อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เรียนให้ตรงสายงาน (3)

วันนี้โลกของเรากำลังพัฒนาไปในเรื่องของการบริหารจัดการด้านวิทยาการซึ่งจะเห็นได้จากตัวอย่างประเทศที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสาเหตุหลักมาจากประชากรของประเทศนั้นไม่มีความรู้ เพราะประชากรของประเทศนั้นไม่เน้นการเรียนในวิชาที่เป็นความรู้ อาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 04.15 น.

จากเมื่อฉบับก่อนได้พูดถึงปัจจัย 3 ข้อที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาการเลือกหลักสูตรการศึกษาต่อเพื่อให้ตรงสายงานในอนาคตคือ 1.ความสามารถหรือความถนัดเฉพาะบุคคล 2.สำรวจความต้องการแรงงานของตลาดท้องถิ่น ตลาดโลกว่ามีแนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านใด และ 3.พิจารณาจากกิจการธุรกิจของครอบครัวที่เป็นพื้นฐานและสามารถพัฒนาต่อยอดได้

วันนี้โลกของเรากำลังพัฒนาไปในเรื่องของการบริหารจัดการด้านวิทยาการซึ่งจะเห็นได้จากตัวอย่างประเทศที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสาเหตุหลักมาจากประชากรของประเทศนั้นไม่มีความรู้ เพราะประชากรของประเทศนั้นไม่เน้นการเรียนในวิชาที่เป็นความรู้

อีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือประเทศเกาหลีใต้โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเกาหลีมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลี สาเหตุเป็นเพราะผู้นำเกาหลีมีความเข้าใจว่าโลกมีการพัฒนาไปในทิศทางใด จึงส่งเสริมให้ประชากรในประเทศเรียนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ในขณะเดียวกันได้มีการสร้างสถาบันสำหรับการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานต่าง ๆ เฉพาะด้าน และยังเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารด้านการสร้างศูนย์รวมข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ให้บริการสำหรับทุกคนได้ค้นหาความรู้และเข้าถึงข้อมูลศูนย์กลางของประเทศได้

เพราะฉะนั้นเกาหลีจึงประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศโดยเห็นได้จากเกาหลีนั้นมีประชากรเพียง 50 ล้านคน มีพื้นที่เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยเท่านั้นเอง ด้านพื้นที่และประชากรที่น้อยกว่าแต่มีการเติบโตของตัวเลขจีดีพีที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศไทย

วันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของซัมซุงที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและขยายฐานการผลิตออกสู่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง การที่ซัมซุงเติบโตมาได้อย่างเช่นทุกวันนี้เพราะเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าซัมซุงทุกวันนี้ขายนวัตกรรมที่เป็นความรู้ ซึ่งการที่จะทำความรู้ให้ได้แบบซัมซุงนั้นต้องมาจากบุคลากร และหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น ฉะนั้นวันนี้เราจึงได้เห็นว่า เกาหลีมีจีดีพีที่ใหญ่กว่าประเทศไทยและที่สำคัญคืองบประมาณด้านการทำงานค้นคว้าวิจัยสูงกว่าประเทศไทยมาก ตรงนี้ก็พอเห็นคำตอบแล้วว่าทำไมเกาหลีถึงพัฒนาประเทศได้เร็วและมั่นคงเช่นนี้.

........................................
วิกรม กรมดิษฐ์
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30