อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"นครสวรรค์"จัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมฯเด็ก

จินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559 เพื่อขัดเกลาจิตใจของเยาวชน ปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมของเด็กนักเรียน ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 06.19 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมจันทราวลัย นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559 โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ตระหนักถึงความสำคัญของการขัดเกลาด้านจิตใจของเยาวชน การปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมของนักเรียน จึงขึ้นโครงการดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีโอกาสในการฝึกพัฒนาจิต อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเชิงสร้างสรรค์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 144 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากคณะพุทธวจน และการสนับสนุนจากบริษัท นพกร จำกัด และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10