อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

วิถี...ใหม่ เมียนมา (3)

วันนี้เมื่อมีการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศข้างบ้านของเรา ประเทศเมียนมาถือว่าเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยมากที่สุดและเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด ถือว่าเป็นประเทศที่มีโอกาสการพัฒนามากที่สุด อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 02.15 น.

วันนี้เมื่อมีการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศข้างบ้านของเรา ประเทศเมียนมาถือว่าเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยมากที่สุดและเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด ถือว่าเป็นประเทศที่มีโอกาสการพัฒนามากที่สุด

หากเราลองมองดูว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพียง 1 ข้อ คือการร่วมมือ ซึ่งการร่วมมือของรัฐบาลกลางในระหว่างนางอองซาน ซูจี และรัฐบาลทหาร และการร่วมมือของรัฐบาลกลางกับชนกลุ่มน้อย

ซึ่งหากว่าการร่วมมือนี้สามารถที่จะพัฒนาและเดินไปสู่ความสำเร็จได้ จะส่งผลให้เมียนมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเลยทีเดียว ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไทยสามารถใช้โอกาสเหล่านี้ทำความเข้าใจ และร่วมมือกับเมียนมาได้ เราจะได้ประโยชน์มากที่สุด

ในอดีตประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในเมียนมามากที่สุด เศรษฐกิจของเมียนมาในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาได้จากการที่ประเทศไทยซื้อแก๊สจากเมียนมา วันนี้เมียนมากำลังขยายตัวด้าน GDP เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ที่สำคัญที่สุด นางอองซาน ซูจี ถือว่ามีบทบาททางด้านต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะภาพลักษณ์ของเธอเป็นหญิงเหล็กที่พยายามต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจนกระทั่งประสบความสำเร็จกลายเป็นผู้นำของเมียนมาในวันนี้

และสิ่งนี้ทำให้นางอองซาน ซูจี ได้ใจของผู้นำประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลกจำนวนมาก และพร้อมให้การสนับสนุน

เมียนมา ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเมียนมานั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน ซึ่งวันนี้เป็นช่วงที่เรากำลังมีการขยายเขตการค้าเสรีไปสู่ภูมิภาคอาเซียนให้เป็นครอบครัวเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเมียนมาทำให้เกิดการพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน

เราคงจะต้องมามองดูว่าประเทศไทยกับเมียนมานั้นจะสามารถร่วมมือกันด้านใดได้บ้าง สิ่งที่เห็นได้ชัดคือสินค้าที่เราผลิตในประเทศไทยเกือบทุกชนิด เมียนมาสามารถที่จะซื้อและนำไปใช้ได้ทุกอย่างและที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเรามีพรมแดนติดต่อกัน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยได้เปรียบ

ประเทศไทยควรที่จะใช้โอกาสเหล่านี้มาพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมียนมา ซึ่งเราจะมาพูดถึงกันใหม่อีกครั้งในฉบับหน้าว่าเราจะสามารถที่จะพัฒนาอะไรที่จะเป็นรูปธรรม อะไรที่สามารถที่จะลงทุนและได้ผลประโยชน์ที่ยาวนานระหว่างไทยกับเมียนมา.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 4