อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (3)

“พระยาฤทธิฯ คัดค้านขึ้นอย่างรุนแรง เพราะเห็นว่าบรรดาผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นเตรียมการกันยังไม่พร้อม และข้อสำคัญคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประทับอยู่ในพระนคร จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.


ขณะที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เกิดขึ้นเมื่อเช้า 24 มิถุนายน 2475 ดังเป็นที่ทราบกันนั้น  แต่ก่อนหน้านั้น คณะราษฎรได้มีความคิดจะลงมือกระทำการกันในเดือนเมษายน 2475 โดยจะกระทำการในขณะมี “พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานคร ในวาระครบ 150 ปีแห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งมีเหตุการณ์ความขัดแย้งสำคัญระหว่างผู้ก่อการสายทหารบกจนอาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) เขียนไว้ในหนังสือที่ระลึกงานศพของหลวงสังวรยุทธกิจ ผู้ร่วมก่อการสายทหารเรือตอนหนึ่งว่า...
 
“เมื่อได้เชิญเจ้าคุณพหลฯ เจ้าคุณฤทธิ์ฯ เข้าร่วมคณะราษฎร์ก่อนมิถุนายน ประมาณ 4-5 เดือนแล้ว ศูนย์กลางได้มอบให้เจ้าคุณทรงฯ เป็นผู้วางแผนยึดอำนาจ การปรึกษากันเกิดขัดแย้งระหว่างฝ่ายเจ้าคุณทรงฯ ที่ต้องการลงมือทำการขณะพระปกเกล้าประทับในกรุงเทพฯ กับฝ่ายเจ้าคุณฤทธิ์ฯ ที่ข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าควรลงมือทำการขณะพระปกเกล้าฯ ไม่ประทับอยู่ในพระนคร ถึงกับเจ้าคุณฤทธิ์ฯ ขอถอนตัวจากคณะราษฎร....”นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์  ได้ให้สัมภาษณ์ เสทื้อน ศุภโสภณ ดังปรากฏในหนังสือ “ชีวิตทางการเมืองของ พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย์” ไว้ดังนี้

แผนการของคณะปฏิวัติคราวนั้น มีโดยย่อดังนี้ คือ คณะปฏิวัติจะได้อัญเชิญเสด็จเจ้านาย หรือจะพูดกันตรงไปตรงมาก็คือ “จับ” นั่นเอง เอามาไว้เป็นตัวประกัน ทั้งนี้รวมทั้งองค์พระประมุขแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ในการนี้คณะปฏิวัติจะใช้กำลังทหารหน่วยหนึ่งบุกเข้าไปในพระราชฐาน แล้วบังคับให้ทรงยินยอมมอบอำนาจให้คณะปฏิวัติและเซ็นพระนามพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ พระยาฤทธิอัคเนย์ ให้ความเห็นต่อคณะผู้ก่อการว่า...

ถ้าทำตามแผนการที่กล่าวข้างต้น คือ ยกกำลังจู่โจมเข้าไปในพระราชฐานขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประทับอยู่ก็ย่อมจะได้รับการต่อสู้ขัดขวางจากทหารที่รักษาการณ์อยู่ในพระราชฐาน แล้วการนองเลือดซึ่งไม่เป็นที่พึงปรารถนาก็จะต้องบังเกิดขึ้นและการปะทะนี้ต้องเสียเวลามาก บรรดาทหารจากรมกองต่างๆ ในพระนครก็ย่อมจะต้องระดมกำลังไปส่งเพิ่มเติม สมทบกับทหารที่รักษาการณ์อยู่ในพระราชฐาน เพราะจอมทัพกำลังตกอยู่ในที่อันตราย ขณะนั้น กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (พัน 2) ก็ประจำอยู่ที่เชิงสะพานมัฆวาน

 

เมื่อเป็นดังนี้ การที่จะทำการให้รวดเร็วก็ไม่อาจจะดำเนินไปได้ ด้วยถูกขัดจังหวะ ในที่สุดกำลังของพวกผู้ก่อการซึ่งยังไม่พรักพร้อม ก็ไม่อาจที่จะต้านทานได้ งานก็ไม่สำเร็จ และอาจจะมีการล้างผลาญกันถึงชีวิตเป็นใหญ่

ด้วยเหตุนี้....

“พระยาฤทธิฯ จึงได้คัดค้านขึ้นอย่างรุนแรง เพราะเห็นว่าบรรดาผู้ที่เข้าร่วมงานนั้น เตรียมการกันยังไม่พรักพร้อม และข้อสำคัญก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประทับอยู่ในพระนคร ซึ่งประการหลังนี้ พระยาฤทธิ์ฯ เห็นว่ามีความสำคัญอยู่มาก ท่านมีความคิดเห็นว่าการปฏิวัติจะต้องทำกัน ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ประทับอยู่ในพระนคร ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะต่อสู้ด้วยกำลัง และก็เป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วว่า เมื่อถึงฤดูร้อนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ย่อมแปรพระราชฐาน เสด็จไปประทับอยู่ ณ พระราชวังไกลกังวลเสมอ ฉะนั้น พระยาฤทธิ์ฯ จึงเห็นว่าควรคอยไปก่อนเพื่อรอจังหวะอันดีงามที่จะมาถึงในโอกาสหน้า”

พระยาฤทธิฯ ได้ฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่า...“ถ้าขืนทำตามนี้อย่าทำดีกว่า คิดว่าจะล้มเหลว เสียหายและน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง”

 

แต่บรรดาหัวหน้าคณะปฏิวัติทั้งหมดที่อยู่ในขณะนั้นรวมทั้ง พระยาพหลฯ และ พระยาทรงฯ ด้วย ไม่เห็นด้วยกับความคิดของพระยาฤทธิฯ และยืนยันว่าจะต้องทำให้ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ พระยาฤทธิฯ จึงประกาศยืนยันไม่เห็นด้วยโดยเด็ดขาดว่า
“ถ้าไม่ตกลงตามนี้ก็เลิกกัน” และในการนี้พระยาฤทธิฯ ได้ให้คำมั่นอันเป็นหลักประกันต่อคณะปฏิวัติว่า

“ด้วยเกียรติยศ จะไม่นำเรื่องที่เราปรึกษากันในระหว่างเพื่อนนี้ไปพูดให้คนอื่นทราบเป็นอันขาด”
 
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่อาจรับรองได้ นี่คือคำขาดที่ พระยาฤทธิฯ ยืนยันต่อบรรดาบุคคลชั้นหัวหน้าของคณะปฏิวัติในขณะนั้น คือ
ถ้าท่านขืนเริ่มทำกันในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวยังอยู่ก็ตามต้องมีการต่อสู้กัน ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นนายทหารรักษาพระองค์ ซึ่งต้องปฏิบัติการตามหน้าที่

บรรยากาศของที่ประชุมคณะปฏิวัติตึงเครียดขึ้นมาทันที แต่แล้วก็กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติได้ โดยมีบุคคลผู้หนึ่งเข้าไปร่วมประชุมด้วยภายหลังเพื่อน เขาผู้นั้นคือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม นั่นเอง หลวงประดิษฐ์ฯ ได้มีความเห็นตรงกันกับพระยาฤทธิฯ และสนับสนุนด้วยอย่างดียิ่ง เรื่องจึงลงเอยกันได้

เมื่อถึงเวลาลงมือใน 24 มิถุนายน 2475 ความเห็นของ พระยาฤทธิอัคเนย์ จะได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง.

...................................................
คอลัมน์ : Old Soldiers Never Die
โดย “พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์”
Facebook : Gen.Bunchon - บัญชร ชวาลศิลป์
 

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (1)

2475 เส้นทางคนแพ้ : พระยาฤทธิอัคเนย์ (2)


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 383