อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ชาวบ้านแหย่ไข่มดแดงขาย มีรายได้หน้าแล้งวันละ1พัน

ในแต่ละวันจะสามารถหา“แหย่ไข่มดแดง” ได้วันละ 3-5 กิโลกรัม นำไปขายในตลาดสดกิโลกรัมละ 200-500 บาท แล้วแต่ขนาดของไข่ ทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวตกวันละกว่า 1,000-2,000 บาท อังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.


สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มทำให้เกษตรกร ชาวนา ในหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิไม่สามารถประกอบอาชีพได้ช่วงนี้ เพราะมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอ หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ชาวบ้านต้องหยุดทำไร่ทำนาหันไปประกอบอาชีพอื่น เพื่อหารายได้เสริมมาเลี้ยงครอบครัว ทำให้เกษตรกรบางกลุ่มในจังหวัดชัยภูมิ ที่หยุดพักการทำไร่ทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่

โดยการหันมาออกหา
“แหย่ไข่มดแดง” ที่ทำรังอยู่บนต้นไม้ตามป่าริมถนนสานชัยภูมิ-นครสวรรค์ ตั้งแต่ช่วงเส้นทางผ่านเขต อ.หนองบัวระเหวไปจนถึง อ.ภักดีชุมพล เพื่อนำไปขายเป็นรายได้เสริมเลี้ยง ครอบครัว กันเป็นจำนวนมากแทนการทำการเกษตรในช่วงนี้

พี่ประมวล ศุภมาศ อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 18 ห้วยเหนือ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ บอกกับทีมงานว่า ในแต่ละวันตนและเพื่อนบ้านจะรวมตัวกันนั่งรถกระบะออกค่าน้ำมันรถช่วยกัน เพื่อออกไปตระเวนหาตามป่าและตามต้นไม้ข้างทางที่มีมดแดงทำรังอยู่ จากนั้นจะใช้ไม้ไผ่ที่ปลายไม้จะใช้กระสอบปุ๋ยหรือตะกร้า มัดเป็นที่รองรับไข่มดแดง เมื่อ “แหย่รังมดแดง” จนรังแตก “ไข่มดแดง” ตกในภาชนะที่รองรับจากนั้นจะนำมาแยกไข่กับตัวมดแดงออกจากกัน โดยการนำไปแช่น้ำเพื่อให้ไข่จมลงก้นถังแล้วใช้ผ้าปั่นให้มดแดงเกาะผ้านำออกปล่อยไว้ตามป่า เพื่อให้กลับไปทำรังใหม่ตามเดิม หรือบางคนก็จะถนัดใช้ “แป้งมัน” มาช่วยแยกไข่ได้ง่ายมาก ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ล่ะบุคคล

โดยในแต่ละวันจะสามารถหา “แหย่ไข่มดแดง” ได้วันละ 3-5 กิโลกรัม พอได้นำเอาไปขายในตลาดสดอำเภอบ้านเขว้า ซึ่งเป็นตลาดขายของป่าแหล่งรวมใหญ่สุดในจังหวัด บางคนก็ขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงบ้านหรือไม่ก็ขายให้กับเพื่อนบ้านเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารเช่น ตุ๋นใส่ไข่มดแดง ยำไข่มดแดงหรือไม่ก็แกงใส่ผักหวานป่าหรือหน่อไม้ดองเป็นอาหารพื้นบ้านที่อร่อยที่สุดๆ ใครก็อยากจะซื้อไปรับประทาน เป็นอาหารเลิศรสหารับประทานได้ยาก เพียงช่วงหนึ่งปีจะมี “ไข่มดแดง” เพียงช่วงเดียว คือช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี

โดยใช้ในเวลากลางวันออกหา “ไข่มดแดง” และนำไปขายในช่วงเย็นของทุกวัน ในราคากิโลกรัมสูงกว่า 300-500 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของ “ไข่มดแดง” หรือวางขายไข่มดแดงขนาดเล็กกิโลกรัมละ 200 -300 บาท ส่วนไข่ขนาดใหญ่ก็ราคาสูงกว่า 500 บาทขึ้นไป หรือแยกขายเป็นไข่มดแดงจานเล็กจานละ 20 บาท ไข่ใหญ่จานละ 50 บาท ทำให้สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตกวันละกว่า 1,000-2,000 บาท เฉลี่ยต่อปีก็ตกอยู่ที่ 7-8 หมื่นบาทขึ้นไปในแต่ละปีอาชีพหาของป่า “แหย่ไข่มดแดง” ขายถือว่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวตนเองได้บ้างในช่วงหน้าแล้งปีนี้ ซึ่งในแต่ช่วงก็จะมีของป่าให้หาอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าขณะนี้กำลังประสบปัญหาเนื่องจากว่าเกิดปัญหาภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปมดแดงออกไข่น้อยลงมากปีนี้ และเริ่มหายากมากขึ้น อีกทั้งมีชาวบ้านพากันออกหา “แหย่ไข่มดแดง” จำนวนมาก

บางกลุ่มใช้แป้งมันมาช่วยแยกมดแดงออกจากไข่ทำให้มดมดแดงตาบอด หรือตายนำกลับไปปล่อยคืนธรรมชาติไม่ได้ ทำให้เริ่มสูญพันธุ์ง่ายมากขึ้นด้วย จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตระหนักมากขึ้นในจุดนี้ด้วย ควรจะแยกด้วยการนำใส่ถังน้ำจะเป็นการดีที่สุดและยังช่วยกันคืนสมดุลย์ให้กลับธรรมชาติต่อไปได้อีกด้วย
…................................
คอลัมน์ : ส่องท้องถิ่น
โดย “อบต.กบ”( orbortorkob@gmail.com )/วิรัตน์ ดวงแก้ว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 2.12K