้อย่างสมบูรณ์

6. ขอให้ ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมต.ทส. สั่งการให้ กรมป่าไม้ ได้แถลงสภาพป่าสงวนแห่งชาติทุกป่า ทั้ง 1,221 ป่าว่าเหลือสภาพป่าอยู่เท่าไหร่ แยกเป็นรายป่าและรายจังหวัด เพื่อสังคมจะได้ช่วยกันตรวจสอบและมีส่วนร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ ปกป้องป่าสงวนแห่งชาติ ต่อไป

7. ขอให้ ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมต.ทส. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยตรวจสอบ ผลงานการทวงคืนผืนป่า และฟื้นฟูสภาพป่า ตามนโยบายของรัฐบาลว่าเป็นจริงหรือไม่ โดยอาจขอให้ ปปท, ปปช, หรือ สตง. แล้วแต่กรณี ผมเองก็จะพยายามช่วยพูดจากับหน่วยงานเหล่านี้ด้วยอีกทางหนึ่ง

โดยเฉพาะ ปปช. ซึ่งขณะนี้มีการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ โดยปรับให้มียุทธศาตร์การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกลและกระบวนการการปราบปราม มาช่วยในการทำงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พศ.2560-2564) ซึ่งน่าจะนำมาใช้กับปัญหาการจัดการดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้ เพื่อช่วยท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ทส.ให้บรรลุนโยบายอีกทางหนึ่งและมีข้อเท็จจริงอีกข้อเท็จจริงหนึ่งที่ไม่อยากให้ถูกบิดเบือน คือรัฐบาลที่เพิ่มพื้นที่ป่าได้มากที่สุด คือรัฐบาลสมัย นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้ทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 ล้านไร่ โดยมีเงินให้ปลูกป่าจากภาคเอกชนได้ประมาณ 2.5 ล้านไร่ ทำให้พบว่ามีป่าเพิ่มมากขึ้นถึง 33.15% ซึ่งก่อนหน้านี้มีแค่ 25.28% เท่านั้น

ส่วนผลงานของรัฐบาลชุดนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาสรุป รอให้สิ้นสุดรัฐบาลก่อน แล้วค่อยมาสรุปได้ว่าใครมีผลงานมากหรือน้อยกว่าใคร พวกชอบเชลียร์อดใจรอหน่อยครับ

ข้อเสนอในบทความนี้ทั้งหมดมีเจตนาเพื่อช่วยกันดูแลแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน บทความในคอลัมน์นี้ทั้งหมดที่ผ่านมา ตรวจสอบแล้วไม่เคยบั่นทอนกำลังใจ “คนดี” ที่ทำงานอย่างซื่อตรงแต่อย่างใด และไม่มีเจตนาทำลายใคร แต่ถ้าหากคอลัมน์นี้จับได้ไล่ทัน...ก็ขออภัยจริงๆ ครับ

เชื่อว่าถ้าหาก ท่าน รมต.ทส. มีข้อมูลที่ไม่ถูกบิดเบือน ท่านจะสามารถบริหารสั่งการได้เป็นอย่างดี สนองเจตจำนงค์ของนายกรัฐมนตรีได้ และที่สำคัญต้องหาคนดีมีฝีมือไว้เพื่อทำงานนี้ด้วย
…..........................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”

ขอบคุณภาพจาก กมธ สิ่งแวดล้อม สภาผู้แทน


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 208