อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร-ปศุสัตว์

เริ่มแล้ววันนี้ กับงานฮอร์ติ เอเชีย และ งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017 สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจร ยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.

เปิดแล้ววันนี้กับความยิ่งใหญ่ระดับเอเชียในอุตสาหกรรมเกษตรพืชไร่พืชสวนและเครื่องจักรกลเกษตรครบวงจรกับงาน “งานฮอร์ติ เอเชีย และ งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017” โดยความร่วมมือระหว่าง วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด และ ดีแอลจี อินเตอร์เนชัลแนล (สมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงเศรษฐกิจและการค้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, ชมรมอนุรักษ์น้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเกษตรพืชไร่พืชสวน และเปิดโอกาสในการเจรจาทางธุรกิจระดับนานาชาติ ซึ่งจะนำมาซึ่งการต่อยอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากยุโรปสู่เอเชียครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ทางผู้จัดงานได้รับเกียรติจากนาย สัตวแพทย์ ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาร่วมพิธีเปิดงานกันอย่างพร้อมเพรียง

งานฮอร์ติ เอเชีย 2017 จัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ทางวีเอ็นยูฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนารูปแบบการจัดงานให้เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมนานาชาติ โดยประกาศการร่วมทุนกับ ดีแอลจี อินเตอร์เนชันแนล ผู้จัดงานฮอร์ติเทคนิก้า สตุ๊ตการ์ท ซึ่งเป็นผู้จัดแสดงงานชั้นนำจากเยอรมนี การรวมทุนในครั้งนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้งานฮอร์ติ เอเชีย มีความเป็นสากลมากขึ้น ภายในงานจะเต็มไปด้วยบริษัทชั้นนำมากมายทั้งจากไทย เอเชีย และยุโรป ซึ่งมีมากกว่า 127 บริษัท จาก 22 ประเทศมาจัดแสดงสินค้าบนพื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร โดยครอบคลุมทุกการทำการเกษตร ตั้งแต่ก่อนการปลูก, การเตรียมการ, การเก็บเกี่ยวผลผลิต, การเพาะพันธุ์-เมล็ดพันธุ์, เทคโนโลยีปุ๋ย, การปรับปรุงสภาพดิน, เทคโนโลยีการเพาะปลูกเก็บเกี่ยว การควบคุมอุณหภูมิ การระบายอากาศ ไฮไลท์สำคัญคือ เทคโนโลยีโรงเรือน ที่ทางยุโรป เตรียมนำเทคโนโลยีล่าสุดมาจัดแสดงภายในงาน เกษตรกรไทยจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีกับบริษัทนานาชาติเพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานฮอร์ติ เอเชีย 2017งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยการรวมทุนระหว่างดีแอลจี อินเตอร์เนชัลแนล องค์กรการเกษตรแห่งเยอรมนี และ วีเอ็นยูฯเล็งเห็นสัญญานในการเติบโตของตลาดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในเอเชีย ซึ่งมีแนวโน้มการลงทุนจากภูมิภาคอื่นๆของโลก การร่วมทุนในครั้งนี้ช่วยดึงให้นักลงทุน ผู้ซื้อ และบริษัทชั้นนำจากยุโรปเข้ามาเปิดตลาดในเอเซียนมากขึ้น คาดว่าจะมีบริษัทชั้นนำกว่า 89 บริษัทจาก 20 ประเทศมาจัดแสดงสินค้าบนพื้นที่กว่า 5,100 ตารางเมตร ไฮไลท์สำคัญ ผู้ชมงานจะพบเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรครบวงจร ทั้งนวัตกรรมการเพาะปลูกข้าวโพด ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย โดยกระตุ้นให้เกิดการเชื่องโยงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป นับเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมากในช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้ อีกทั้งยังตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเกษตรแปลงใหญ่ที่จะผลักดันเกษตรกรไทยไปสู่ยุคเทคโนโลยีเกษตรอย่างสมบูรณ์

ทางด้าน คุณนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย, ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยในช่วงจัดงานนิทรรศการ และ นโยบายการสนับสนุน ว่า “อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จากการจัดอันดับโดยสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก หรือ UFI ประเทศไทยยังครองอันดับหนึ่ง ด้านจำนวนพื้นที่ขายสุทธิ ในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง ทีเส็บได้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในปีนี้ จะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า 18,000 ล้านบาท

สำหรับงาน Horti ASIA 2017 (ฮอร์ติ เอเชีย 2017) และงาน AGRITECHNICA ASIA 2017 (อะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017) นับเป็นงานสำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของประเทศไทย ทีเส็บได้ให้การสนับสนุนงานดังกล่าวผ่านทางแคมเปญการตลาด ได้แก่ Connect Businesses เพื่อเป็นการดึงกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศอาเซียนบวก 6 และ BIMSTEC เข้าร่วมงานและทำการจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และแคมเปญส่งเสริมการตลาดล่าสุด EXHIBIZ IN MARKET ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Pavilion leader จากทั่วโลกเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดแสดงสินค้า และมีผู้แสดงสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานเพิ่มมากขึ้น”ในส่วนของภาครัฐไทย สัตวแพทย์ ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และให้ข้อมูลตลาดเศรษฐกิจเกษตรในปัจจุบัน ว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายผลักดันให้เกษตรกรไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก และส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิต การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้จะช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ต่อไป การจัดงาน Horti ASIA 2017 (ฮอร์ติ เอเชีย 2017) และงาน AGRITECHNICA ASIA 2017 (อะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017) ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตผลทางการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดโลกอย่างแท้จริง และเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถได้รับรู้ถึงเทคโนโลยีและวิวัฒนาการที่ทันสมัย และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำเกษตรกรรมของตนเองต่อไป”

สำหรับงานฮอร์ติ เอเชีย และ งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017 ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และบริการทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศรวมกันทั้ง 2 งานถึงกว่า 216 ราย จาก 42 ประเทศทั่วโลก บนพื้นที่จัดแสดงสินค้ากว่า 11,100 ตารางเมตร ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตรพืชไร่พืชสวน ตลอดทั้ง 3 วันรวมแล้วกว่า 10,000 คน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพาวิลเลี่ยนนานาชาติ ทั่วโลก จาก ประเทศออสเตรเลีย จีน ไทย และสหรัฐอเมริกา อีกด้วย ปีนี้เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกกำลังจับตาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิด

นอกจากเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือต่างๆที่นำมาจัดแสดงในงานแล้ว ทางผู้จัดฯ ร่วมกับวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลก และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ จัดเตรียมงานสัมมนาที่ผู้มาชมงานสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายมากมาย อาทิ การประชุมเพื่อธุรกิจโคนม, การจัดการกากอ้อยอย่างมีคุณภาพเพื่อใช้สำหรับพลังงานทดแทน, การประชุมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและการลงทุนของเครื่องจักรกลการเกษตรในตลาดเอเชียแปซิฟิค ซึ่งจะอยู่ภายใต้การจัดงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย พร้อมด้วยการประชุมสัมมนาด้านพืชสวน อาทิ การเสวนาทิศทางมะม่วงไทย เมื่อภูมิอากาศเปลี่ยน , การสัมมนาเรื่องมุมมองอนาคตธุรกิจพืชไม่ใช้ดินในประเทศไทย , การสัมมนาเพื่อพัฒนาน้ำมันมะพร้าวสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ, การประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานะและแนวโน้มของการทำฟาร์มผักในเอเชียและเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์สำหรับพืชผัก เป็นต้น ซึ่งงานประชุมเหล่านี้จะจัดขึ้นในโซนห้องประชุมและภายในฮอลล์ 105-106 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงาน โดยท่านสามารถแจ้งรหัสเชิญ HP 2211 หรือ AP 1211 ได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียน เพื่อรับบัตรเข้าชมงานฟรี มูลค่า 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 091-576-1172 หรือ 083-197-8848 เว็บไซค์ www.horti-asia.com และ www.agritechnica-asia.com
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10