อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ได้รู้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 'วิชาจิตอาสา' ปลุกพลังพัฒนายั่งยืน

กิจกรรมนี้สัปดาห์สุดท้ายมีกิจกรรมที่เรียกว่า Big Day ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานที่สร้างขึ้นจากความรู้ที่ได้รับ โดยจะมีผู้ชำนาญการในหลากหลายสาขาคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้เด็ก ๆ นำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 06.00 น.


เรื่องของ “การศึกษา” นั้น การ ’เรียนรู้นอกห้องเรียน“ เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญ และสนใจกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ เด็ก ๆ และเยาวชนไทยวัยเรียน มีโอกาส ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ มีทักษะชีวิตเพิ่มพูนมากขึ้น แล้ว ในแง่ของ ครู-อาจารย์ เองก็ยังได้ร่วมเรียนรู้และรับประสบการณ์ดังกล่าวไปพร้อมกับเด็กนักเรียนอีกด้วย ซึ่งแนวคิดนี้ในไทยยุคนี้ก็มีคุณครูหลายท่าน สถานศึกษาหลายแห่ง นำไปประยุกต์ใช้ จนได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจ...

อย่างเช่นกิจกรรม ’โรงเรียนจิตอาสา“

อีกหนึ่งรูปแบบการ ’เสริมทักษะชีวิต“

ผ่านกิจกรรมการ ’เรียนรู้-วิถีการทำดี“

เกี่ยวกับ “แนวคิดโรงเรียนจิตอาสา” นี้ สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร หรือ ครูยีราฟ ครูวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ภายใต้โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ของมูลนิธิ Teach For Thailand ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ Saturday School ระบุว่า... โครงการดังกล่าวนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 เนื่องจากการตระหนักถึงความสำคัญของการ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก และการพัฒนาเด็ก ที่มากไปกว่าการเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว โดยมุ่งหวังที่จะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในวันเสาร์สำหรับพัฒนาทักษะชีวิต และเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่เด็ก ๆ มากขึ้น

มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้

นอกเหนือจากการให้เด็กเรียนตามหลักสูตร

สรวิศ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงโครงการนี้ว่า... วิชาที่เปิดสอนในแต่ละเทอมจะจัดตามความสนใจของเด็กในโรงเรียน หรือชุมชนต่าง ๆ ที่เข้าร่วม รวมไปถึงออกแบบตามความสามารถของอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ยกตัวอย่างเช่น... สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ศิลปะการออกแบบ, ดนตรี, การพูดในที่สาธารณะ, การแสดง, การทำอาหาร เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเสาร์ ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการผ่านเครือข่าย ครูอาสาสมัคร ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนี้ ผู้จัดทำกิจกรรมตามโครงการ ระบุไว้อีกว่า... มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาห้องเรียนต้นแบบสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำหรับนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงเด็กและเยาวชนในชุมชนต่าง ๆ, เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน, เพื่อขยายและสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่สำหรับพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนในทุกพื้นที่, เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร และ สร้างพลังบวกให้เกิดขึ้น ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และอาสาสมัคร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต...

นี่เป็นเป้าหมายของแนวคิด ’วิชาจิตอาสา“

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้น สรวิศ ระบุว่า... จะ เป็น กลุ่มวิชาทักษะชีวิต ที่เน้นการพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีศักยภาพสำหรับเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือสร้างโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและชุมชนผ่าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครูอาสาสมัครที่มาจากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งกิจกรรมนี้ ขณะนี้ดำเนินการมาเป็นซีซั่นที่ 5 แล้ว ล่าสุดมีชื่อว่า... กิจกรรมSaturday School Season 5 ตอน Make It Count โดยมีอาสาสมัครทั้งครู และทีมงานหลัก 300 คน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 555 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 5 โรงเรียน กับมีชุมชนเข้าร่วมอีก 1 ชุมชน

กิจกรรมรูปแบบนี้ นอกจากจำนวนเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ในส่วนของ “อาสาสมัคร” ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยทาง สรวิศ กล่าวว่า... คุณครูและทีมงานอาสาสมัครเหล่านี้มาจากสาขาอาชีพที่แตกต่างกัน อาทิ... ผู้ที่มีอาชีพเป็นครู หรืออาจารย์มหาวิทยาลัย, นักศึกษา, นักธุรกิจ, นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จนถึงข้าราชการ ทหาร ซึ่งทำให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์กับความรู้ที่แตกต่างกันออกไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ ชีวิตอย่างมาก นอกจากนี้ กิจกรรม Saturday School นี้ยังถือเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองของบรรดาอาสาสมัครได้เป็นอย่างดีด้วย...

กิจกรรมนี้สัปดาห์สุดท้ายมีกิจกรรมที่เรียกว่า Big Day ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานที่สร้างขึ้นจากความรู้ที่ได้รับ โดยจะมีผู้ชำนาญการในหลากหลายสาขาคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้เด็ก ๆ นำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กมาก“ ...ผู้จัดทำกิจกรรมระบุ

ทั้งนี้ กิจกรรม Saturday School เป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง มูลนิธิไทยพึ่งไทย โดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ประธานกรรมการมูลนิธิไทยพึ่งไทยก็ได้ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมในสัปดาห์สุดท้าย หรือ Big Day พร้อมระบุถึง “ความสำคัญ” ของการเรียนรู้นอกเวลา-นอกห้องเรียนนี้ว่า... จะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศ รวมไปถึงช่วยในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปจากการเรียนรู้เพียงแค่ในชั้นเรียน“

โรงเรียนจิตอาสา-วิชาจิตอาสา” นี่น่าสนใจ

ไม่เพียง “เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต”...

ผู้ใหญ่ก็ได้เรียนรู้พร้อมเด็ก” ด้วย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24