อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เผยแพร่ "นิทานบนดิน"

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เผยแพร่ “นิทานบนดิน” ชวนหนูๆ เรียนรู้ ทำความดี เสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น.

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้เรียนรู้พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยน้อมนำคำสอนของพระองค์มาเป็นแนวทางในการจัดทำสมุดนิทานและการ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด “ตามคำพ่อ” สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี และอายุ 7-9 ปี

สำหรับนิทานเล่มที่ 5 ซึ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2560 คือ เรื่อง “นิทานบนดิน” โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2530 ความตอนหนึ่งว่า “เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการทำงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทน พึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ”เนื้อหาของ “นิทานบนดิน” บอกเล่าเรื่องราวของแมลงเต่าทองตัวน้อยที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้ ได้ทำงาน และทำความดี โดยทั้ง 3 สิ่งนี้ ถือเป็นเรื่องที่ทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถทำได้ทุกวัน เฉกเช่นเดียวกับแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากับเราทุกคน แต่ทรงทำสิ่งต่างๆ มากมายให้กับประชาชนของพระองค์

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำได้นำสมุดนิทานและดินสอสีนิทานตามคำพ่อไปมอบให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเด็กรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเรียนรู้ ซึ่งไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สนุกกับการอ่านและใช้จินตนาการในการระบายสี ตัด แปะ พับ ประดิษฐ์ผลงานศิลปะที่สอดแทรกอยู่ในนิทานแต่ละเล่ม

รวมทั้ง ยังเปิดโอกาสให้มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีความต้องการสมุดนิทานตามคำพ่อ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ โดยผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสมุดนิทานเรื่อง “นิทานบนดิน” ได้ทางแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. นี้ และเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ความยาว 3 นาที ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ในวันที่ 12 มี.ค. นี้คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9