อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

คณะสงฆ์ไทย... ภายใต้"พระสังฆราช"พระองค์ใหม่

การมีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ แน่นอนว่านำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดี เพราะพระองค์ท่านถือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่คณะสงฆ์ทุกฝ่ายยอมรับถ้วนหน้า พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.


สำหรับผมการมี “สมเด็จพระสังฆราช” พระองค์ใหม่ แน่นอนว่านำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดี เพราะพระองค์ท่านถือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่คณะสงฆ์ทุกฝ่ายยอมรับถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุตหรือคณะสงฆ์มหานิกาย และก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจมากนัก เพราะทราบมาก่อนประมาณหนึ่งเดือนแล้วว่า “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” จะได้รับการสถาปนาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20

เท่าที่ผมฟังเสียงและตรวจสอบ “กองเชียร์” ฝ่ายมหานิกายบางกลุ่ม บางรูปก็ยอมรับหมด เพราะทุกคนทุกรูปยอมรับใน “พระราชอำนาจ” และ “สมเด็จพระสังฆราช” พระองค์ใหม่ และทุกคนก็ทราบดีว่าการส่งเสียงป่วนจะนำมาซึ่ง “ผลเสีย” มากกว่า “ผลดี” ต่อวงการคณะสงฆ์อันเป็นที่รักของตัวเอง และการสร้างความวุ่นวายก็เปรียบเสมือนกับการ “ทุบหม้อข้าว” ตัวเองด้วย เพราะยิ่งคณะสงฆ์ปั่นป่วน ประชาชนก็ยิ่งเบื่อหน่ายและหมดศรัทธาต่อสังคมสงฆ์ส่วนใครจะส่งเสียงเชียร์ว่า ไม่เสียแรงที่ต่อสู้จนได้ “สังฆราชพระองค์ใหม่” หรือใครจะส่งเสียงอะไรออกมา ผมว่า “จบแล้ว” เรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรต้องออกมาเชียร์หรือต้องออกมาพูดทำให้เกิดความขุ่นมัวในสังคม เพราะในแง่ของความจริง คณะสงฆ์ทั้ง 2 ฝ่ายทุกรูปในมหาเถรสมาคมก็คือ “สหายธรรม” ประชุมร่วมกัน ทำงานร่วมกัน ฉันข้าวบาตรเดียวกัน สุขทุกข์เพื่อพระพุทธศาสนามาด้วยกัน

บางรูปซ้ำเรียนมาด้วยกัน ท่านมีเคารพซึ่งกันและกันตามหลัก “พระธรรมวินัย” ที่ให้ยึด “หลักพรรษา” ส่วนสมณศักดิ์เป็นเรื่องของบ้านเมือง เป็นเรื่องเพื่อเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ประสานงานกันระหว่างคณะสงฆ์และภาครัฐ พวกเราชาวพุทธต่างหากที่ “มโน” กันเองว่า ต้องอย่างนี้ ต้องอย่างนั้น

ผมก็หวังว่า “สังคมสงฆ์ไทย” ต่อจากนี้ ภาพลักษณ์จะดีขึ้นให้สมกับความเป็น ศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ไม่มีการเมืองทั้งจากภายใจและภายนอกเข้าไปยุ่งเกี่ยว กิจการพระศาสนาด้านการศึกษาภาษาบาลี ซึ่งตอนนี้กำลังจะล่มสลาย หาคนเรียนยากจะได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง

และเมื่อเรียนจบแล้วบรรดาพวกที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยคก็จะมี “งานคณะสงฆ์” รองรับ ไม่แตะฝุ่นรอกินแต่นิตยภัต (เงินเดือน) นอนเดียวดายอยู่แต่ภายในกุฎิ เหมือนหลายรูปอยู่ดังทุกวันนี้ หรือแม้กระทั่งด้านวิปัสสนาก็ควรจะส่งเสริมอย่างจริงจังสำนักไหนจะภาวนา “พุทธโธ” หรือแบบ “ยุบหนอ พองหนอ” หรือ กระทั่งแบบ “สัมมา อะระหัง” ก็ควรจะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ หรือต่างสำนักต่างเชิญชวนสร้างความเชื่อแล้วติดอยู่กับแนวทางของตนเอง และทั้งเชื่อว่า “สมเด็จพระสังฆราช” ในฐานะพระองค์ผู้ฝักใฝ่วิปัสสนา การปฎิบัติธรรมอันเป็นแกนหลักของพระพุทธศาสนาคงจะ “เฟื่องฟู” ในยุคของพระองค์ท่าน

ทิศทางสังคมสงฆ์ต่อจากนี้ไปคงจะเกิด “สังฆสามัคคี” มากขึ้น การศึกษาคณะสงฆ์ทั้ง “คันถธุระและวิปัสสนาธุระ” คงจะกลับมาเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นภายใต้การบริหารของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา...
….................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com

ขอบคุณ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย, สำนักงานเลขาเจ้าคณะภาค 9, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 83