อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

พ่อเมืองภูเก็ต-เมืองคอน ลงนามMOUพัฒนาเศรษฐกิจ

"โชคชัย เดชอมรธัญ" ผวจ.ภูเก็ต พร้อม "จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา" ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมลงนาม MOU ความร่วมมือของทั้งสองจังหวัด จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 06.03 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมทั้งลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของทั้ง 2 จังหวัด เข้าร่วมประชุม และเป็นสักขีพยาน โดยนายโชคชัย บรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ตว่า ภูเก็ต เน้นการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก และเป็นเมืองครัวโลกเพราะภูเก็ตมีทะเลที่สวยงาม มีโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก มีสปาที่ดีที่สุดในโลก มีรายได้จากการท่องเที่ยว ปีละกว่า 3 แสนล้านบาท มีนักท่องเที่ยวปีละกว่า 14 ล้านคน 

สําหรับศักยภาพ จังหวัดภูเก็ตกําลังดําเนินการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใน 4 ด้านหลัก หรือ 4 M บวก 1 S ได้แก่ 1. มารีน่า ฮับ (Marina Hub) จังหวัดภูเก็ตมีท่าเทียบเรือทั้งหมดประมาณ 38 แห่ง มีท่าเริอน้ำลึก 1แห่ง มีมารีน่า จํานวน 5 แห่ง แบ่งเป็นของราชการ 1 แห่ง และเป็นของเอกชน จํานวน 4 แห่ง ด้วยสภาพความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตที่มีเรือยอชต์และมีเรือครูซเข้ามารวมกันถึงปีละ ประมาณ 1,500 ลํา ดังนั้นโอกาสของ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลยังถือว่ามีศักยภาพที่จะแข่งขันได้  2. เมดิคัล ฮับ (Medical Hub) ด้วยศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่มีที่ตั้งและเป็นศูนย์กลางของจังหวัด อันดามันและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก จังหวัดภูเก็ตจึงได้วาง ยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นศูนย์กลางของการบริการทางการแพทย์ของอันดามัน โดยเฉพาะการจับ ตลาดการท่องเที่ยวที่มีการบริการทางสุขภาพหรือการแพทย์ร่วมด้วยซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมาก นอกจากนั้นก็มีการบริการเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สปา เป็นต้น

 3.ไมซ์ ซิตี (Mice City) จังหวัดภูเก็ตถูกจัดให้เป็นเมือง 1 ใน 5 เมือง ของเมือง Mice City ของ ประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีได้มีการประชุมทั้งของคนไทย ของต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ได้มาจัดกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นที่ภูเก็ตเป็น ประจํา เนื่องจากความเหมาะสมของเมือง และสถานที่พักต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นานาชาติได้แก่ การแข่งขันเรือใบนานาชาติหรือการแข่งขันกีฬาในระดับทวีป4.ศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์( Manpower Development) จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญ มีความ ทันสมัย มีความหลากหลายของผู้คน และวัฒนธรรมที่ผสมผสาน ซึ่งมีความลงตัว การพัฒนาเมือง ภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นถือว่าเป็นความเหมาะสมทั้งสภาพของเมือง และด้านสิ่งแวดล้อม และ 1 S คือ ภูเก็ต พัฒนาสู่ความเป็นเมือง ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (Phuket Smart City) แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน Start up ผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน รองรับนักลงทุนกลุ่ม AEC ครอบคลุม 8 แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะใช้ประโยชน์ จากความเป็น Phuket Smart City ไปใช้ในการพัฒนาและสร้างศักยภาพของระบบ Security Entrance ระบบรักษาความปลอดภัยเส้นทางเข้าออกเกาะภูเก็ต ,Security checkpoint ระบบรักษาความปลอดภัยจุดตรวจค้น,Security Border ระบบรักษาความปลอดภัยรอบแนวชายฝั่ง,CCTV Integration Platform ระบบบูรณาการกล้องวงจรปิด และTraffic Intelligence ระบบบริหารจัดการจราจร นอกจากนี้ภูเก็ตได้มีโครงการ Free Wi-Fi ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยรัฐบาลสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมือง ให้มีความทันสมัย และปลอดภัย สู่ความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน

ด้านนายจำเริญ กล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่มีประชากรกว่า 1,500,000 คน เศรษฐกิจโดยทั่วไป ของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นอยู่กับภาคเกษตร อาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา ทำสวนปาล์มน้ำมัน ทำนา ทำไร่ การปลูกผลไม้(สวนสมรม) ทำสวนมะพร้าว การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และการเลี้ยงสัตว์ พัฒนาจากการสำรวจ พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 105,598 บาท ซึ่งเป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต้ และอันดับที่ 34 ของประเทศ   มีจุดเด่นความเป็นเมืองเก่าแก่เน้นการพัฒนาจังหวัดสู่ความเป็น "นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน" จังหวัดนครศรีธรรมราชเปรียบเหมือนเมืองหลวงของอ่าวไทยและจังหวัดภูเก็ตเป็นดังเมืองหลวงของอันดามัน ดังนั้นการประชุมร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ทั้ง 2 จังหวัดจะได้แลกเปลี่ยนจุดเด่นระหว่างกันเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10