อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"อ้วนลงพุง"เสี่ยงไตเสื่อม! รีบป้องกันก่อน'วายเรื้อรัง'

คนอ้วนลงพุงมีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณเลือดไหลเวียนเข้าสู่ตัวกรองของไตมากขึ้น แรงดันในตัวกรองไตจึงสูงกว่าปกติ ถ้าเป็นแบบนี้นานๆ ไตจะเริ่มเสื่อม!! เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.


เดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันสำคัญของ “โรคไต” ซึ่งทางสมาพันธ์มูลนิธิโรคไต และสมาคมโรคไตนานาชาติกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็น “วันไตโลก” (World Kidney Day) เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของปัญหาโรคเรื้อรังนี้ที่สามารถพบได้ทุกกลุ่มอายุ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี

โดยเฉพาะในปีนี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมุ่งเน้นกลุ่ม 
“คนอ้วนลงพุง” เนื่องจากปัจจุบันพบว่าเด็กและผู้ใหญ่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและมีภาวะเสี่ยง “อ้วนลงพุง” เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่าง “โรคไต” ที่มีสาเหตุมาจาก “โรคอ้วน” มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “อ้วนกลมระทมไต” ซึ่งปีนี้จัดงานให้ความรู้ในการป้องกันโรคไต และตรวจสุขภาพในวันที่ 12 มีนาคม ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 10.00-18.00 น.รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ว่า หน้าที่ของไต คือการสร้างปัสสาวะ ซึ่งจะช่วยขับของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารต่างๆ และช่วยในการรรักษาความปกติของน้ำและเกลือแร่ของร่างกาย สร้างสารควบคุมความดันโลหิตและสารช่วยในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง เมื่อไตทำงานน้อยจึงมักเกิดปัญหาความดันโลหิตสูงและโลหิตจาง เราจึงต้องถนอมไตง่ายๆ ด้วยการไม่ทานเค็มนั่นเอง

หรือหมั่นสังเกตอาการของโรคไต คือ “อาการบวม” เชื่อว่าทุกคนคงเคยมีอาการบวมมาแล้ว ส่วนใหญ่เป็นการบวมเฉพาะที่ เช่น ถูกแมลงกัดต่อย ฟกช้ำหลังเล่นกีฬา ซึ่งเป็นการบวมที่ไม่มีปัญหามาก แต่การบวมที่เป็นอาการเริ่มแรกของโรคไต คือ “บวมทั้งตัว”

ระยะแรกอาจจะบวมที่หนังตาและหน้า ซึ่งเราจะรู้สึกว่าแหวนที่นิ้วหรือรองเท้าคับขึ้น ต่อมาจะมีอาการบวมที่ขาและเท้าทั้ง 2 ข้าง ลองใช้นิ้วกดที่หน้าแข้งสักพักแล้วปล่อยจะมีรอยบุ๋มอยู่แสดงว่าบวมแน่!! ซึ่งอาการบวมเกิดจากการมีน้ำและเกลือแร่เพิ่มขึ้นร่างกาย ซึ่งโรคที่ทำให้บวม คือ โรคไต โรคหัวใจ และโรคตับ จึงต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโดยการเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะด้วยเมื่อทราบแล้วว่าตัวเองป่วยเป็น “โรคไต” เรามักคิดกันว่าหมายถึง “โรคไตวายเรื้อรัง” แต่ก่อนจะเป็นไตวายเรื้อรังยังมี “โรคไต” อีกหลายประเภท เช่น โรคไตอักเสบที่เรารู้จักกันดี โรคเบาหวาน โรคนิ่ว ซึ่งระยะต่างๆ เป็นเหตุทำให้ไตวาย ฉะนั้น “ภาวะไตวายเรื้อรังเป็นผลของโรคไต”

เมื่อเกิด “ภาวะไตวาย” แล้ว ปัญหาอยู่ที่การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายของการเป็นไตวายเรื้อรัง เพราะคนไข้จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด ปลูกถ่ายไต เรียกว่าเสียค่าใช้จ่ายสูงสุดเฉลี่ยแล้วประมาณ 3 แสนบาทต่อคนต่อปี แต่หากเราทราบตั้งแต่ระยะต้นๆ อาจป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของไตได้ โดยเฉพาะดูแลเรื่องอาหาร การกินยาที่ถูกต้อง


จากสถิติที่สมาคมโรคไตเก็บไว้ อุบัติการณ์ของโรคไตวาย อยู่ที่ 17 เปอร์เซ็นต์ ถ้าคำนวณจากประชากรไทยทั้งหมดพบว่ามีคนไข้ไตวายประมาณ 11 ล้านคน ถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากในขณะที่ .เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อธิบายว่า ภาวะอ้วนลงพุงเป็นปัญหาระดับโลกและระดับชาติ เพราะขณะนี้ทั่วโลกมีคนอ้วนมากกว่า 600 ล้านคน จากการสำรวจสุขภาพคนไทยเมื่อปี 57 พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีปัญหาอ้วนร้อยละ 37.5 คิดเป็นคนอ้วน 20.8 ล้านคนทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น 4.8 ล้านคนใน 5 ปีที่ผ่านมา (เมื่อปี 52 มีคนไทยอ้วน 16 ล้านคน)

เราพยายามรณรงค์กันมาตลอดจาก 16 ล้านคน แต่ปัจจุบันสถิติอยู่ที่ 20.8 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าเรา
“ล้มเหลว” เพราะจำนวนคนอ้วนไม่ลดลง ในขณะที่ปีหนึ่งมีคนอ้วนเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านคน แถมในคนอ้วนนี้ยังมี “ภาวะลงพุง” อีก ซึ่งคนไทยร้อยละ 39.1 มีปัญหา “อ้วนลงพุง” ที่เป็นภาวะซ่อนโรคอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะ “โรคไตวายเรื้อรัง” เห็นเด่นชัดมาก

ถามว่าอ้วนลงพุงเป็นโรคไตได้อย่างไร? คนที่อ้วนลงพุงมีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณเลือดไหลเวียนเข้าสู่ตัวกรองของไตมากขึ้น แรงดันในตัวกรองของไตสูงกว่าปกติ ถ้าเป็นอยู่แบบนี้นานๆ ไตจะเริ่มเสื่อม!!

นอกจากนั้นไขมันที่มากเกินไปจะเข้าไปพอกพูนรอบไตและในอุ้งกรวยไต ในเซลล์ที่เป็นผนังของท่อที่ออกจากตัวกรองของไตอาจมีไขมันแทรกอยู่ ทำให้การดูดซึมแลกเปลี่ยนเกลือแร่และสารบางชนิดผิดปกติ เร่งการเสื่อมของไต แต่จะค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาหลาย 10 ปี จึงจะตรวจพบ

แต่ถ้ายิ่งเป็น “ภาวะอ้วนลงพุง” เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงด้วย หากไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมไม่ได้ การเสื่อมของไตจะเกิดเร็วขึ้น และเข้าสู่ระยะสุดท้ายของ “ไตวายเรื้อรัง” ฉะนั้นจึงต้องแก้ปัญหาที่ต้นทาง คือภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงเกิดจากการกินอยู่ที่ขาดสมดุล ป้องกันได้ด้วยการ
“ลดน้ำหนัก”
....................................
คอลัมน์ : Healthy Clean
โดย “ชญานิษฐ คงเดชศักดา”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 166