อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน" นวัตกรรมช่วยผู้ป่วยอุบัติเหตุ

จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) พบว่ามีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและป่วยฉุกเฉินจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวนมาก อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 03.45 น.

จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) พบว่ามีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและป่วยฉุกเฉินจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวนมาก

จึงเป็นภารกิจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหามาตรการ ดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเต็มที่ อีกหนึ่งผลงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน หรือ Field Head saver ซึ่งเป็นผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่คิดค้นขึ้นโดยหน่วยงานอุบัติและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย

นายปรีชา มะโนยศ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานอุบัติและฉุกเฉิน โรงพยา บาลเทิง จังหวัดเชียงราย เล่าถึงที่มาที่ไปของการคิดค้นนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาว่า ในการเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ การช่วยเหลือห้ามเลือดให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินจะต้องทำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่านมามีปัจจัยหลายอย่างทำให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเคสผู้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเกิดความล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นจากตัวผู้ป่วยเองที่ไม่ให้ความร่วมมือ เพราะผู้ป่วยไม่สามารถครองสติของตนเองได้

นอกจากนี้ในผู้ป่วยฉุกเฉินบางราย มีความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ การผูกมัดหรือยึดตรึงไว้เพื่อไม่ให้ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ด้วยมักจะเกิดปัญหาการเลื่อนหลุดเมื่อพลาสเตอร์ที่ใช้ยึดตรึงไปสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่นน้ำลายหรือเลือดของผู้ป่วยจะทำให้เกิดการเลื่อนหลุดได้ง่าย จึงได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน หรือ Field Head saver ขึ้นมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยห้ามเลือดผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเสียเลือด และเพื่อลดการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ

จุดเด่นของนวัตกรรมผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน คือการประหยัดต้นทุนในการผลิต”

นายปรีชา กล่าวว่า นวัตกรรมชิ้นนี้เพียงใช้ผ้าผันแผลอีลาสติกมาตัดเย็บเป็นผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับความกระชับต่อศีรษะและใบหน้าเพิ่มแรงกดบาดแผลเพื่อประสิทธิภาพของการห้ามเลือดได้ สามารถสวมให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันที ไม่จำเป็นต้องยกศีรษะขึ้นลง และยังสามารถปิดได้ทั้งศีรษะโดยไม่รบกวนการประเมินผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางในการช่วยยึดติดพลาสเตอร์ในการยึดท่อช่วยหายใจอีกด้วย ซึ่งผลการใช้ผ้าพันศีรษะฉุกเฉินกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะพบว่าสามารถห้ามเลือดได้ดี ลดระยะเวลาในการพันผ้า มีความสะดวกในการใช้ และที่สำคัญคือราคาประหยัด

สงกรานต์นี้แม้จะมีนวัตกรรมช่วยชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะช่วยปฐมพยาบาล ได้อย่างรวดเร็ว แต่การป้องกัน อาทิ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ขับรถในขณะมึนเมา หรือขับรถอย่างระมัดระวัง จะเป็นทางออกที่ดี เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 71