อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

อำเภอสองพี่น้องตีปี๊บ! เร่งสำรวจรับมือปัญหาภัยแล้ง

พร้อมรับมือปัญหาภัยแล้ง....อำเภอสองพี่น้อง เมืองสุพรรณฯ ตีปี๊บ! เร่งสำรวจสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ เตรียมการรับมือเต็มพิกัด อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 05.15 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นอภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันเตรียมการรับมือ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในการทำงานแบบบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการดูแล ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการประชุมแบบบูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพราะปีนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา จึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการ การแก้ปัญหา ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ด้วยความเป็นห่วงปัญหาภัยแล้งดังกล่าว ทาง อ.สองพี่น้อง จึงได้สั่งการให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบล ทั่วทั้งอำเภอสองพี่น้อง เร่งสำรวจพื้นที่ที่ประสบภัย โดยทางอำเภอสองพี่น้อง จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดหาแหล่งน้ำ อาทิ การขุดบ่อบาดาล ขุดบ่อน้ำ เพื่อให้ประชาชน และเกษตรกรมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดช่วงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน โดยการแก้ปัญหาจะมุ่งเน้นที่น้ำกินน้ำใช้ก่อน ส่วนการเตรียมการแก้ปัญหา ได้มีการสำรวจระบบประปาที่มาจากน้ำบาดาล รวมถึงการขุดลอกคูคลอง และกำจัดผักตบชวาทั่วอำเภอสองพี่น้อง รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของทางอำเภอให้กับประชาชนเข้าใจ และขอยืนยันว่าทางอำเภอสองพี่น้อง พร้อมให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ รวมถึงการประสานทุกส่วนราชการ และหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่.

                                        ..

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 12